Siirry pääsisältöön

Baltic Slurry Acidification -hanke vähentää typen hukkaamista

Uutinen
BSAG on mukana Baltic Slurry Acidification -hankkeessa, jonka tavoitteena on vähentää typen hukkaamista edistämällä lannan happokäsittelytekniikoiden käyttöönottoa koko Itämeren alueella.
Eläintuotannossa tapahtuva typen hukkaantuminen on haitallista niin talouden kuin ympäristönsuojelunkin näkökulmasta. Hukkaa voitaisiin kuitenkin merkittävästi vähentää käyttämällä lannan happokäsittelytekniikoita. Tanskassa tekniikoita on laajalti testattu ja otettu käyttöön, mutta muun Itämeren alueella lannan happokäsittely on vierasta. Tähän Baltic Slurry Acidification haluaa tehdä muutoksen.
Eläintuotannossa syntyvä lanta on ilmakehään joutuvien typpi-ammoniakkipäästöjen pääasiallisin lähde. Päästöt ovat osasyy luonnon happamoitumiseen ja vesien rehevöitymiseen sadannan kautta. Lannan happokäsittelyn avulla typen haihtuminen vähenee, jonka seurauksena myös rehevöitymisvaikutus pienenee. Tästä saadaan ympäristöhyötyjä koko Itämeren alueelle. Lannan happokäsittely hyödyttää myös viljelijää, kun lannan käytettävyys lannoitteena paranee sen typpiarvon lisääntyessä. Näin myös viljelijän tarve keinolannoitteiden käyttöön vähenee.

Lannan happokäsittelytekniikat jaetaan:

– Happokäsittelyyn eläinsuojassa
– Happokäsittelyyn varastointivaiheessa
– Happokäsittelyyn peltolevityksen aikana.
Baltic Slurry Acidification hanke on EU:n Itämeren ohjelman rahoittama. Se alkoi maaliskuussa ja ensimmäiset peltokokeet ovat jo käynnissä. Projektiin osallistuu 17 partneria kahdeksasta Itämeren maasta. BSAG:n rooli on vastata hankkeen viestinnän koordinoinnista ja osallistua peltokokeita ja pellonpiennartapahtumia tekevään työpakettiin.
Lisätietoa hankkeesta saa juuri avautuneilta hankkeen verkkosivuilta osoitteessa: http://www.balticslurry.eu/ ja projektia voi seurata Facebookissa nimen Baltic Slurry Acidification alla.

Lisätiedot:  
Paula Biveson
Baltic Sea Action Group
Email: paula.biveson@bsag.fi 
Tel: +46 730801088

Kaisa Riiko
Baltic Sea Action Group
Email: kaisa.riiko@bsag.fi
Tel: +358 45 118 4709

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml