Siirry pääsisältöön

Metsähallituksen sitoumus auttaa suojelemaan Itämeren haavoittuvimpia alueita

Uutinen

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hallinnoi noin kolmannesta Suomen valtion maa- ja vesialueista. Yhtenä Metsähallituksen tehtävistä on olla vastuussa meriluonnon lajien ja luontotyyppien kartoituksesta sekä suojelusta. Itämeren suojelua tehostaakseen Metsähallitus on tehnyt sitoumuksen. Sitoumus korostaa niukkenevan puhtaan veden merkitystä.

Metsähallitus on kerännyt huomattavan määrän tutkimustietoa merialueista osana vuonna 2004 alkanutta vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuutta kartoittanutta Velmu-ohjelmaa. Sitoumuksessaan Metsähallitus tuottaa keräämästään tutkimustiedosta kartat, joista voidaan tunnistaa alueet, joissa meriluonnon monimuotoisuuteen kohdistuvat paineet ovat korkeimmillaan. Kartat julkaistaan vuonna 2017.

Sitoumuksen toinen osa keskittyy Metsähallituksen toiminnan kehittämiseen sisämaan valuma-alueilla. Metsähallitus parantaa vedenlaatua sekä vesiensuojelua kehittämällä metsätalouden käytäntöjä sekä valuma-aluesuunnittelua. Työ toteutetaan järjestämällä Metsähallituksen henkilöstölle sekä urakoitsijoille koulutusta, joka tähtää vähentämään sisävesistöihin kohdistuvia ravinnevalumia.
”On hienoa ja vaikuttavaa, että meillä on yksi taho, joka hoitaa vesiä jokien latvoilta aina Itämerelle asti ja se on nyt lähtenyt mukaan laajaan verkostoomme Itämeren pelastamiseksi”, iloitsee Ilkka Herlin, BSAG:n hallituksen puheenjohtaja.
”Suomalaiset – kansalaiset, media ja poliittiset päätöksentekijät – eivät tiedosta kuinka suuresta vesialasta me olemme vastuussa”, Metsähallituksen pääjohtaja Esa Härmälä sanoo.
”Suomella on akuutti ongelma Itämerellä, joten mielestäni Metsähallituksen on oltava eturintamassa tällaisessa kansallisesti tärkeässä hankkeessa”, Härmälä perustelee sitoumusta. Lisäksi Härmälä muistuttaa, että metsissä on tehty jo paljon suojelutyötä. ”Nyt on meren vuoro”.
Tietoa sitoumuksen tuloksista sekä vaikutuksista vesien- sekä merialueiden suojeluun julkaistaan vuonna 2017 osana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuotta.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml