Siirry pääsisältöön

Ruokopelto-hanke pyrkii saamaan ruovikoiden ravinteet peltoon

Uutinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Baltic Sea Action Groupin Järki-hanke ovat aloittaneet hankkeen rantaruovikoiden leikkuun ja ruokobiomassan hyötykäytön edistämiseksi. Kolmivuotisen hankkeen päämääränä on luoda hyötykäytöstä ratkaisu rantoja uhkaavalle ruovikoitumiselle. Hanke tuo lisätietoa ruovikoiden leikkuusta ja ruokobiomassan käytöstä viherlannoitteena ja maanparannusaineena.

Vesistöjen ja rantojen rehevöityminen heikentää vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia ja uhkaa Itämeren monimuotoisuutta. Rehevöitymisen seurauksena Itämeren ranta-alueilla on lisääntynyt erityisesti järviruoko, joka on paikoitellen muodostanut jopa satojen hehtaarien laajuisia kasvustoja. ”Ranta-alueiden ruovikoituminen on yksi Suomen rannikkoalueiden vakavimmista uhista, sillä ruovikot hävittävät rantojen ja vesialueiden avoimuutta vaativien eliölajien elinympäristöjä”, kertoo projektikoordinaattori Maria Yli-Renko Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ratkaisuna tilanteeseen on järviruo’on hyötykäytön edistäminen. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen VELHO-hankkeessa (2010-2014) saatiin selville, että leikatun ruo’on käyttö ranta-alueiden läheisillä pelloilla on yksi kustannustehokkaimmista ruovikoiden hoitotavoista. Pellolle levitetty ruokomassa parantaa maan rakennetta ja lisää maaperän ravinteiden- ja vedensitomiskykyä. Samalla myös poistetaan ravinteita Itämerestä ja palautetaan ne takaisin hyötykäyttöön.

”Järviruo’on peltokäyttö vaatii kuitenkin edelleen kehittämistä ja testausta koko tuotantoketjun osalta, ja näihin kysymyksiin Ruokopelto-hanke pureutuu”, Yli-Renko toteaa.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml