Siirry pääsisältöön

Salaojituksen Tukisäätiön sitoumus edistää kestävää vesi- ja ravinnetaloutta

Uutinen
Salaojituksen Tukisäätiön uusi sitoumus tuo salaojitukseen liittyvän tutkimustiedon paremmin tutkijoiden, maanviljelijöiden ja virkamiesten käyttöön. Kaikki säätiön tukemat tutkimukset julkaistaan avoimessa online -datapankissa, kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja järjestetään ja parhaista vesitalouden optimoinnin käytännöistä julkaistaan opas. 

”Salaojitus vaikuttaa merkittävästi pellon vesitalouteen ja veden kulkureitteihin, ja sitä kautta myös ravinnevalumiin.”, kertoo Salaojituksen Tukisäätiön toiminnanjohtaja Seija Virtanen. ”Jos pohjaveden pinta on maaperässä korkealla ja pelto on märkä, kasvien ravinteiden otto ja kasvu heikkenee, ja pintamaan ja samalla ravinteiden kulkeutuminen vesistöihin lisääntyy”, Virtanen jatkaa. ”Vaikuttamalla tähän, vaikutamme suoraan Itämeren rehevöitymiseen.”

Liika vesi huonontaa myös maan rakennetta. Märkä pelto tiivistyy helposti esimerkiksi traktorin alla. Tiivistyneessä pellossa kasvien juurten on vaikeampi saada maaperän ravinteita käyttöönsä. Siispä salaojitus vaikuttaa monin eri tavoin ravinteiden käytön tehokkuuteen, ravinnevalumiin ja satotasoihin.

Salaojituksen Tukisäätiö on tukenut salaojitukseen liittyviä tutkimushankkeita jo vuodesta 1984. Uuden sitoumuksen osana säätiö rakentaa kaikille avoimen tietokannan verkkoon, jotta kaikki halukkaat, esimerkiksi tutkijat, viranomaiset ja maanviljelijät, löytävät helposti ojitukseen liittyvää tutkimustietoa. Tavoite on julkaista tietokanta Salaojituksen Tukisäätiön verkkosivuilla toukokuuhun 2016 mennessä.

Salaojituksen tukisäätiö sitoutuu myös järjestämään kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja, joihin esim. viljelijät, tutkijat ja viranomaiset kutsutaan keskustelemaan parhaista veden hallinnan käytännöistä suhteessa Itämereen.

Säätiö tukee myös uuden oppaan julkaisua. Opas käsittelee parhaita käytäntöjä peltojen vesitaseen optimointiin ja sen suhdetta ympäristöön.

”Salaojituksen Tukisäätiön sitoumus tukee erinomaisesti BSAG:n tavoitteita. Salaojitus on merkittävä tekijä hyvän maan kasvukunnon saavuttamisessa ja yläpitämisessä. Maan hyvä kasvukunto puolestaan on oleellista kestävän ravinnontuotannon ja Itämereen valuvan ravinnemäärän pienentämisessä. Sitoumus on tärkeä lenkki toimenpideketjussa, jonka avulla voidaan saavuttaa Elävä Itämeri. ” sanoo Marja Koljonen, ohjelmajohtaja BSAG:lta.

Lokakuussa 2015 aloitettu sitoumus kestää vuoden 2018 loppuun saakka.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml