Siirry pääsisältöön

Wavin-Labko sitoutuu kehittämään sade- ja hulevesien käsittelyjärjestelmiä Itämeren hyväksi

Uutinen

Kaupunkien sekä haja-asutusalueiden hulevesien käsittelyjärjestelmien valmistaja, Wavin-Labko, on tehnyt Itämeri-sitoumuksen sade- ja hulevesien entistä paremman käsittelyn edistämiseksi.

Suomalaisella Wavin-Labkolla on 50 vuoden kokemus erilaisten ympäristöalan muovituotteiden suunnittelusta, valmistuksesta sekä myynnistä. Yritys tarjoaa ratkaisuja ennen kaikkea kaupunkien sekä haja-asutusalueiden hulevesien käsittelemiseksi.
Sitoumukseen kuuluu hulevesien tehokas käsittely öljynerottamiseksi veden joukosta, mikä vähentää hulevesien aiheuttamia vesistöihin ja lopulta Itämereen kohdistuvia päästöjä. Tällä hetkellä hule- ja sadevesien huippuvirtaamien käsittelyn standardi on laskusuunnassa, millä on kielteiset vaikutukset vesistöihin sekä Itämereen.
Wavin-Labko sitoutuu ylläpitämään alan korkeaa standardia rankkasateiden aiheuttamien huippuvirtaamien käsittelyssä sekä tarjoamaan koulutusta alan toimijoille.
Sade-ja hulevesien määrien kasvaessa tarvitaan perinteisen sadevesiviemäröinnin rinnalle uusia ratkaisuja, joilla voidaan varmistaa hulevesien optimaalinen käsittely vaarantamatta luonnon vesitasapainoa. Wavin-Labko on vahvasti mukana kehittämässä näitä uusia järjestelmiä.
Lisäksi Wavin-Labko sitoutuu kouluttamaan öljynerotinjärjestelmien omistajia, jotta niihin kertyvä öljyjäte käsiteltäisiin parhaalla mahdollisella tavalla vesistöihin kohdistuvat haitallisten aineiden päästöt minimoiden.
Wavin-Labko tukee sitoumuksen ajan BSAG:n Itämeri-työtä 3000e per vuosi. ​

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml