Elisa Mikkolainen

Projektijohtaja, meriliikenne

Projektijohtaja, meriliikenne

Elisa Mikkolainen on toiminut pitkään BSAG:n vapaaehtoisena neuvonantajana. Vuoden 2020 alusta lähtien hän työskentelee BSAG:n projektijohtajana merenkulun ympäristöasioissa.

”Olen hyvin innoissani uudesta tehtävästä, jossa voin käyttää pitkän urani aikana karttunutta osaamista ja alan verkostoja hyödyksi hyvän asian puolesta. Koen työn Itämeren tilan parantamiseksi todella merkityksellisenä kaupallisen merenkulun parissa viettämieni vuosien jälkeen.”

Elisalla on takanaan pitkä työura kaupallisen merenkulun parissa, niin kemikaalitankki- kuin kuivarahtikuljetuksissa. Tänä aikana hän on nähnyt kuinka merenkulku on muuttunut, ympäristösäännökset tiukentuneet ja myös alan oma vastuullisuus lisääntynyt. Silti paljon riittää tehtävää varsinkin Itämerellä, joka on maailman liikennöidyimpiä merialueita ja samalla äärimmäisen herkkä meriympäristö.

”Lisääntyvä laivaliikenne on välttämätöntä, mutta se rasittaa Itämerta monin tavoin: kuormitusta syntyy päästöistä ilmaan ja veteen. Laivat aiheuttavat vedenalaista melua ja niiden mukana kulkeutuu vieraslajeja Itämereen.  Vaikka kansainväliset ja kansalliset säädökset ovat tiukentuneet ja vaikka merenkulun vastuullisuus on voimistunut, tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä, jotta Itämeren tila paranisi.”

Esimerkkinä meriklusterin yhteistyöstä on harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuulliseen käsittelyyn keskittyvä hanke. Koska näiden purku Itämereen on määräysten mukaan sallittu, päästöjen vähentämiseen tarvitaan alan yritysten, tutkijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

Vapaa-ajallaan Elisa liikkuu mielellään Itämeren rannikon lintumaisemissa sekä vihreällä veralla jalkapallon ja golfin parissa.

 

Työtausta

2020 – Baltic Sea Action Group, projektijohtaja, merenkulku

2017-2018–Meriaura Group, toimitusjohtaja

2010-2016–Crystal Pool Oy, toimitusjohtaja

2011-2014–Crystal Pool AS, toimitusjohtaja

2007-2010–Crystal Pool Oy, rahtauspäällikkö

2005-2007–Kemira GrowHow Oyj, laivauspäällikkö

2001-2005–Crystal Pool Oy, operointipäällikkö

 

Koulutus ja muu vastaava:

2004 Master of Business Administration, Helsinki School of Economics

2000 Yhteiskuntatieteiden maisteri (kansantaloustiede), Tampereen yliopisto

1991 Humanististen tieteiden kandidaatti, Tampereen yliopisto

 

Luennointikokemus:

2011-2018 Turun yliopisto, Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus

2013-2015 Raja- ja Merivartiokoulu

2010-2015 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus

 

Julkaisut:

Reducing the Environmental Footprint of Shipping in the Baltic Sea,

Baltic Rim Economies 01/2019, Pan-Eurooppa Instituutti (Turun yliopisto)

 

Luottamustoimet, vapaaehtoistyö:

2017-2020–Baltic Sea Action Group, vanhempi neuvonantaja

1997-2003–WISTA Finland, presidentti 2004-2008, hallituksen jäsen

2009– WWF Öljyntorjunta, ryhmänjohtaja

Donate