Siirry pääsisältöön

BSAG vetämään EU:n Itämeren vesien pelastukseen tähtäävää klusteria

Uutinen
Lilleström, Oslo 20. syyskuuta
Baltic Sea Action Group, BSAG, ryhtyy koordinoimaan projektiklusteria, johon kuuluu yhdeksän EU:n Itämeren ohjelman ympäristöprojektia. Baltic Impulse -klusteri hyväksyttiin virallisesti tänään Itämeren ohjelman kokouksessa Oslossa.

”Klusterin tavoitteena on varmistaa, että yhdeksän jäsenprojektin Itämereen liittyvät tulokset konkretisoituvat”, sanoo Paula Biveson, BSAG, uuden klusterin koordinaattori. ”Haluamme myös lisätä kokemuksien ja ideoiden vaihtoa sekä kehittää projektien välistä yhteistyötä. Jokaisella projektilla on eri lähestymistapa, mutta sama määränpää: Itämeren pelastaminen. Tehtävämme klusterissa on nyt saada kokonaisuus suuremmaksi kuin osiensa summa,” sanoo Biveson. Projektien klusterointi on aivan uusi tapa toimia Itämeren ohjelman yhteydessä.

Klusteri keskittyy maatalouden ympäristöhaasteisiin, vaarallisiin aineisiin vedessä ja sedimenteissä, jätevesien käsittelyyn sekä alueellisten vesienhoitosuunnitelmien tehokkaampaan käytännön toteutukseen. Keskustelut jakautuvat kahteen linjaan, joista molemmat ovat olennaisia Itämeren hyvinvoinnille. Yksi linja koskee ravinteiden vähentämistä, erityisesti fosforin ja typen, ja toinen linja keskittyy vaarallisten aineiden ympäristöystävälliseen hallintaan.

“Tämän kaltaisten EU-projektien tuloksista kaiken mahdollisen irtisaaminen Itämeren tilan parantamiseksi on hyvä syy BSAG:lle ryhtyä johtamaan klusteria”, sanoo Mathias Bergman, BSAG:n asiamies.

Kolme maatalouden ympäristönsuojeluun liittyvää projektia ovat jo yhdistäneet voimansa ja järjestävät yhteistyössä WWF:n kanssa konferenssin, joka kokoaa yhteen 250 päätöksentekijää molemmilta sektoreilta ja koko Itämeren alueelta. ”A Greener Agriculture for a Bluer Baltic Sea” -konferenssi pidetään Kööpenhaminassa 24.-25. lokakuuta.

Baltic Impulse toimii syyskuusta 2012 syyskuuhun 2013. Klusteria koordinoi BSAG ja ohjausryhmään kuuluvat Suomen ympäristökeskus, HELCOM ja Aarhusin yliopisto.

Lisätiedot:
Paula Hemminki Biveson, Projektikoordinaattori, BSAG
Puh: +46 730 801088
Sähköposti: paula.biveson@bsag.fi
www.bsag.fi

Baltic Compass
– maatalouden ympäristönsuojelu, rehevöitymisen vähentäminen (maanviljelykäytännöt, investoinnit, vesienmittaus, hallinto)
www.balticcompass.org

Baltic Deal
– maatalouden ympäristönsuojelu, rehevöitymisen vähentäminen (maanviljelykäytännöt, neuvontajärjestöt)
www.balticdeal.eu

Baltic Manure
– maatalouden ympäristönsuojelu, rehevöitymisen vähentäminen (lannan käsittely ja hyödyntäminen)
www.balticmanure.eu

Beras Implementation
– maatalouden ympäristönsuojelu (orgaaninen viljely, kuluttajat)
www.beras.eu

COHIBA
– vaarallisten aineiden hallinta (11 vaarallisen aineen tunnistus, lähteet, valvonta, lainsäädäntö Itämeren alueella)
www.cohiba-project.net

PURE
– yhdyskuntien jäteveden käsittely (fosforin poisto jätevesistä)
www.purebalticsea.eu

PRESTO
– yhdyskuntien jäteveden käsittely (investoinnit, Valko-Venäjä)
www.prestobalticsea.eu

SMOCS
– merenpohjan saastuneiden kerrostumien käsittely
www.smocs.eu

Waterpraxis
– alueellisten vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien tehokkaampi käytännön toteutus
www.waterpraxis.net

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml