Siirry pääsisältöön

Kipsi vähentää fosforikuormitusta ja hiilidioksidipäästöjä

Uutinen

Kipsin levittämisellä voidaan vähentää tehokkaasti maatalouden fosforikuormitusta vesistöön. Vuosina 2008 – 2012 toteutetussa TraP-tutkimushankkeessa todetaan, että samalla vähennetään sekä orgaanisen hiilen huuhtoutumista, että hiilidioksidipäästöjen joutumista ilmastoon.

Nummenpään 100 hehtaarin valuma-alueella Etelä-Suomessa fosforin kulkeuma väheni keskimäärin 50 % neljän vuoden aikana ja liuenneen fosforin huuhtoutuminen väheni neljänneksellä. Kipsin vaikutus kestää ainakin neljä vuotta.

Koko TraP-tutkimushankkeen takana ovat Yaran lisäksi Suomen ympäristökeskus SYKE, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys VHVSY, Luode Consulting ja TTS.

Kipsi vastaa Saaristomeren suojelutavoitteisiin

BSAG:lle tekemänään Itämeri-sitoumuksena Yara Suomi Oy käsitteli kipsillä 100 hehtaaria peltoa Saaristomeren valuma-alueen valumaherkimmillä alueilla. Myös näissä kohteissa kipsikäsittely todettiin tehokkaaksi fosforivalumien vähentäjäksi.

SYKEn tekemien alueellistamismallien perusteella fosforikuorman vähenemä koko Saaristomeren valuma-alueella voisi olla parhaimmillaan 70 tonnia vuodessa, mikäli kaikki nykyiset vilja- ja erikoiskasvien savipellot käsiteltäisiin kipsillä. Suomen tavoite Saaristomeren fosforin kokonaiskuorman vähentämiseksi on 120 tonnia vuodessa. Viljelyn tuottavuus ei kärsi kipsikäsittelystä. Kipsimenetelmä on hyväksytty uuteen ympäristökorvausjärjestelmäluonnokseen.

Lisää aiheesta: http://www.yara.fi/media/press_releases/index.aspx

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml