Siirry pääsisältöön

Ekonian sitoumuksella lisätään mittaamiseen perustuvaa ympäristönseurantaa

Uutinen

Mittaaminen sekä analysointi ovat vesistöjen tilaa parantavissa toimissa avainasemassa, jotta ravinteiden hyötykäyttö saadaan optimoitua ja ravinnehävikki minimoitua.  Ekonian sitoumus tekee mittaamisesta nykyistä helpompaa.  

Ekonia Oy on suomalainen laadukkaita ympäristönmittaus- ja laboratoriolaitteita maahantuova yritys. Ekonia toimittaa mittauslaitteistoja muun muassa ilmanlaadun, radioaktiivisuuden, vedenlaadun sekä pohjavesien mittaamiseen. Tämän lisäksi Ekonian laitteistoilla voidaan analysoida jauheita, maaperää sekä elintarvikkeita.

Ekonian sitoumuksella pyritään madaltamaan merkittävällä tavalla mittauskustannuksia maataloudessa ja siten tekemään mittaamisesta arkipäiväisempää.

Mittaaminen sekä analysointi ovat yleisiä toimia esimerkiksi teollisten prosessien hävikkien minimoisisessa sekä tuotannon optimoimisessa. Ekonian sitoumuksen tavoitteena on tehdä ympäristöön liittyvästä mittaamisesta nykyistä yleisempää sekä edistää mittaustiedon hyödyntämistä Itämereen kohdistuvan ravinnekuormituksen minimoinnissa sekä vedenlaadun kohentamisessa.

Samalla Ekonia pyrkii muuttamaan asenteita mittaamista kohtaan muun muassa maataloudessa. Tärkeintä on tehdä maaperän ja vesistöjen mittaamisesta yksinkertaista, edullista sekä lopulta, päivittäistä toimintaa. Tämä hyödyttää sekä maanviljelijää että ympäristöä.

Sitoumuksessaan Ekonia lahjoittaa kolme kannettavaa Horiba LAQUAtwin -mittauslaitetta nitraatin sekä kaliumin mittaamiseen maaperä-, kasvi- sekä vesinäytteistä. Tämän lisäksi Ekonia toimii aktiivisesti kehittääkseen optimaalisesti ravinteiden mittaamiseen soveltuvia mittalaitesovelluksia.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml