BSAG:n uutiskirje 1/2021


Uutiskirje / 23.06.2021

23.6.2021

Hyvät Itämeren ystävät,

BSAG:n vuosi on tähän mennessä ollut vilkas ja tuloksellinen. Alkuvuodesta BSAG julkaisi yhdessä Reaktorin kanssa Uudistavan viljelyn e-opiston. Tieteelliseen tutkimukseen nojaava verkkokurssi kokoaa yhteen keskeiset opit, joilla viljelijä voi parantaa satojaan ja ympäristön tilaa. Kyseessä on ison kumppanijoukon yhteinen ponnistus, joka mahdollistaa Itämeri- ja ilmastoystävällisen viljelyn skaalaamisen. Vastaavanlaista kurssia ei ole aiemmin tehty Suomessa eikä tietääksemme muualla maailmassakaan. Kurssi onkin herättänyt suurta kansainvälistä kiinnostusta. Yhteistyötä yli valtiorajojen kehitetään jo.

BSAG yhteistyökumppaneineen on mahdollistanut puhtaampaa meriliikennettä parantamalla tiedonkulkua satamien ja alusten välillä. Merkittävä osa Itämerellä kulkevista rahtialuksista purkaa osan jätteistään suoraan mereen, täysin laillisesti, vaikka tiedetään että nämä jätteet rehevöittävät Itämerta. Erityisesti kansainvälisillä rahtialuksilla ei tiedetä, että Itämeren satamissa jätemaksu veloitetaan riippumatta siitä, jättääkö alus jätteitä satamaan vai ei. BSAG:n ideoima ja yhteistyöllä toteutettu Baltic Sea Waste Fee Info tuo tiedon jätteiden purun helppoudesta suoraan aluksille. Nyt hyväksi koettua ratkaisua skaalataan koko Itämeren alueelle, jotta vapaaehtoiset toimet toteutetaan lainsäädännön vielä puuttuessa.

Kesän korvilla pala kauneinta Saaristomerta päätettiin suojella tuleville sukupolville! Elävä Itämeri -hankkeen myötä Gullkronan saarta ympäröivästä vesialueesta on tulossa Saaristomeren suurin yksityishenkilöiden perustama merensuojelualue. Hankkeen perusteellisen työn tuloksena alueen maanomistajat tekivät yksimielisen päätöksen suojelualueen perustamisesta toukokuussa. Itämeressä on kauniita ja monimuotoisia alueita, mutta ilmastonmuutos ja rehevöityminen uhkaavat myös niitä. Gullkronan suojelualueen avulla paitsi suojelemme tärkeän palan Itämerta, myös lisäämme tietoisuutta yksityisen suojelun mahdollisuuksista.

Konkreettisten toimien ja selkeiden visioiden myötä BSAG:n toiminnalle on suurta kysyntää. Alta voit lukea mm. tuoreesta FIN SOIL ACTION -hankkeesta ja uusista rekrytoinneistamme.

Iloksemme olemme myös kohdanneet kasvavaa kiinnostusta yritysten ja yksityisten henkilöiden suunnalta lahjoittaa BSAG:n toimintaan. Elämme lahjoitusten ja projektirahoituksen varassa, joten olemme kovin kiitollisia jokaisesta lahjoituksesta. Tule sinäkin mukaan lahjoittajien kasvavaan joukkoon – Itämeri voidaan pelastaa vain yhdessä!

Aurinkoisin juhannusterveisin,

BSAG:n väki

 

Valmista herkullinen lounas kotikeittiössäsi Henri Alénin opastamana! Kuva: Laura Höijer

Soil at Risk 30.6.2021

Soil at Risk -symposiumissa 30.6. klo 10–14.30 kuullaan kansainvälisiä ja kotimaisia puhujia, jotka jakavat uusinta tutkimustietoa ja käytäntöjä koskien uudistavaa viljelyä, biodiversiteettiä ja hiilen sidontaa. Päivä päättyy keskusteluun, jossa tutkijat, päättäjät, maanviljelijät ja elinkeinoelämän edustajat uppoutuvat yhdessä ratkaisuihin, joilla viljelysmaa voidaan säilyttää hyvinvoivana tuleville sukupolville. Symposion lomassa voit valmistaa herkullisen lounaan kotikeittiössä huippukokki Henri Alénin opastamana. Tutustu ohjelmaan, videoihin ja blogeihin ja ilmoittaudu mukaan.

vastuullisen merenkulun webinaari

BSAG:n meriliikenteen projektijohtaja Elisa Mikkolainen kertoi BSAG:n tekemästä kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin Suomen satamissa asioivien alusten toimintaa. Kuva: Laura Mäkelä

Maailman merien päivänä kuultiin vastuullisesta merenkulusta

”Maailma pysähtyisi ilman merta ja merenkulkijoita sekä toimivia laivoja, vesireittejä ja satamia”, totesi BSAG:n hallituksen jäsen Carl Haglund puheenvuorossaan, joka avasi BSAG:n meriliikennewebinaarin 8.6.2021

Vastuullisen merenkulun webinaarissa käsiteltiin meriliikenteen vastuullisia toimintatapoja ja tiedonkulun tehostamista eri näkökulmista. Lue lisää ja katso webinaari!

Esittelyssä uudet BSAG:laiset!

Kaisa Vehkalahti aloitti BSAG:lla helmikuussa ja on tuonut organisaatioon vahvaa hankehallinnon ja talouden osaamista. BSAG:lla Kaisa toimii hallintopäällikkönä vastuualueenaan säätiön hanketyön koordinointi ja hallinto sekä talous- ja yleishallinnon hoitaminen ja kehittäminen toimitusjohtajan tukena.

Toukokuussa BSAG:n yritysyhteistyön päällikkönä aloittanut Irina Niinivaara on yritysvastuun asiantuntija ja on toiminut yritysvastuun tehtävissä erilaisten organisaatioiden kanssa yli kymmenen vuotta. Irina vastaa BSAG:n käytännön yhteistyöstä yritysten kanssa ja on mukana yritysyhteistyön koordinoinnissa ja kehittämisessä.

Daniel Jespars on ammattimerenkulkija ja toimii projektikoordinaattorina meriliikennehankkeessa. Daniel on entisessään työssään päässyt tutustumaan joihinkin Itämeren satamiin ja BSAG:lla hänen työnsä keskittyykin Baltic Sea Waste Infon skaalaamiseen koko Itämeren alueelle. BSAG:lla ei ole aiemmin ollut ammattimerenkulkijaa, joten Daniel vahvistaa työyhteisömme monimuotoisuutta entisestään!

Suomessa maaperän hiilenvarastointia on edistetty ja tutkittu muun muassa Carbon Action -alustalla. Kuva: Marjo Aspegren

FIN SOIL ACTION tuo Suomen maaperätyötä kansainvälisille kentille

Maaperän merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on viime vuosina synnyttänyt runsaan määrä erilaisia aloitteita ja verkostoja EU-tasolla ja globaalisti. Suomessa maaperän hiilenvarastointia on edistetty ja tutkittu muun muassa Carbon Action -alustalla. Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -rahoituksella alkavalla BSAG:n FIN SOIL ACTION -hankkeessa vahvistetaan suomalaisen maaperäosaamisen vaikuttavuutta ja näkyvyyttä sekä yhteistyötä keskeisten kansainvälisten verkostojen kanssa. Lue lisää täältä.

z

Toivo merkkipäivänäsi lahjaksi puhtaampaa Itämerta

Onko sinulla jo kaikki, mitä tarvitset? Jopa liikaakin? Laita merkkipäiväsi likoon ainutlaatuisen meremme puolesta ja ohjaa muistamiset Baltic Sea Action Groupin työhön. Tämä tyylikäs juhlinta sopii niin yksityishenkilön, yrityksen kuin yhteisönkin merkkipäivään ja toimii hyvin etänä. Lue lisää täältä.

 

BSAG on toiminut ravinteiden kierrätyksen parissa pitkään. Nyt päättyneessä hankkeessa BSAG edisti asiaa yhdessä eri Itämerenmaista tulevien toimijoiden sekä HELCOMin kanssa. Kuva: Marjo Aspegren

10 vuoden opit lannasta ja ravinteista koottu – lue politiikkasuositukset

Lannan ja ravinteiden kierrättämistä ja kestävään käyttöä edistänyt kansainvälinen SuMaNu -hanke on tullut päätökseen. SuMaNu kokosi 10 vuoden hankeyhteistyön pohjalta tutkimustietoa ja käytänteitä ravinteiden hallinnasta, lannan käytöstä ja ravinteiden kestävästä kierrättämisestä Itämeren alueelta. Tämä tieto ja käydyt sidosryhmäkeskustelut on nyt koottu raporteiksi ja politiikkasuosituksiksi. Hankekonsortioon kuului tutkimusta, neuvontaa ja viljelijöitä edustavia tahoja sekä Itämeren maiden yhteistyöelin HELCOM ja BSAG. Tuloksiin, politiikkasuosituksiin ja parhaita menetelmiä tilatasolla esitteleviin videoihin voi tutustua täällä.

Luettavaa ja katseltavaa kesään

Katsaus: Baltic Sea Action Groupin vuosi 2020

Blogi: Sisältöjohtajan katsaus vuoteen 2020: BSAG edisti teemojaan määrätietoisesti

Blogi: Micun mietteitä: Mikä ihmeen luontoäly?

Keskustelu: Ympäristökriisien ratkaiseminen vaatii rohkeutta ja yhteistyötä

Artikkeli: Maaperässä ratkaistaan viljelyn Itämeri- ja ilmastoystävällisyys

Video ja artikkeli: Elävä Itämeri -webinaari

Tilaa Baltic Sea Action Groupin kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirje!

Lahjoita