Siirry pääsisältöön

TIEDOTE / MEDDELANDE: Osakekirja.fi ja Baltic Sea Action Group (BSAG) etsivät mitätöityjä osakekirjoja huutokaupattavaksi Itämeren hyväksi.

Uutinen

​TIEDOTE 11.5.2010

MITÄTÖIDYT OSAKEKIRJAT AUTTAMAAN ITÄMERTA

Käytöstä poistettujen osakekirjojen keräilyyn erikoistunut Osakekirja.fi haastaa yrityksiä lahjoittamaan vanhoja, mitätöityjä osakekirjoja huutokauppaan, jonka tuotto käytetään kokonaisuudessaan Itämerityöhön. Mitätöidyillä osakekirjoilla on vain keräilyarvoa mutta esimerkiksi Saksassa keräilyn suosio on nostanut vanhojen osakekirjojen kaupan tuottavaksi liiketoiminnaksi. Myös Suomessa harrastus on selvässä kasvussa.

Itämeri on yksi maailman pahiten saastuneista meristä, ja sen kriittinen tila kaipaa nopeita toimenpiteitä. Syksyllä 2010 järjestettävän huutokaupan tarkoituksena on auttaa Itämerta keräämällä varoja BSAG:n Itämerityöhön, joka keskittyvät meren vakavimpiin ongelmiin. Keskeisiä kohteita ovat maatalouden, merenkulun ja vaarallisten aineiden haitat.

”Itämerityön tukeminen vaatii yrityksiltä nyt vain vanhojen, mitätöityjen osakekirjojen lahjoittamista. Osakekirja.fi hoitaa kaikki käytännön toimet lahjoituksen tekevän yrityksen puolesta, eikä siitä kerry yritykselle kustannuksia. Itämeren lisäksi yritykset tekevät lahjoituksellaan palveluksen myös kasvussa olevalle keräilyharrastukselle, lisäämällä keräilijöitä kiinnostavien osakekirjojen valikoimaa ja määrää”, sanoo Janne PietikäinenOsakekirja.fi:stä.

Osakekirjojen keräily on samanlainen harrastus kuin vaikkapa postimerkkien tai rahojen kerääminen. Harrastajat maksavat kiinnostavista osakekirjoista yleensä 30 – 300 euroa kappaleelta. ”Yhtiön kannalta arvottomilla, mitätöidyillä, osakekirjoilla on keräilyarvoa, ja tätä taseen ulkopuolista arvoa voi jokainen lahjoittaa Itämeren hyväksi. Me etsimme näitä, usein kauniitakin, osakekirjoja nyt arkistoistamme”, kertoo Ilkka Herlin, BSAG:n ja Cargotecin hallituksen puheenjohtaja.

Huutokauppoja järjestetään vuosien 2010–2011 aikana lahjoituksista riippuen yhdestä kahteen kappaletta. ”Näin lahjoittajat, keräilijät ja Osakekirja.fi auttavat yhdessä Itämeren tilan kohentamisessa tukemalla BSAG:n toimintaa”, toteaa yksi BSAG:n perustajista ja säätiön varainhankinnasta vastaava Anna Kotsalo-Mustonen.

Yhteydenotot osakekirjoihin liittyen: Baltic Sea Action Groupiin liittyen:
Osakekirja.fi Baltic Sea Action Group
Janne Pietikäinen Anna Kotsalo-Mustonen
+358 40 521 2121 +358 500 200 480
janne.pietikainen@osakekirja.fianna.kotsalo-mustonen@bsag.fi

Osakekirja.fi on Suomen ainoa vanhoihin osakekirjoihin erikoistunut keräilyliike. Osakekirjakeräily on Suomessa kasvussa oleva harrastus. Esimerkiksi Saksassa vanhojen osakekirjojen kaupassa liikkuu vuosittain noin kuusi miljoonaa euroa.

Baltic Sea Action Group (BSAG) on puolueeton säätiö, joka toimii ketterästi Itämeren pelastamiseksi tarkkaan kohdennetuilla hankkeilla. BSAG:n työ perustuu Itämeren suojelukomission HELCOM:in suunnitelmaan (Baltic Sea Action Plan). Helmikuussa 2010 BSAG järjesti yhdessä Tasavallan presidentin ja pääministerin kanssa Baltic Sea Action Summitin (BSAS) Helsingissä. Itämeren maiden päämiehet sekä yli 140 yritystä tai tahoa sitoutui konkreettiseen työhön Itämeren hyväksi. Sitoumusten kerääminen jatkuu ja tehtyjen sitoumusten seuranta on alkanut.

Lisätietoja säätiöstä www.bsag.fi ja Baltic Sea Action Summitista www.bsas.fi
Baltic Sea Action Group: Makulerade aktiebrev ska hjälpa Östersjön
Onsdag 12.05.2010 17:27 Hellink
MEDDELANDE 12.5.2010
Baltic Sea Action Group (BSAG)

Scripophily.fi och Baltic Sea Action Group (BSAG) söker makulerade aktiebrev som kommer att auktioneras till förmån för Östersjön.

MAKULERADE AKTIEBREV SKA HJÄLPA ÖSTERSJÖN

Scripophily.fi som specialiserat sig på samlandet av aktiebrev som tagits ur bruk utmanar företag att donera gamla, makulerade aktiebrev till en auktion vars intäkter används i sin helhet till Östersjöarbetet. Makulerade aktiebrev har endast samlarvärde, men till exempel i Tyskland har samlandet blivit så populärt att handel med gamla aktiebrev har blivit lönsam företagsverksamhet. Hobbyns popularitet ökar även i Finland.

Östersjön är ett av världens mest nedsmutsade hav, och dess kritiska tillstånd förutsätter snabba åtgärder. Syftet med auktionen på hösten 2010 är att hjälpa Östersjön genom att samla pengar till BSAG:s Östersjöarbete som koncentrerar sig på havets svåraste problem. Centrala punkter är olägenheter från jordbruket, sjöfarten och farliga ämnen.

”Nu kan företagen lätt stödja Östersjöarbetet genom att skänka bort gamla, makulerade aktiebrev. Scripophily.fi sköter alla praktiska åtgärder för det donerande företaget som har inga kostnader för detta. Förutom Östersjön gör företagen med sin donation också en tjänst för den växande samlarhobbyn genom att öka urvalet och mängden av intressanta aktiebrev”, säger Janne Pietikäinen från Scripophily.fi.

Samlandet av aktiebrev är en likadan hobby som till exempel samlandet av frimärken eller pengar. Samlarna betalar vanligen 30 – 300 euro per styck för intressanta aktiebrev. ”Makulerade aktiebrev som är värdelösa för bolaget har samlarvärde, och detta värde som står utanför balansräkningen kan var och en donera till arbetet för Östersjön. Vi letar nu efter dessa aktiebrev — som ofta är vackra — i våra arkiv”, säger Ilkka Herlin, styrelseordförande för BSAG och Cargotec.

Under åren 2010-2011 anordnas ett till två auktioner beroende på donationer. ”På det här sättet hjälper donatorerna, samlarna och Scripophily.fi tillsammans till att förbättra Östersjöns tillstånd genom att stödja BSAG:s verksamhet”, säger Anna Kotsalo-Mustonen som är en av BSAG:s grundare och ansvarig för stiftelsens medelsanskaffning.

Kontakter som gäller aktiebrev: Kontakter som gäller Baltic Sea Action Group:
Scripophily.fi
Janne Pietikäinen Anna Kotsalo-Mustonen
+358 40 521 2121 begin_of_the_skype_highlighting +358 40 521 2121 end_of_the_skype_highlighting + 358 500 200 480 begin_of_the_skype_highlighting + 358 500 200 480 end_of_the_skype_highlighting
janne.pietikainen (at) scripophily.fi
anna.kotsalo-mustonen (at) bsag.fi

Scripophily.fi är det enda samlarföretaget i Finland som specialiserat sig på gamla aktiebrev. Samlandet av aktiebrev blir allt populärare i Finland.
Till exempel i Tyskland omsätter handeln av gamla aktiebrev cirka sex miljoner euro årligen.

Baltic Sea Action Group (BSAG) är en oberoende stiftelse som agerar kvickt för att rädda Östersjön med hjälp av exakt inriktade projekt. BSAG:s arbete baserar sig på den plan som utarbetats av Östersjöns skyddskommission HELCOM (Baltic Sea Action Plan).

I februari 2010 anordnade BSAG tillsammans med republikens president och statsministern Baltic Sea Action Summit (BSAS) i Helsingfors. Östersjöländernas statsöverhuvud samt över 140 företag och andra aktörer förband sig till konkret arbete för Östersjön.

Insamlandet av förbindelser fortsätter och uppföljningen av de ingångna förbindelserna har startat.

Ytterligare information om stiftelsen finns på www.bsag.fi och om Baltic Sea Action Summit på www.bsas.fi
www.bsag.fi

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml