Siirry pääsisältöön

Gasumin toinen uusi situomus kehittää biopolttoaineita meriliikenteen käyttöön

Uutinen

Gasum on Suomen johtava kaasualan energiayhtiö, joka on myös Pohjoismaisten LNG-markkinoiden edelläkävijä. Nyt Gasum on tehnyt Itämeri-sitoumuksen vähentääkseen meriliikenteessä syntyviä päästöjä. Itämeri-sitoumuksessaan Gasum kehittää tapoja edistää nesteytetyn biokaasun käyttöä meriliikenteessä. Gasumin toinen uusi sitoumus liittyy ravinteiden talteenottoon jätevesistä.

Gasum on johtava toimija Pohjoismaiden LNG-markknoilla. Hiljattain Gasun on laajentanut toimintaansa biopolttoaineisiin, ja erityisesti biokaasun tuotantoon. Gasumin Itämeri-sitoumuksen tavoitteena on edistää Gasumin tavoitteita kehittää biopolttoaineita meriliikenteen käyttöön. Nesteytetyn maakaasun (LNG) lisääntynyt käyttö merenkulussa on vähentänyt merkittävällä tavalla meriliikenteen pienhiukkas-, rikki-, typpi-, ja hiilidioksipäästöjä. Nesteytetyn biokaasun kehitystyöllä Gasumin tavoitteena on esitellä kiertotalouden periaatteita toteuttava ja entistä puhtaampi meriliikenne.

Gasumin sitoumusta edistävässä kehitysprojektissa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa aluksilta kerätty biojäte muutetaan biokaasuksi biokaasulaitoksissa. Sen jälkeen biokaasu johdetaan maakaasuverkkoon, jossa se nesteytetään. Viimeiseksi nesteytetty biokaasu kuljetetaan polttoaineeksi aluksille LNG-rekoilla. Osana toista uutta Itämeri-sitoumustaan Gasum kehittää innovatiivista kiertotalousmallia, jossa huomioidaan biokaasutuotannon lisäksi tuontantoprosessista ylijäävät ravinteet, jotka voidaan käyttää lannoitteena maataloudessa. Siten edistetään ravinteiden kierrättämistä ja ehkäistäänvesistöjen ja Itämeren rehevöitymistä​

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml