Siirry pääsisältöön

Selvitys Itämeren sisäisistä ravinnevarastoista työn alla

Uutinen

Ympäristöministeriö teettää selvityksen Itämeren sisäisistä ravinnevarastoista ja niiden vaikutuksista rehevöitymiseen. Selvityksessä tarkastellaan myös kunnostusmenetelmiä ja keinoja sisäisten ravinnevarastojen rehevöittävän vaikutuksen vähentämiseksi. BSAG osallistuu selvityksen tekoon osana Vahanen Environment Oy:n vetämää kansainvälistä konsortiota. BSAG on seurannut Itämeren sisäisiin ravinnevarastoihin ja niiden rehevöittäviin vaikutuksiin liittyvää keskustelua ja tutkimusta perustamisestaan lähtien.

Sisäisillä ravinnevarastoilla tarkoitetaan mereen joutuneita ravinteita, jotka liiallisen kuormituksen ja merenpohjan hapettomuuden vuoksi eivät sitoudu pohjasedimenttiin vaan rehevöittävät merta.

”Sisäisiin ravinnevarastoihin puuttuminen ei ole missään nimessä yksinkertainen asia” toteaa BSAG:n asiamies Mathias Bergman. ”On kuitenkin selvää, että tätäkin tietä pitää selvittää, samaan aikaan kuin maalta mereen tulevat ravinnepäästöt minimoidaan”, Bergman jatkaa.

Selvitys auttaa toteuttamaan Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaa, jonka tavoite on Itämeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä. Uusia keinoja rehevöitymisen hillitsemiseksi tarvitaan, koska ilmaston lämpeneminen ja sadeolojen muuttuminen vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista.

Selvitys sisältää tiekartan jatkotoimille Itämeren tilan parantamiseksi ja tuottaa tietoa erityisesti päätöksentekijöille ja kunnostustoimien toteuttajille.

Vahanen Environment Oy:n kokoama konsortion lisäksi Centrum Balticumin asiantuntijat tarkastelevat kunnostusmenetelmien käyttöönottamiseen vaikuttavia politiikkoja, lainsäädäntöä, kansainvälisiä sopimuksia ja institutionaalisia kysymyksiä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml