Siirry pääsisältöön

Yritykset puskevat ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa yhdessä

Uutinen

Kymmenistä yrityksistä ja tutkimuslaitoksista koostuva Ravinteiden kierrätyksen läpimurto – liiketoimintaekosysteemi tavoittelee tuottavaa liiketoimintaa  ja  uutta vientiä ravinteiden kierrätyksen ympärille. Ekosysteemin kokoajana toimii Baltic Sea Action Group. Tekes on myöntänyt rahoitusta ekosysteemin koordinointiin runsaaksi kahdeksi vuodeksi.

”Kansainväliset markkinat vaativat yhä useammin kokonaisratkaisuja, joita yksittäisten yritysten on vaikea tarjota. Kilpailu siirtyy verkostojen väliseksi. Tähän ekosysteemiin Baltic Sea Action Group on koonnut kymmeniä toimijoita, joiden yhteisin ponnistuksin voimme luoda kansainvälisesti merkittäviä uusia liiketoimintakärkiä, kertoo asiantuntija Heikki Aro Tekesistä.

Ravinteiden kierrätyksen läpimurto -ekosysteemi (RaKi-ekosysteemi) on uusi liiketoimintalähtöinen lähestymistapa ravinteiden kierrätykseen.

”Raki-ekosysteemi on tiivis ja symbioottinen kumppanuusverkosto, jossa tarkoitus on auttaa ja koordinoida verkoston jäseniä, jotta yhteisin toimin saataisiin aikaan kestäviä ja kilpailukykyisiä ravinteiden kierrätyksen liiketoimintamalleja”, kertoo BSAG:n asiamies Mathias Bergman. ”Kun arvokkaat ravinteet kiertävät ja pysyvät muun muassa ruoantuotannon hyötykäytössä, ne eivät joudu vesistöjä rehevöittämään. Jos tällainen muutos saadaan aikaan järjestelmätasolla, sen vaikutus Itämereen ja ympäristöön on valtava”, Bergman jatkaa.

Ekosysteemin tavoite on mahdollistaa ravinteiden kierrätyksen läpimurto, luoda uutta suomalaista liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille ja nostaa ravinteiden kierrättämiseen liittyvän liiketoiminnan arvoa. SITRAn viimevuotisen tutkimuksen mukaan ravinteiden kierrätyksen vuosittainen lisäarvo Suomelle voisi olla jopa puoli miljardia euroa.

Toinen näkökulma on, että Suomesta Itämereen vuosittain päätyvän ravinnekuormituksen kokonaisvähennystavoitteet ovat tiukat, ja niihin pääsemiseksi tarvitaan  Ympäristöministeriön tekemän Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman 2016-2021 mukaan lisätoimenpiteitä, kuten ravinteiden kierrätyksen tehostamista. Ravinteiden kierrätys on yksi nykyisen hallituksen kärkihankkeista.

BSAG on saanut Ravinteiden kierrätyksen läpimurto – liiketoimintaekosysteemin orkestrointiin rahoituksen Tekesiltä. Rahoituksen määrä on kokonaisuudessaan noin 290 000 euroa.  Haku on osa hallituksen Biotalous ja puhtaat ratkaisut – kärkihanketta. Tekesin rahoitus  RaKi-ekosysteemille on ajalle 1.4.2016 – 30.06.2018.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml