Siirry pääsisältöön

Punkalaidun haluaa ravinteiden kierrätyksen edelläkävijäkunnaksi

Uutinen

Punkalaidun on kehittyvä maatalousvaltainen kunta, jossa on runsaasti karjataloutta. Pirkanmaalla sijaitseva Punkalaidun haluaa olla esimerkki elinvoimaisesta kunnasta, jossa yhdistyvät hyvinvoiva ympäristö sekä kehittyvä biotalous. Tämän kehityksen tueksi Punkalaitumen kunta on päättänyt tehdä Itämeri-sitoumuksen.

Runsas maanviljely sekä lihantuotanto aiheuttavat haasteita ravinteiden tehokkaalle hyötykäytölle ja ravinnehuuhtoumia paikallisiin vesistöihin sekä Itämereen. Punkalaidun on päättänyt tulla ravinteiden kierrätyksen sekä kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Siihen päästäkseen Punkalaidun kehittää operatiivista yhteistyötä eri kunnan toimijoiden välillä sekä kouluttaa henkilöstöään ja kunnan hallintoa ottamaan käyttöön kokonaisvaltaisempaa luonnonvarojen ja maankäyttöön tähtäävää suunnittelua sekä parantamaan yhteistyötä kunnan ja yritysten välillä.

Punkalaidun sitoutuu myös aloittamaan yhdessä paikallisten yhteistyötahojen kanssa biokaasun sekä kierrätyslannoitteiden tuotannon. Yhteisinvestointi luo uusia ravinteiden kiertoa tukevia liiketoimintamalleja samalla vähentäen vesistöihin kohdistuvia ravinnehuuhtoumia.

Sitoumus pitää sisällään uusien teknologisten ratkaisujen, logistiikan sekä liiketoimintamallien tutkimusta suunnitelluille biokaasu- sekä kierrätyslannoitteiden tuotantolaitoksille. Tuotantolaitos tulee käyttämään raaka-aineenaan paikallista eläinlantaa sekä alkutuotannon sivuvirtoja.

Lisäksi Punkalaitumen sitoumuksessa tutkitaan yhdessä yhteisyökumppaneiden kanssa lannan esikäsittelyprosesseja biokaasun tuotantoprosessin tehostamiseksi sekä kehitetään menetelmiä typen talteenottamiseksi biokaasun tuotantoprosessista.

Punkalaidun sitoutuu myös lisäämään tietoutta maaperän tilan sekä kestävän maankäytön merkityksestä esimerkiksi ottamalla kuntalaisia mukaan kunnan kehitystyöhön.

Siirtyminen kohti kestävää luonnonvarojen käyttöä sekä ravinteiden kierrättämistä vaatii uusia lähestymistapoja. Hyödyntämällä kiertotalouden mahdollisuudet Punkalaitumen kunta kasvattaa osaamistaan ympäristön sekä talouden kannalta kestävällä tavalla.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml