Siirry pääsisältöön

TIEDOTE: Itämeri-huippukokouksen sitoumukset ovat jo vähentäneet ravinnepäästöjä

Uutinen

RUOTSIN, VENÄJÄN JA SUOMEN VALTIOIDEN SITOUMUKSET LÄHELLÄ VALMISTUMISTA

Itämeren valtioiden vuonna 2010 Baltic Sea Action Summitissa tekemistä sitoumuksista kunnianhimoisimmat alkavat olla valmiita. Myös valtaosa yritysten sitoumuksista on toteutettu.

Itämeren valuma-alueen valtioiden hallitusten päämiehet ja edelläkävijäyritykset kokoontuivat Helsinkiin 10.2.2010. Historiallisen kokouksesta teki se, että ensimmäistä kertaa agendalla oli vain Itämeren kriittisen tilan parantaminen. Nyt seitsemän vuotta myöhemmin tuolloin tehdyistä valtioiden sitoumuksista iso osa on toteutunut.

-Kunnianhimoisimpina sitoumuksina voidaan pitää Venäjän Kaliningradin jätevedenpuhdistamoa, Ruotsin 9 miljoonan euron rahoitusta Baltic Sea Action Planin toteuttamiseen sekä Suomen valtion sitoumusta  tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa ja saavuttaa Saaristomeren hyvä tila vuoteen 2020 mennessä, toteaa Baltic Sea Action Groupin asiamies Mathias Bergman.

 

Kaliningradin jätevedenpuhdistamo vihdoin toiminnassa

Kaliningradin jätevedenpuhdistamon rakentaminen aloitettiin jo 1976, mutta projekti on ollut pysähdyksissä useaan otteeseen.

-Silloinen pääministeri Vladimir Putin lupasi Helsingin BSAS 2010 -kokouksessa että Kaliningradin kaupungin jätevesienpuhdistus laitetaan kuntoon ja nyt usean tahon pitkäjänteinen työ on vihdoin tuottanut tulosta, Bergman sanoo.

-Marraskuussa 2016 Kaliningradin jätevedenpuhdistuslaitos saatiin käyntiin ja tieto viranomaisten suunnasta on, että kaupungin kaikki jätevedet puhdistetaan ja fosforin ja typen puhdistus noudattaa Itämeren suojelukomission HELCOMin vaatimuksia, Bergman jatkaa.

-Kun seuranta osoittaa, että viemäriverkosto on täysin valmis, jätevedenpuhdistus noudattaa HELCOMin suosituksia ja puhdistamolietteen käsittely ja hävittäminen tapahtuu kansainvälisten vaatimusten mukaisesti, voidaan Kaliningradin jätevedet poistaa Itämeren suojelukomissio HELCOMin hot spot -listalta, kertoo HELCOMin pääsihteeri Monika Stankiewicz.

HELCOMin merkittävien pistekuormituskohteiden hot spot-lista julkaistiin vuonna 1992 ja alkuperäisistä 132 hot spotista on onnistuttu vähitellen poistamaan kolme neljäsosaa. Hot spot-listalla on tällä hetkellä Kaliningradin lisäksi jäljellä 44 muuta kohdetta. Suomen viimeinen hot spot on Saaristomeri.

 

Saaristomeri vaatii yhä toimia

Suomella on vielä tekemistä sitoumuksensa ensimmäisen osan eli Saaristomeren hyvän tilan saavuttamisessa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan siihen ei ole enää mahdollista päästä jäljellä olevassa kolmessa vuodessa kuin korkeintaan osassa läntistä ja pohjoista Saaristomerta.

-Oikeaan suuntaan on tultu; ravinnekuormitusta on vähennetty Varsinais-Suomen alueella viime vuosina, mutta toimenpiteet vaikuttavat hitaasti eivätkä ole vielä riittäviä, kertoo Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Lisäksi aiemman kuormituksen seurauksena mereen ja merenpohjaan kertyneet ja muualta virtausten mukana ja ilman kautta kulkeutuvat ravinteet hidastavat hyvän tilan saavuttamista.

-Saaristomeren hyvän tilan saavuttaminen rehevöitymisen kannalta edellyttäisi ihmisperäisen ravinnekuormituksen vähenemistä vähintään 20%. Näitä vähennystavoitteita ei saavuteta vuoden 2020 loppuun mennessä vaikka kaikki vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmissa esitetyt toimet toteutettaisiin täysimääräisesti, Suomela jatkaa.

 

Ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue

Suomen Itämeri-sitoumuksen tavoitteen pyrkiä Ravinteiden kierrätyksen mallimaaksi voidaan katsoa jo toteutuneen.

Valtio perusti työryhmän ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi heti Itämeri-huippukokouksen jälkeen vuonna 2010. Työryhmän suositusten perusteella ensimmäinen ravinteiden kierrätyksen -rahoitusohjelma tuki yli 50 hanketta yhteensä 12 miljoonalla eurolla.

-Hankkeet ovat olleet erilaisten ravinteita tuottavien tai käyttävien toimijoiden kehittämis -tai kokeiluprojekteja ja ovat liittyneet mm. lannan käsittelyyn, biojätteisiin ja jätevesien ravinteiden talteenottoon, kertoo Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta vastaava ylitarkastaja Anni Karhunen ympäristöministeriöstä.

-Käytännön esimerkkinä voisi mainita  Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vetämän RANKU- kohti ravinneneutraalia kuntaa -hankkeen, jossa kunnan toimintoja katsotaan ravinteiden kierrätyksen näkökulmasta sekä Tampereen AMK:n Biourea-hankkeen, jossa selvitettiin mahdollisuuksia jalostaa erilliskerätystä virtsasta turvallista ja taloudellisesti järkevää lannoitetta maatalouteen, Karhunen jatkaa.

Nykyisessä hallitusohjelmassa ravinteiden kierrätys on yksi biotalouden kärkihankkeen toimenpiteistä. Raki-ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2 toteutetaan vuosina 2016–2019. Kaikkien ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ja vesien ja merenhoidon toimenpiteiden tehostetun toimeenpanon kärkihankkeisiin on varattu 12 miljoonaa euroa vuoteen 2018 mennessä. Siitä Raki2-ohjelman toteuttamiseen on varattu n. 4 miljoonaa.

 

Työ Itämeren hyväksi jatkuu

-BSAG on tehnyt työtä ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi, ja Suomessa ravinteiden kierrätyksestä on tullut ilmiö, joka tunnetaan ja jonka ympärillä tapahtuu.  Esimerkiksi  Ruotsissa tämä asia on järjestelmätasolla vasta nousemassa agendalle keinona rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen estämiseksi, Mathias Bergman sanoo.

-Voidaan myös todeta, että pääosin suomalaisten vaikuttajien ja BSAG:n ansiosta ravinteet saatiin oleelliseksi osaksi EU-komission kiertotaloussuunnitelmaa, Bergman jatkaa tyytyväisenä.

-Uusimpana ponnistuksena olemme koonneet yhteen liiketoimintaekosysteemin ravinteiden kierrätykseen liittyvistä yrityksistä. Tämä symbioottinen verkosto tekee yhdessä toitä ravinteiden kierrätyksen konkreettisen läpimurron eteen, Bergman kertoo.

Ruotsin valtio on toteuttanut oman sitoumuksensa rahoittamalla HELCOM:in Baltic Sea Action Planin toteuttamista 9 miljoonalla eurolla  NIB/NEFCO Technical Assistance Fundin kautta.

Kaikkien Itämeren valtioiden antamien Itämeri-sitoumusten edistymisestä raportoidaan tarkemmin ensi vuonna.

Vuoden 2010 Itämeri-huippukokouksessa myös 137 yritystä ja organisaatiota teki sitoumuksen. Näistä sitoumuksista on toteutunut 114. Uusia sitoumuksia on tehty runsaat 150 kappaletta.

BSAG jatkaa uusien  Itämeri-sitoumusten hakemista ja olemassa olevien seuraamista.

 

Kaikki valtioiden sitoumukset löytyvät täältä: https://bsag-public.sharepoint.com/Pages/StateCommitments.aspx
Uutinen yritysten Itämeri-sitoumusten toteutumisesta: https://bsag-public.sharepoint.com//fi/News/Pages/L%C3%A4hes-kaikki-It%C3%A4meri-huippukokouksen-2010-It%C3%A4meri-sitoumukset-toteutettu.aspx
Kaikki yritysten sitoumukset löytyvät sitoumuspankistahttps://www.bsag.fi/commitmentbank/

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml