Siirry pääsisältöön

Hiiliviljelijät puhaltamassa yhteen hiileen

Uutinen

Carbon Action -hiilipilotin 110 viljelijästä lähes kaikki ovat nyt käyneet läpi ensimmäisen koulutuksen. Toinen erä hiiliviljelijöitä kokoontui Lahden Siikaniemen kurssikeskuksessa 7. – 8.11.2018, jossa käytiin läpi hiilen varastoitumista edistäviä toimenpiteitä, opittiin uutta niin maan mikrobiologiasta, pellon kasvukunnosta, laidunnuksesta kuin ilmastonmuutoksestakin, sekä keskusteltiin, syötiin hyvin, ja istuttiin yhdessä iltaa rennon verkostoitumisen merkeissä.

Tunnelma oli innostunut, ja moni viljelijä mainitsikin olevan iloinen, kun sai huomata olevansa osa isompaa joukkoa. Monilla Hiilipilottiin osallistumisen takana on – paitsi tietenkin kannattavuuden lisääminen – halu olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Viljelijöistä on perinteisesti puhuttu negatiiviseen sävyyn ympäristön kuormittajina, mutta hiiliviljely tarjoaa mahdollisuuden paitsi tuottaa kestävästi ruokaa meille suomalaisille, myös vaikuttaa positiivisesti ympäristömme tilaan. Hiiliviljelystä hyötyvät niin maaperä, ilmasto kuin Itämerikin.

BSAG:n perustajiin kuuluva Ilkka Herlin puhui Carbon Action -koulutuksessa Lahden Siikaniemen kurssikeskuksessa.

Koulutuksen ensimmäisestä puheenvuorosta vastasi jälleen Ilmatieteen laitoksen tutkijaprofessori Jari Liski, joka puhui painokkaasti ilmastonmuutoksen uhista maapallolle ja sen elämälle. Tärkeää on nyt saada maaperän potentiaali hiilen varastoijana käyttöön, jotta oikeanlaisten viljelytoimenpiteiden avulla saadaan mahdollisimman paljon hiiltä varastoitumaan ilmakehästä peltomaahan.  Kouluttajana toimineen erikoistutkijan ja maanviljelijän Tuomas Mattilan mukaan hiilen varastoinnissa tärkeintä on yhteyttämisen maksimointi, mikrobitoiminnasta huolehtiminen sekä maahan saadun hiilen pitäminen maassa.

Hiilipilotissa mukana olevat sata maatilaa tuottavat tutkimukselle välttämätöntä tietoa käytännön viljelytoimista ja hiilen varastoitumista edistävistä menetelmistä. Hiiliviljelijöiden on myös hypättävä hieman tuntemattomaan valitessaan omille pelloilleen toimenpiteitä, sillä he voivat olla ensimmäisten joukossa, jotka näitä toimenpiteitä pelloillaan tekevät.

Hiilipilotti jatkuu innostuneen viljelijäjoukon kanssa, ja ensi keväänä päästään aloittamaan konkreettisesti valittujen hiilipolkujen kulkeminen. Eri hiilipolut sisältävät erilaisia menetelmiä, joilla pyritään vaikuttamaan maan pysyvään hiilivarantoon positiivisesti.

Carbon Action -hiilipilotti on BSAG:n, Ilmatieteen laitoksen ja Sitran yhteinen hanke. BSAG vastaa Hiilipilotin kokonaisuuden lisäksi viljelijäyhteistyöstä ja sadan maatilan koulutuksesta, Ilmatieteen laitoksen roolina on paitsi tehdä hiilen varastoitumiseen liittyvää tutkimusta, myös koordinoida tieteellistä yhteistyötä monen tahon kesken, ja Sitra toimii kahden ensimmäisen vuoden rahoittajana.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml