Siirry pääsisältöön

Eloisa pelto opastaa muhevampaan maaperään

Uutinen

Tämä opas on sinulle, joka haluat saada peltosi jälleen eläväksi ja tuottavaksi, sinulle, joka painit ruovikon niiton tai ruo’on niittomassan sijoituksen kanssa, ja sinulle, joka haluat yleisesti ymmärtää enemmän maaperän ja sen toiminnan elintärkeästä roolista maapallollamme.

Ruokopelto-hanke

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen ja Baltic Sea Action Groupin yhteisessä Ruokopelto-hankkeessa (2015 – 2017) kokeiltiin ruo’on käyttöä pellonparanteena. Mukana oli neljä aiheesta innostunutta tilaa, joilta saatiin hankkeen kokeiluja varten käyttöön sekä koelohko että verrokkilohko. Ruokosilppua lisättiin koelohkoille kahtena peräkkäisenä syksynä, ja maanäytteiden perustella saatiin viitteitä siitä, että ruoko lisäsi eloperäisen aineksen määrää pellossa, kun sitä levitettiin kahtena peräkkäisenä vuonna. Hankkeen aikana saatiin myös arvokasta kokemusta ruo’on korjuuketjusta, ja havaittiin jälleen kerran, kuinka tärkeää paikallinen aktiivisuus ja yhteistyö onkaan.

Ruokopelto-hankkeessa tuotettiin viljelijäopas eloperäisen aineksen lisäämisestä maahan, mutta opas käy yhtä hyvin kenelle tahansa aiheesta kiinnostuneelle. Lisäksi esitteestä saa vinkkejä ruovikon niittoon ja ruo’on peltokäyttöön liittyen.

Opas on ladattavissa osoitteesta:

https://www.jarki.fi/sites/default/files/eloisa_pelto_ruokopelto-hankkeen_opas.pdf

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml