Siirry pääsisältöön

TIEDOTE: EU lannoitelainsäädännön muutoksen odotetaan synnyttävän sisämarkkinat kierrätysravinteille

Uutinen

Suomalaisyritykset ajavat ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa yhdessä

Mitä yhteistä on maitojätti Valiolla, tutkimuslaitos VTT:llä, pattereista saatavia hivenaineita kierrättävällä RecAlkalinella ja Kalajoen kunnalla? Jokainen näistä toimijoista hakee aktiivisesti liiketoimintamahdollisuuksia ravinteiden kierrätyksestä. Heidän lisäkseen ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa ajavassa yhteistyöverkostossa on noin 50 muuta toimijaa. EU:n lannoitelainsäädännön muutos on käynnissä ja sen odotetaan luovan yhtenäiset sisämarkkinat kierrätysravinnetuotteille.

BSAG:n kokoaman ja Tekes-rahoitusta saavan  liiketoimintaekosysteemin yhteistyöprojektit etenevät vauhdilla.Aktiivisiä yhteistyöprojekteja ekosysteemissä on kymmenkunta ja ensi vuosi on monen projektin kannalta tärkeää aikaa, kun erilaisten pilotointien ja tuotteiden valmistus on määrä käynnistyä.

Ajankohta on tärkeä myös, koska EU:n lannoiteasetusta uudistetaan paraikaa tavalla, joka avaa mahdolllisuuksia uusille orgaanisille ja jäteperäisistä lähteistä valmistetuille tuotteille Euroopan markkinoilla. Uudessa lannoiteasetuksessa otetaan käyttöön uusia yhdenmukaisia vaatimuksia lannoitevalmisteiden turvallisuudesta, laadusta ja merkitsemisestä sekä säädetään CE-merkittyjen lannoitteiden vapaasta liikkuvuudesta. Mikäli lainsäädäntöprosessi etenee toivotussa aikataulussa, uudet säädökset tulevat voimaan 2018.

BSAG seuraa ravinteiden talteenottoon ja uudelleenkäyttöon liittyvää lainsäädäntöä osana RaKi-ekosysteemiä. Uuden asetuksen odotetaan parantavan ravinteiden kierrättämistä ja vaikuttavan näin Itämerta ja muitavesistöjä rehevöittävien ravinnevalumien vähenemiseen.

Liiketoimintaekosysteemin projektit etenevät vauhdilla

Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -liiketoimintaekosysteemissä on useampi nopeasti edistyvä projekti. Esimerkiksi Kalajoen kunnan alueella on perustettu BiHii -niminen yritys, joka valmistaa eläinten lannasta, biohiilestä ja muista sidosaineista  kasvualustoja. Vuosi 2017 kuluu tuotteiden testauksessa, ja jo seuraavan vuoden aikana on tarkoitus aloittaa laajamittainen myynti.

VTT kehittää Resurssikontti-konseptia typen, fosforin ja hiilen talteenottamiseksi erityisesti kunnallisista jätevesistä. Resurssikontti-projekti suuntaa joustavan, pienen mittakaavan jätevesiratkaisuun, josta hyötyvät eritoten kunnalliset jätevesilaitokset, teknologian toimittajat ja kemianteollisuus.  Lisäksi projekti tuo uusia mahdollisuuksia kierrätysravinteiden ja maanparannusaineiden valmistajille. Konseptia testataan Paraisten jätevedenpuhdistamolla tämän vuoden aikana.

Valio pilotoi lehmien lietelannan prosessointia lannoitejakeiksi, biokaasuksi ja vedeksi, jonka seurauksena lannan käyttö lannoitteena helpottuu ja ravinteiden kierto paranee. Pilottilaitoksen suunnittelutyöt ovat käynnissä. Valion pilottilaitos on globaalisti ensimmäinen laatuaan ja sen avulla testataan prosessin toimivuutta, optimaalista mitoitusta ja lannan kuljetuksen logistiikkaa.

Outotec on kehittänyt PhosDryer – kuivausprosessin, jonka avulla jätevesilietteestä voidaan eliminoida vaaralliset aineet, ja johon kuluu lähes puolet vähemmän energiaa kuin tavanomaiseen prosessiin. Tavoitteena on konseptin tuotteistaminen ja teknologiavienti

Pajupojat. Pajupojat kehittää biohiilipohjaisia ratkaisuja hule-, suoto- ja maatalouden matalaravinteisten vesien puhdistamiseen sekä kasvualustojen parantamiseen. Biohiili sitoo pysyvästi hiiltä maaperään, tasapainottaa maaperän vesi- ja ravinnetaloutta sekä aktivoi mikrobeja myös kompostoinnissa.

HSY:n RAVITA-projekti perustuu fosforin talteenottoon jo jätevesiprosessista eikä lietejakeen joukosta, kuten kilpailevat prosessit. RAVITA-prosessin on suunniteltu soveltuvan monen tyyppisille ja kokoisille puhdistamoille. Onnistuessaan prosessi avaisi uusia mahdollisuuksia kehittyneiden kierrätysravinteiden tuotannolle niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Rec Alkaline valmistaa kierrätetyistä alkaliparistoista hivenainelannoitetta maatalouden käyttöön. Samalla luodaan kansainvälisen teknologiaviennin mahdollistava konsepti.

RaKi-ekosysteemi saa rahoitusta Tekesiin BioNets-ohjelmasta ja on osa Team Finland verkoston biotalouteen liittyvää liiketoimintaekosysteemi-lähestymistapaa, jonka tavoite on luoda uutta talouskasvua Suomeen innovaatioiden avulla.

Lisätietoja:

Lannoiteasetuksen uudistuksesta: Baltic Sea Action Group, EU-koordinaattori Eero Jalava eero.jalava(at)bsag.fi, p. 040 5658332

RaKi-ekosysteemistä: Baltic Sea Action Group, asiamies Mathias Bergman, mathias.bergma(at)bsag.fi, p. 0503807155

Tekesin BioNets-ohjelmasta: asiantuntija Tuomas Lehtinen, tuomas.lehtinen(at)tekes.fi, p. 029 50 55695

Kalajoki / BiHii: yritysasiantuntija Mirja Mustonen, mirja.mustonen(at)kalajoki.fi, p. 044 4691 249

VTT:n resurssikontista: liiketoiminnan kehityspäällikkö, Mona Arnold, mona.arnold(at)vtt.fi, p. 040 5681222

Valion projektista: alkutuotantojohtaja Juha Nousiainen, juha.nousiainen(at)valio.fi, p. 050 3840242

HSY:n Ravita-prosessi: tuotantoyksikön päällikkö Mari Heinonen, mari.heinonen(at)hsy.fi, 050 3203909

Pajupojat: toimitusjohtaja Markku Suutari, markku.suutari(at)pajupojat.fi, p. 0500 551 954

RecAlkaline: toimitusjohtaja Tatu Leppänen, tatu(at)recalkaline.fi, p. +358407719070

Outotec: energia- ja ympäristöliiketoiminnan kehitysjohtaja Juhani Anhava, juhani.anhava(at)outotec.com, 0407776323

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml