Siirry pääsisältöön

HELCOM etsii aktiivisesti lähestymistapoja edistää ravinteiden kierrätystä

Uutinen

BSAG osallistui HELCOMin ja Itämeri-strategian yhdessä järjestämään ravinteiden kierrätys työpajaan Berliinissä 27.-28.3.2017. Työpajan tavoitteena oli luoda yhteisymmärrys ravinnekierrätyksestä  ja sen tärkeimmistä kysymyksistä sekä ehdottaa lähestymistapoja, joilla HELCOM voisi aktiivisesti edistää ravinteiden kierrätystä. Kaikki Itämeren alueen valtiot olivat edustettuina. Ryhmätyö keskittyi kahteen isoon potentiaaliseen ravinneresurssiin: lantaan ja puhdistamolietteeseen.

Lantatyöryhmän viesti oli, että koska maat ovat eri vaiheessa ravinteiden kierrätyksen toteuttamisessa, Helcomin olisi ensimmäiseksi hyvä kerätä jäsenmailta tietoa maiden ravinnevirroista, niiden määristä ja liikkeistä. HELCOMilla on runsaasti tietoa ravinnepäästöistä Itämereen, seuraava looginen askel olisi keskittyä siihen, mitä tapahtuu ennen ravinnevuotoja: miten eri ravinnevirrat liikkuvat kussakin maassa ja koko alueella. Myös standardoitua ravinnetaseen laskentajärjestelmä ehdotettiin.

Puhdistamolietetyöryhmä totesi, että yksikään Itämeren maa ei vielä varsinaisesti toteuta ravinteiden talteenottoa puhdistamolietteestä.  Kuitenkin kaikilla mailla on ohjelma tai suunnitelmia siihen suuntaan pääsemiseksi.

Työryhmä katsoi, että nykyinen HELCOM suositus puhdistamolietteen käsittelystä on hyvä lähtökohta seurata kansallisia ohjelmia, työkaluja ja kerätä teknisiä ratkaisuja, jotka ottavat koko prosessin huomioon. Työryhmässä keskusteltiin myös kansallisten sertifikaattijärjestelmien tarpeesta puhdistamolietteille.

HELCOM tekee parhaillaan katsausta ravinteidenkierrätyspolitiikasta Itämeren maissa. Jos HELCOMin jäsenet hyväksyvät selvityksen, se todennäköisesti julkaistaan  vielä tänä vuonna.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml