Skip to content

Baltic Sea Action Summit Commitment led to results: Russia will invest in oil combat

Russia has announced to order a new kind of icebreaker for oil combat from Finland. The agreement was published at a meeting between the Prime Ministers, Vladimir Putin and Matti Vanhanen on Thursday, 27.5. 2010 in Lappeenranta, Finland.
The design and order of the new oil combat vessel is a result of the Baltic Sea collaboration process initiated at the Baltic Sea Action Summit (BSAS) in February 2010 in Helsinki, and is a good indicator of the quality of cooperation between prime ministers as well as a concrete result of agreements made in the business world. The vessel order also reflects Russia´s serious efforts to strengthen its oil combat capacity on the Gulf of Finland, the area of highest risks for oil spill and other adverse effects of maritime activities.
“The project will aim at increasing the Russian-Finnish cooperation in the Baltic Sea protection. This new innovative oil combat vessel is an important step to improve oil combat preparedness and the progression of cooperation concerning the Baltic Sea,” says the pleased veteran of trade with the East, Director of the SET Group Ltd Kai Paananen, who has been closely involved in the project. SET Group gave a Commitment covering these issues at the Baltic Sea Action Summit, see below.
Konkret resultat av ett åtagande, Commitment, från Baltic Sea Action Summit: Ryssland investerar i ett oljebekämpningsfartyg av ny typ
Ryssland meddelade torsdagen 27.5. att landet kommer att beställa ett oljebekämpningfartyg av helt ny typ från Finland: ett stort isbrytande fartyg, specialkonstruerat för oljebekämpning.
Ärendet presenterades på mötet mellan premiärminister Putin och statsminister Vanhanen, torsdagen 27.5. 2010 i Villmanstrand, Finland.
Att beställningen och planeringen av fartyget kommit till stånd är ett resultat av andan och processen som initierades på Baltic Sea Action Summit i Helsingfors i februari 2010 och är ett bra exempel på konkret samarbete mellan statsledare och mellan privata företag i olika länder
Att Ryssland nu satsar stort på förstärkningen av sin oljebekämpningskapacitet visar även att landet tar Finska vikens oljetransportrisker på allvar.
“Projektet kommer att stärka det rysk-finska samarbetet för skyddet av Östersjön. Dethär nya innovativa oljebekämpningsfartyget utgör en viktig förbättring av oljbekämpningskapaciteten och ett viktigt steg mot ytterligare samarbete för att rädda Östersjön”, konstaterar Kai Paananen, VD för SET Group och erfaren östahandelsexpert förnöjt. Han och hans företag har varit djupt involverade i det avtal som nu ingåtts. SET Group avgav ett Commitment angående detta på Baltic Sea Action Summit, se nedan.
COMMITMENT: SET Group
Commitment title:
“Consulting the Russian oil industry and transportation network on oil recovery vessels and rescue operation technology”
Description of commitment and the implementation strategy:
1. Consulting decision makers (Russian oil industry and transportation network) on the development of environmental friendly oil recovery vessels and rescue operation technology.
2. Promotion of the “BSAG-message” in a meeting/seminar for the decision makers.
Also discussions with key decision makers.
Objective of commitment and its impact on the Baltic Sea
Essentially increase the awareness of oil transportation risks and improve the recovery vessel and rescue operation technology in the Gulf of Finland region.

Read also

Read more
image/svg+xml