Siirry pääsisältöön

BioGTS:n sitoumus kehittää lannan käyttöä biokaasutuksen raaka-aineena

Uutinen

BioGTS on kotimainen tehdasvalmisteisten biokaasulaitosten valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja orgaanisten jätteiden hyödyntämiseen. BioGTS:n ratkaisuilla valmistetaan muun muassa biopolttoaineita, sähköä sekä lannoitteita. BioGTS:n sitoumus edistää ravinteiden kierrätystä kehittämällä lannan käyttöä biokaasun tuotannossa ja parantamalla jäljelle jäävästä mädätteestä tehtävän lannoitteen laatua.  Ravinteiden pitäminen hyötykäytössä vähentää niiden joutumista vesistöihin. 

BioGTS:n patentoitu biokaasuteknologia perustuu kuivamädätysprosessiin, jossa voidaan käyttää raaka-aineena esim. biojätteen ja kuivalannan tapaisia, kuivempia materiaaleja kuin muilla teknologioilla. Tukeakseen biokaasutuksensa kehitysprosessia, BioGTS päätti tehdä Itämeri-sitoumuksen.

BioGTS kehittää biokaasuteknologiaa siten, että prosessissa voitaisiin käyttää yhä enemmän separoitua- sekä kuivalantaa. Tällä tavalla kyetään lisäämään tuotetun biokaasun määrää sekä kehittämään ravinnerikkaasta mädätteestä valmistettujen lannoitteiden laatua.

”Eläinlannan käytöllä prosessin raaka-aineena on positiivinen vaikutus vesistöihin sekä Itämeren tilaan, sillä se vähentää niihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta lisäten samalla ravinteiden kierrätystä”, toteaa BSAG:n asiamies Mathias Bergman.

BioGTS pilotoi valittujen kumppanien kanssa teknologioita, joilla kyetään hyödyntämään nykyistä tehokkaammin biokaasuprosessissa jäljelle jäävän mädätteen sisältämät ravinteet. Lisäksi pilotoinnissa testataan typen määrän lisäämistä mädätteestä valmistettuihin lannoitteisiin. Näin edistetään ravinteiden kierrättämistä sekä kehitetään kierrätyslannoitteiden laatua kustannustehokkaasti.

BioGTS:n valmistamat laitokset ovat skaalattavissa tilatasolta laajempiin jätehuoltoratkaisuihin.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml