Eliisa Malin

Agronomi, kestävä maatalous

Eliisa toimii BSAG:n kestävän maatalouden tiimissä suunnittelijana. Hänen työnkuvaansa kuuluu erityisesti tiedon välittäminen viljelijöille ja viljelijöiden arjen tuominen osaksi ympäristötyötä. Toisena työnään Eliisa viljelee Vierelän luomutilaa Vihdissä yhdessä miehensä kanssa. Maatilan tavoitteena on viljellä tavoitteellisesti ja kannattavasti, olla edistämässä maatalouden kehittymistä ympäristöystävällisemmäksi ja pyrkiä lisäämään hiilen sitoutumista peltomaahan osana Carbon Action hanketta.

”Meillä maanviljelijöillä on etuoikeutettu mahdollisuus vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja vesistöjen kuntoon. Jo pienillä ratkaisuilla, voidaan merkittävästi lisätä hiilen sitoutumista peltomaahan, vähentää eroosiota ja vesistöjen ravinnekuormia ja samalla parantaa maan kasvukuntoa. Näiden ratkaisujen myötä paranevat myös satotasot ja viljelyn taloudellinen kannattavuus.”

Eliisa pyrkii työssään yhdistämään eri ihmisten osaamista.

”Viljelijöillä on paljon opittavaa tutkijoita, mutta tutkijoilla on aivan yhtä paljon opittavaa viljelijöiltä. BSAG:n toiminta on ainutlaatuista sillä harva ympäristötoimija syvällisesti ymmärtää maatalouden arkipäivää ja haluaa vaikuttaa siihen yhdessä viljelijöiden kanssa. Tässä säätiössä todella halutaan oppia maatalouden käytännöt ja nostaa esiin uusia järkeviä toimintamalleja ja viljelymenetelmiä tiloille. Menetelmiä testaavat oikeat, erilaiset maatilat.”

Eliisa on valmistunut agronomiksi Helsingin Yliopistosta 2005, pääaineenaan kasvipatologia. Opinnot painottuivat biologiseen torjuntaan ja maatalouseläintieteen sivuopintoihin. Eliisalla on pitkä tausta erilaisista luottamustoimista ja työtehtävistä. Monipuolista kokoemusta on tullut myös vuonna 2007 tehdyn maatilan sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Eliisa on nähty monessa yhteydessä luennoimassa, opettamassa ja ottamassa kantaa.

”Minusta on turhaa uhrata aikaa ja ajatuksia vastakkainasetteluun. Ilmastonmuutos, monimuotoisuuden heikkeneminen ja vesistöjen kurja ekologinen tila uhkaavat koko maapallon ruokaturvaa ja säilymistä. Me maanviljelijät, jotka päivittäin vaikutamme ympäristöön, voimme olla yksi ratkaisijoista. Vaalitaan tärkeintä työkaveriamme, maata.”

Donate