ESPC3 -konferenssi

Järjestyksessään kolmas European Sustainable Phosphorus Conference järjestettiin Helsingissä 11.-13.6.2018. ESPC3:n järjestivät yhdessä European Sustainable Phosphorus Platform, ESPP ja BSAG, sekä Ympäristöministeriö ja Maa- ja metsätalousministeriö, jonka lisäksi tapahtumaa sponsoroivat Kemira, EasyMining ja Yara. Tämän lisäksi Helsingin kaupunki ja Euroopan komission DG Environment, DG Research&Innovation ja DG GROW olivat vahvasti läsnä konferenssissa.

ESPC3 käsitteli ehtyvänä luonnonvarana tunnetun fosforin kauppa- ja resurssikysymyksiä, ravinteiden kierrätystä ja talteenottoa osana kiertotaloutta, ravinteiden käytöstä ympäristölle koituvia kokonaisvaikutuksia ja niiden minimointia sekä alaan liittyviä kasvavia liiketoimintamahdollisuuksia. Konferenssiin saapui n. 300-400 osallistujaa EU-alueelta, mukaan lukien alan yrityksiä (maataloustuottajat, kemianalan toimijat, jäte- ja vedenkäsittely, teknologiavalmistajat sekä elintarviketeollisuus), keskeisiä virkamiehiä, tutkijoita ja muita sidosryhmiä.

Konferenssin tavoitteet olivat:

  • Päivittää EU-komission vuoden 2013 fosforin kestävää käyttöä käsitelleen tiedonannon politiikkatoimet: http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/phosphorus/EN.pdf
  • Tuoda yhteen seuraavat toimijat: maataloustuottajat, lannoitevalmistajat, elintarviketeollisuus, teollisten ratkaisujen tarjoajat sekä käsitellä seuraavia teemoja: kauppa- ja resurssikysymykset (EU kriittisten raaka-aineiden lista), kierrätys ja talteenotto osana kiertotaloutta, ympäristövaikutukset, hiili maahan –kokonaisuus
  • Käsitellä ravinteiden kierrättämisen yhteyttä maaperän kasvukunnon parantamiseen, eli orgaanisen aineen lisäämiseen ja siten yhteys ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen
  • Käsitellä ravinteiden ulkoisvaikutuksia, kuten esimerkiksi vesistöjen rehevöitymistä
  • Esitellä alan uusinta tutkimusta, innovaatioita ja menestystarinoita ympäri Eurooppaa
  • käsitellä kansainvälisen tutkijajoukon lausunto fosforin kestävyydestä (UNEP:in Our Phosphorus Future -projekti)

Konferenssin ohjelma löytyy ESPC3:n tapahtumasivulta. Tapahtumassa puhuivat mm. EU:n ympäristökomissaari Karmenu Vella (videoyhteyden kautta), Maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Will Brownlie Centre for Ecology & Hydrology:sta,  Jonathan Trent University of Californiasta, HELCOM:n pääsihteeri Monika Stankiewic sekä alan yrityksiä ja tutkimusprojekteja mukaan lukien Newtrient, Ostara, WETSUS, SARIA, Kemira, Italpollina, Cooperl, Yara, LIFE DOP, HSY, VTT, Svenskt Vatten, Luonnonvarakeskus, Baltic Slurry Acidification ja niin edelleen.

Donate