Siirry pääsisältöön

Eko Harden Oy:n Sitoumus: Töölönlahdella tutkitaan uutta merenpohjan kunnostusmenetelmää

Uutinen

Kaupunkien läheisyydessä merenpohja on usein ihmistoiminnasta lähtöisin olevien haitallisten aineiden pilaamaa. Samat ympäristöt kärsivät usein myös rehevöitymisestä. Eko Harden Technologiesin sitoumus etsii keinoa saastuneiden sedimenttien kunnostamiseksi ja rehevöitymisen estämiseksi. Töölönlahden tutkimushanke tehdään yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin kaupungin kanssa.

Eko Harden Technologies on patentoinut EKOGRID®-teknologian, jota käytetään saastuneen maaperän ja pohjaveden käsittelyyn maailmanlaajuisesti. Yrityksen Itämeri-sitoumus on testata menetelmää vesiympäristössä.

”Menetelmää on käytetty maalla, ja sen avulla on voitu parantaa pilaantuneita alueita. Laitteisto tuottaa alueella heikkoa sähkökenttää, jonka on osoitettu nopeuttavan haitallisten aineiden hajoamista maaperässä. Töölönlahdella Helsingin keskustassa tutkitaan laitteiden käyttöä sedimentin haitallisten aineiden, kuten öljyn ja PAH-yhdisteiden hajottamisessa ”, kertoo Eko Harden Technologies Oy:n Iisak Lusua.

Vesiympäristössä tehdyt alustavat tutkimukset ovat osoittaneet, että laitteilla voisi olla myös vaikutusta rehevöitymistä ylläpitävään sisäiseen ravinnekuormaan. Saastuneiden ja / tai ravinnerikkaiden sedimenttien käsittely tai poistaminen voi tulevaisuudessa olla mahdollinen keino parantaa Itämeren tilaa. Yli puolet Itämeren nykyisestä fosforikuormituksesta tulee sisäisestä kuormituksesta ja tarvitaan uusia innovatiivisia tapoja ratkaista ongelma paikallisella tasolla.

”Aktiivinen kenttätyö, jolloin kolme lauttaa on ankkuroituna Töölönlahdelle, kestää noin vuoden. Tutkimuksen suorittaminen ei häiritse ympäristöä. Ja kun tutkimus on ohi, lautat ja laitteet poistetaan”, kertoo Iisak Lusua Eko Harden Oy:stä.

Helsingin kaupunki seuraa kokeen pitkän aikavälin vaikutuksia. Eko Hardenin Itämeri-sitoumus kestää tutkimushankkeen loppuun asti, jolloin kartoitetaan uusia mahdollisuuksia tutkimustulosten perusteella.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml