ESPC3 -konferenssi

Järjestyksessään kolmas European Sustainable Phosphorus Conference järjestetään Helsingissä 11.-13.6. ESPC3 järjestävät yhdessä European Sustainable Phosphorus Platformin, ESPP:n ja BSAG:n sekä Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö, jonka lisäksi tapahtumaa sponsoroivat Kemira, EasyMining ja Yara. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki ja Euroopan komission DG Environment, DG Research&Innovation ja DG GROW ovat vahvasti läsnä konferenssissa.

ESPC3 käsittelee ehtyvänä luonnonvarana tunnetun fosforin kauppa- ja resurssikysymyksiä, ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa osana kiertotaloutta, ravinteiden käytöstä ympäristölle koituvia kokonaisvaikutuksia ja niiden minimointia sekä alaan liittyviä kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia. Konferenssiin odotetaan noin300-400 osallistujaa EU:n alueelta, mukaan lukien yrityksiä (maataloustuottajat, kemian alan toimijat, jäte- ja vedenkäsittely, teknologiavalmistajat sekä elintarviketeollisuus), keskeisiä virkamiehiä, tutkijoita ja muita sidosryhmiä.

Konferenssin tavoitteet ovat:

  • Päivittää EU-komission vuoden 2013 fosforin kestävää käyttöä käsitelleen tiedonannon politiikkatoimet: http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/phosphorus/EN.pdf
  • Tuoda yhteen seuraavat toimijat: maataloustuottajat, lannoitevalmistajat, elintarviketeollisuus, teollisten ratkaisujen tarjoajat sekä käsitellä seuraavia teemoja: kauppa- ja resurssikysymykset (EU kriittisten raaka-aineiden lista), kierrätys ja talteenotto osana kiertotaloutta, ympäristövaikutukset, hiili maahan –kokonaisuus
  • Käsitellä ravinteiden kierrättämisen yhteyttä maaperän kasvukunnon parantamiseen, eli orgaanisen aineen lisäämiseen ja siten yhteys ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen
  • Käsitellä ravinteiden ulkoisvaikutuksia, kuten esimerkiksi vesistöjen rehevöitymistä
  • Esitellä alan uusinta tutkimusta, innovaatioita ja menestystarinoita ympäri Eurooppaa
  • käsitellä kansainvälisen tutkijajoukon lausunto fosforin kestävyydestä (UNEP:in Our Phosphorus Future -projekti)

Konferenssin alustava ja päivittyvä ohjelma löytyy konferenssin tapahtumasivulta, ja vahvistetut puhujat sisältävät muun muassa EU:n ympäristökomissaari Karmenu Vellan (videoyhteyden kautta), Maailman ilmatieteen järjestön (WMO) pääsihteeri Petteri Taalas, NASA:n projektitutkija Jonathan Trent, Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, International Commission for the Protection of the Rhine, International Nitrogen Initiative, Newtrient (Yhdysvaltojen meijeriteollisuus), Sustainable Phosphorus Alliance (Pohjois-Amerikka), Alankomaiden hallitus, Fertilizers Europe, Euroopan komissio DG Environment sekä yrityksiä ja tutkimus- ja innovaatioprojekteja mukaan lukien: SARIA, Nijhuis, WETSUS, Ostara, Italpollina, Kemira, EasyMining ja Yara.

 

Ilmoittautuminen tapahtumaan on avoinna osoitteessa: https://events.eventos.fi/event/espc3/pages/registration

Lisätietoja ESPC3-konferenssista:

Eero Jalava
EU-koordinaattori
eero.jalava@bsag.fi

 

LAHJOITA