Siirry pääsisältöön

Seuraava Baltic Sea Action Summit 2012 Venäjällä

Uutinen

​​​Presidentti Tarja Halonen avasi 10.2. järjestetyn sitoumusten seurantatilaisuuden heti hyvillä uutisilla. Venäjä lupautui järjestämään seuraavan Baltic Sea Action –huippukokouksen vuonna 2012. Viime vuonna Helsingissä alkanut prosessi keräsi jälleen yhteen kaikki Itämeren valtiot, joiden edustajat kertoivat, miten kukin maa on edennyt sitoumuksessaan.

Valtioiden raportin lisäksi vuosipäivänä tehtiin selkoa kaikkien sitoumusten etenemisestä. Yli kymmenen prosenttia sitoumuksista on jo suoritettu ja 75 prosenttia sitoumuksista etenee toivotulla tavalla. Monet projekteista ovat luonteeltaan monivuotisia kehitysprojekteja, jotka etenevät, mutta joilla ei ole varsinaista loppumispistettä.

SuomenYmpäristökeskus teki omana sitoumuksenaan analyysin kaikista tehdyistä lupauksista. Raportin mukaan sitoumusprosessin voima on juuri siinä, että hyvin erityyppiset tahot pystyvät keskittämään voimansa Itämeren pelastamiseksi. Mitä suurempi määrä poliitikkoja, yrityksiä, erilaisia organisaatioita ja järjestöjä sitoutuu Itämeri-työhön, sitä suuremmat mahdollisuudet Itämerellä on pelastua.

Suomen sitoumuksessa tärkeimmäksi nousee Saaristomereen vielä valuvien ravinteiden kierrättäminen. Niiden hyödyntämiseksi nostettiin kolme keinoa, kallisarvoisten ravinteiden talteenotto ja takaisin ravintokiertoon saattaminen, lannan käytön tehostaminen ja ylisuurten kalakantojen biomassan hyödyntäminen.

Liettualaiset ovat täyttäneet sitoumuksensa edistämällä Itämereen upotettujen kemiallisten aseiden aiheuttamien riskien käsittelyä. Liettuan aloitteen ansiosta YK hyväksyi viime joulukuun yleiskokouksessaan aihetta koskevan yleispäätöksen.

Ruotsi puolestaan on nostanut merialueiden ympäristönsuojeluun varatun budjetin yltämään vuonna 2011 lähes 23 miljoonaan euroon.

Puolan kansallisessa ohjelmassa on keskitetty jätevesien käsittelyn tehostamiseen budjetoimalla siihen 8 miljardia euroa. Yli 300 jätevesiprojektia on saatettu loppuun ja 47 täysin uutta jätevedenkäsittelylaitosta on perustettu. Puola lupasi, että kaikki Varsovan jätevedet käsitellään 2015 mennessä.

Pääministeri Mari Kiviniemi esitti tyytyväisyytensä siitä, että sitoumusprosessi toteuttaa EU:n Itämeren strategiaa. Hän painotti sitä, että jollei kestävän kehityksen tavoitteisiin päästä, niin myös muut strategian tavoitealueet vaarantuvat. Kiviniemi myös muistutti, että Itämeren suojeluun tarvitaan kaikkia yhteiskunnan toimijoita, ongelmaa ei voi jättää vain julkisen sektorin toimenpiteiden varaan.

Valtioiden sitoumukset
Muut sitoumukset
SYKE Commitment Evaluation 10 02 2011.pdf

Lisätietoja:
Asiamies Mathias Bergman, mathias.bergman@bsag.fi, 050 380 7155
Viestintäpäällikkö Linda Lindfors, linda.lindfors@bsag.fi, 040 543 9820​

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml