Nicholas Wardi

Projektipäällikkö

Nicholaksen työnkuvan ytimessä on yritysyhteistyö sekä varainhankinnan kampanjat. Temaattisesti Nicholas on työskennellyt pitkään ravinteiden kierrätyksen ja kiertotalouden parissa. Hänen erityisosaamistaan ovat strateginen vastuullisuus, strateginen sidosryhmäyhteistyö sekä monialayhteistyötä vaativat projektit. Nicholas on myös vetänyt BSAG:n sisäisiä kehitysprojekteja mm. strategiaan ja IT-ympäristön kehitykseen liittyen.

”Omaa työskentelyäni ajaa vahvasti ajatus toiminnasta, jolla voidaan tuottaa arvoa sekä organisaatiolle itselleen, että koko ympärillä olevalle yhteiskunnalle. Tämän ajatuksen täytyisi olla myös yritystoiminnan ytimessä. Kokonaisvaltainen lisä-arvon tuottaminen takaa nimittäin sekä paremman tuottavuuden että korkeamman sitoutumisen sidosryhmien keskuudessa”

Nicholas on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Turun kauppakorkeakoulusta. Lisäksi hän on suorittanut strategisen liiketoiminnan kehityksen opintoja Uumajan yliopistossa Ruotsissa.

Nicholakselle tärkeää on puhdas luonto ja lumiset talvet!

Donate