Siirry pääsisältöön

TIEDOTE: Kolmannes Baltic Sea Action Summit –huippukokouksessa tehdyistä sitoumuksista on toteutunut kahdessa vuodessa

Uutinen

​Kaliningradin uusi jätevedenpuhdistamo avataan vuoden loppupuolella

Baltic Sea Action Group (BSAG) keräsi lähes 140 Itämeri-sitoumusta kaksi vuotta sitten 10.2.2010 Helsingissä pidettyyn Baltic Sea Action Summit –huippukokoukseen. Valtiot, yritykset ja muut organisaatiot julkaisivat Itämeren tilaan suorasti tai epäsuorasti vaikuttavat sitoumuksensa presidentti Halosen, pääministeri Vanhasen ja BSAG:n kokoonkutsumassa huippukokouksessa. Kaksi vuotta myöhemmin sitoumukset edistyvät hyvin ja niiden määrä on noussut 183:en.

”BSAG on tyytyväinen sitoumusten toteutumiseen. Suurin osa edistyy aikataulussaan ja viralliseen maalitauluunsa kaikista sitoumuksista on edennyt noin kolmasosa. Jotkut sitoumuksen tekijät ovat lisänneet panostustaan ja kehittäneet sitoumusta eteenpäin. Itämeren kannalta edistystä saattaa siis hyvinkin olla se, että sitoumus ei ’valmistu’ vaan työ jatkuu alkuperäisestä ajatuksesta pidemmälle, ” toteaa Ilkka Herlin, BSAGn hallituksen puheenjohtaja.

“BSAG korostaa sitä, että yksityinen sektori tarvitaan mukaan Itämeren pelastamiseksi mutta on selvää, että ilman poliittista päätöksentekoa ja julkista sektoria asia ei etene. Yksi kunnianhimoisimmista Helsingin Itämeri-huippukokouksessa annetuista sitoumuksista on Venäjän valtion sitoumus rakentaa jätevedenpuhdistamo Kalinigradiin,” Herlin jatkaa. Puhdistamon rakentaminen on käynnissä ja sen odotetaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä kaupungin 400 000 asukkaan jätevedet päätyvät käsittelemättöminä Itämereen.

BSAG kerää parhaillaan uusia sitoumuksia ja työskentelee seuraavan, Pietarissa syksyllä 2012 järjestettävän Baltic Sea Action Summitin eteen. ”Olemme nähneet, että usein syyttelyn sijaan juuri positiivisilla kannusteilla saadaan aikaan isojakin asioita.”

Esimerkkinä uudesta sitoumuksesta on Raision suljetun kierron viljelyn (Closed Circuit Cultivation) konsepti, jossa käytetään ravinteiden hyväksikäytön mittareita sitoumusviljelijöiden neuvonnassa. Tavoitteena on pitää huolta siitä, että ravinteet siirtyvät tehokkaasti viljeltäviin kasveihin, eivätkä siis päädy ravinnevalumina mereen.

Toinen mielenkiintoinen uusi sitoumus on Haltilta. Ulkoiluvaatteiden vedenpitävissä päällysteissä käytetään laajasti haitallisia kemikaaleja. Halti ottaa käyttöön uuden päällysteen, joka ei sisällä vaarallisia aineita ja on 100% biohajoava. Haitalliset aineet ovat yksi Itämeren vakavista ongelmista.

BSAG on aktiivisessa vuorovaikutuksessa sitoumustentekijöiden kanssa ja seuraa sitoumusten toteutumista. Suomen Ympäristökeskuksen SYKEn sitoumus on analysoida sitoumusten edistymistä ja heidän seuraava analyysinsa julkaistaan Pietarin huippukokouksen yhteydessä.

Lisätietoja:
Mathias Bergman, asiamies, +358 50 380 7155, mathias.bergman@bsag.fi
Anna Kotsalo-Mustonen, kehitysjohtaja, perustajajäsen, +358 500 200 480, anna.kotsalo-mustonen@bsag.fi
Pieta Jarva, viestintävastaava, +358 50 338 1096, pieta.jarva@bsag.fi
www.bsag.fi

Lue uusimmat sitoumuspäivitykset
Update on Commitments 10 02 2012.pdf

Baltic Sea Action Group (BSAG)
Työnantajana Itämeri

Baltic Sea Action Group (BSAG) on 2008 perustettu puolueeton säätiö, joka toimii Itämeren pelastamiseksi tarkkaan kohdennetuilla hankkeilla.Työn kohteena ovat erityisesti maatalouden, merenkulun ja vaarallisten aineiden haitat. BSAG tekee rakentavaa, ratkaisukeskeistä yhteistyötä eri viranomaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Lähtökohtana on, että kaikki tekevät Itämeren hyväksi sitä, minkä parhaiten osaavat. Innovatiivisesta toimintatavasta hyötyvät niin Itämeri kuin työhön mukaan lähteneet tahotkin. BSAG:n työ perustuu tutkijoiden tuottamaan tietoon ja Itämeren suojelukomission HELCOM:in toimenpidesuunnitelmaan (Baltic Sea Action Plan).

Työn levittämiseksi kaikkiin Itämeren maihin BSAG järjesti yhdessä tasavallan presidentin ja pääministerin kanssa Baltic Sea Action Summitin (BSAS) Helsingissä helmikuussa 2010. Julkilausumien sijaan tässä huippukokouksessa Itämeren maiden päämiehet sekä yli 140 yritystä ja tahoa sitoutuivat konkreettiseen työhön Itämeren hyväksi. Prosessi jatkuu, ja tehtyjä sitoumuksia lunastetaan parhaillaan. Seuraava BSAS –huippukokous järjestetään Pietarissa syksyllä 2012.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml