Siirry pääsisältöön

JÄRKI-LANTA: Lannan arvo tiedostettu – mutta miten lanta oikeaan paikkaan?

Uutinen

Maatilojen välisen ravinnekierrätyksen edistämiseen keskittynyt Järki Lanta -hanke totesi loppuseminaarissaan, että lannan arvo on vihdoin tiedostettu. Nyt haetaan toimivia malleja siihen, miten eläintilojen ja kasvinviljelytilojen välinen ravinnekierrätys toimisi parhaiten. Yksi ratkaisu ei toimi kaikille, vaan toimintatapoja on oltava monia. 

Tuorlan maatalousoppilaitoksessa 13.11.2014 pidettävässä loppuseminaarissa kaksivuotinen Järki Lanta esitti teesinsä toimivasta ravinnekierrätyksestä sekä esimerkkejä käytännön yhteistyöstä eläin- ja kasvinviljelytilojen välillä. Järki Lanta -hanke on rahoitettu Ympäristöministeriön kansallisesta Ravinnekierrätys-ohjelmasta ja sen toteuttaja on Baltic Sea Action Group.

Järki Lanta -hankkeessa oli mukana 13 tilaa, osa lantaa luovuttavia ja osa lantaa vastaanottavia, ja niiden yhteistyötä tarkasteltiin biologisten, teknologisten, taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden kautta. Biologisista tekijöistä nousi tärkeimmäksi lannan arvo maanparannusaineena. Lannan vastaanottajille se voi olla lannan ravinnearvoakin tärkeämpi tekijä. Tilojen tekemä teknologiayhteistyö konekimppoineen ja urakointimalleineen monipuolistavat tilojen käytettävissä olevia lannankäsittely- ja levitysteknologioita. Uusien, järeämpien teknologioiden käyttöönottoa pitäisi madaltaa tukijärjestelmillä, jotta teknologiat leviäisivät ja edelleen kehittyisivät.

Lannankäytön taloudellisuuden tehostamisessa näyttelee jakeistaminen merkittävää osaa. Runsasravinteisen jakeen kuljettaminen kannattaa kauemmaksikin. Samalla saadaan tehokkaasti fosforia pois eläintilalta. Lannan tai jakeen analysoinnin merkitys kasvaa, jotta käyttö todellisen ravinnesisällön mukaan onnistuu.

Tilojen välinen ravinnekierrätys ei onnistu ilman yhteistyöhalua, mutta tahdon lisäksi kannattaa yhteistyö varmistaa selvin sopimuksin. Hyötyjä saavutetaan koneyhteistyön, urakoinnin, tilojen välisen rehukaupan sekä lanta- ja viljelykiertoyhteistyön avulla. Keskeistä pitkälle vietyjen yhteistyöratkaisujen onnistumisessa on sen hyväksyminen, että toinenkin osapuoli voittaa.

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Kaisa Riiko
Baltic Sea Action Group
Sähköposti: kaisa.riiko@bsag.fi
Puhelin: 045 – 118 4709

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml