Siirry pääsisältöön

Uusi raportti ravinteiden talteenotosta ja uudelleenkäytöstä Euroopassa julkaistiin Forum for the Future of Agriculturessa

Uutinen

Rural Investment Support for Europe (RISE), säätiö, joka edistää eurooppalaista kestävää ja kilpailukykyistä maataloutta julkaisi ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä käsittelevän raportin maaliskuun 21. päivänä. Seuraavana päivänä järjestettiin vuosittainen globaalia ruoantuotantoa ja sen kestävyyttä arvioiva tapahtuma, Forum for the Future of Agriculture (FFA). BSAG osallistui raportin Itämeren ongelmia käsittelevän osion valmisteluun ja raportin julkistamistilaisuuteen sekä FFA:han.

Raportissa nostetaan esiin miten nykyinen tehokas ja keskittynyt maataloustuotanto aiheuttaa vakavia ulkoisvaikutuksia, jotka näkyvät ympäristössä. Ravinteiden epätarkka käyttö on aiheuttanut vesistöjen rehevöitymistä, maaperän eroosiota, ilmastopäästöjä ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Tilanne voidaan kuitenkin korjata hyvillä maatalouskäytännöillä kuten keskittymällä ravinteiden talteenottoon ja kierrätykseen esimerkiksi lannan, yhdyskuntajätevesien sekä muiden ravinteita sisältävien virtojen joukosta.

Raportissa korostettiin ravinteiden kierrätyksen merkittävää potentiaalia ja sen läheistä yhteyttä ruoantuotantoon, ympäristöongelmiin ja resurssien niukkuuteen. Tehokas ravinnekierrätys on osa Euroopan siirtymistä kohti kiertotaloutta.

 

Forum for the Future of Agriculture järjestettiin yhdeksännen kerran

Vuosittain järjestettävä maatalouden ja ympäristön yhdistävä foorumi, FFA, järjestettiin Brysselissä Maaliskuun 22. Tapahtumaan osallistui eri toimijoita keskustelemaan tulevaisuuden ruoantuotannon ja ilmastonmuutoksen maataloudelle asettamista haasteista.

Tilaisuuden avasi puheenjohtajana toiminut entinen EU:n ympäristökomissaari Janez Potocnik. Muita puhujia olivat YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner, YK:n elintarvike- ja maatalousohjelman pääjohtaja José Graziano da Silva, EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan ja Columbian yliopiston professori Jeffrey Sachs.

Foorumissa käyty keskustelu ja puheenvuorot keskittyivät haasteisiin, jotka kohdistuvat ruokaturvaan sekä ympäristöön, kumpikin keskeisessä asemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. FFA:n puheenjohtaja Potocnik korosti tarvetta merkittävälle muutokselle nyky-yhteiskuntien järjestäytymisessä sekä ihmisten käyttäytymisessä. Hän painotti ruoantuotannon kannalta elintärkeiden ravinteiden käytön optimointia ja niiden talteenottoa ja uudelleenkäyttöä. Ravinteiden kierrätys olisi samalla askel kohti kiertotaloutta, jossa resurssit käytetään viisaasti ja syntyvän jätteen määrä minimoidaan.

YK:n ympäristöohjelman johtaja Achim Steiner nosti esiin riittävän ruoantuotannon turvaamisen. Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan konkreettisia toimia, joilla vastataan maapallon kasvavan väestön ruoan turvaamiseen sekä kasvaviin ympäristöongelmiin.

Tapahtuman pääviesti oli selkeä: selvitäksemme tulevaisuuden haasteista, meidän tulee arvioida maataloutta ja koko ruokaketjua kokonaisvaltaisella ja uudella tavalla.

 

Lue RISE Foundationin raportti täällä: http://www.risefoundation.eu/publications

FFA:n esitykset löydät täältä: http://www.forumforagriculture.com/ffa2016-videos/

FFA:ssa pidetyt puheet löydät täältä: http://www.forumforagriculture.com/speeches-slides/

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml