BSAG:n uutiskirje, 18.6.2020


Uutiskirje / 18.06.2020

 

Kuva: Petri Lyytikäinen

Hyvät uutiskirjeen lukijat,

tammikuussa ei olisi voinut kuvitellakaan, mitä kevät tulee tuomaan tullessaan. Nyt alkaa jo tuntua, että kyllä tästäkin selvitään. Siirryimme BSAG:ssa kokonaan etätöihin maaliskuun puolivälissä. Useita tapahtumia on valitettavasti jouduttu perumaan tai siirtämään. Suuntasimme kuitenkin pikaisesti toimintamme uudelleen ja kevään aikana olemme julkaisseet paljon uutta digitaalista sisältöä. Olemme siis olleet työn touhussa. Sisäinen tunnelmamme on ollut hyvä ja kannustava. Vaikka tulevaisuus näyttää edelleen kovin sumuiselta ja kriisin vaikutukset etenkin lahjoituksiin huolestuttavat hieman, suhtaudumme tällä hetkellä tulevaan innostuneen positiivisena.  

Koronakriisi paljastaa globalisaation ja vallitsevan talousjärjestelmän hauraudet sekä lisää ihmisten ymmärrystä niistä haitoista ja riskeistä, joitatka ihmisen yhä vahvempi puuttuminen ekosysteemeihin ja luonnon toimintaan aiheuttaavat. Voisiko tämä myös suunnata yhteiskunnan toimintoja entistä vahvemmin ekosysteemien korjaamiseen sekä ajaa systeemitason muutoksia kestävämpien järjestelmien rakentamiseksi? Näin me ainakin toivomme BSAG:ssa.  

Itämeren ongelmien – ja niiden ratkaisujen – linkittyminen laajempiin kehityskulkuihin on ollut lähtökohtana toiminnallemme alusta alkaen. Mottomme onkin ”kokonaisvaltainen näkemys, käytännön teot”. Suunta on otettava todella kunnianhimoisten tavoitteiden mukaan, ja pienten tekojen taustalla on pidettävä näkyvissä järjestelmätason muutokset. Tämän kaliiberin toimia ei kukaan pysty edistämään ilman laajaa yhteistyötä. Siksi tarvitaan toimia ja yhteistyötä virkamiesten, tutkijoiden, yritysten ja erilaisten toimijoiden kuten viljelijöiden kanssa.   

Yhteistyö onkin BSAG:n kaiken tekemisen ytimessä. Täältä voit lukea siitä, mitä tämä viime vuonna tarkoitti meidän työssämme.
Ja tästä uutiskirjeestä saat kiinnostavaa tietoa siitä, mitä kaikkea alkuvuodesta on tapahtunut.

Hyvää kesää kaikille uutiskirjeen lukijoille
toivottaa BSAG:n väki

Kuva: Heidi Arponen / Metsähallitus

Jatkorahoitus vedenalaista meriluontoa suojelevalle Elävä Itämeri -hankkeelle 

Baltic Sea Action Groupin vuonna 2019 käynnistämä, Itämeren vedenalaisen monimuotoisuuden suojelua edistävä Elävä Itämeri -hanke jatkuu. Ålandsbankenin Itämeriprojekti on myöntänyt jatkorahoituksen hankkeen toiselle vuodelle. Tulevalla jatkokaudella hankkeessa mm. kehitetään yksityistä suojelua helpottavia suojelupolkuja, edistetään Gullkronan suojelualuepilottia, sekä tiivistetään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Lue lisää.

Kuva: Mika Lehtinen

BSAG:n uusi vastuullisen meriliikenteen hanke hyvässä vauhdissa 

Tammikuussa 2020  käynnistetty BSAG:n vastuullisen meriliikenteen hanke Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä sai iloisia uutisia toukokuussa, kun Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma myönsi hankkeelle kaksivuotisen rahoituksen.  

Hankkeesta järjestettiin webinaari maailman merien päivänä kesäkuun alussa. Webinaarissa kuultiin puheenvuoroja BSAG:n omalta väeltä, ja mukaan mahtui myös tutkimusta, viranomaisia ja merenkulun elinkeinoa edustavien puhujien näkökulmat. Webinaari keräsi yli sata kuulijaa, jotka osallistuivat keskusteluun aktiivisesti esittämällä runsaasti kysymyksiä puhujille.  BSAG:n historian ensimmäinen webinaari onnistui mainiosti ja keräsi paljon kehuja niin sisältönsä kuin teknisen toteutuksensa puolesta.  

Webinaarissa julkistettiin kuinka BSAG ja meriklusteri tekevät yhteistyötä. Harmaiden vesien ja ruokajätteen purkamista, laivojen käsittelylaitteistoja ja toimintatapoja selvitetään Suomen Laivameklariliitto ry:n jäsenten toteuttamassa kyselytutkimuksessa. Suomen Varustamojen jäsenet mahdollistavat puolestaan näytteenoton Suomen lipun alla seilaavien alusten jätevesitankeista. Ravinne- ja bakteerianalyysit antavat lisävalaistusta rahti- ja matkustaja-alusten eroihin. Molemmat tutkimukset pyritään toteuttamaan vuoden 2020 aikana.

Kuva: Anu Suono

Carbon Action -alustalla uusia hankkeita sekä julkaisuja 

Maaperän hiilensidontaa tutkiva ja edistävä Carbon Action -alusta laajeni Suomen ruotsinkielisille alueille, kun Carbon Action Svenskfinland -hanke käynnistyi keväällä. Hankkeessa viedään Carbon Action -alustalla tuotettua tietoa ruotsinkielisille viljelijöille. Lue lisää. 

Hankkeen ensimmäisiä tuotoksia ovat ruotsinkieliset Carbon Action -sivut (https://carbonaction.org/hem/), sekä Jussi Heinonsalon toimittaman Hiilioppaan ruotsinkielinen käännös. Lue näistä lisää.

BSAG fokusoi työtään myös hiiliviljelyn ohjauskeinojen kehittämisessä. Uusi LIFE Preparatory Project hanke LIFE CarbonFarmingScheme selvittää tuki- ja markkinaperusteisten kannustimien käyttöönottoa maa- ja metsätaloudessa Euroopan tasolla. Carbon Action alustalle kytkeytyvää kaksivuotista hanketta johtaa energiayhtiö St1, ja BSAG vastaa hankkeessa kannustinjärjestelmien testauksesta viljelijöiden, metsänomistajien ja hallinnon piirissä yhdessä puro.earthmarkkinapaikan kanssa. Hankkeesta voit lukea lisää Carbon Action sivuilta  .

Uudistavasta maanviljelystä ja hiiliviljelystä kiinnostuneille perustettu Carbon Action Klubi aloitti toimintansa huhtikuussa. Klubin tavoitteena on tuoda Carbon Actionissa tuotettua tietoa kaikkien kiinnostuneiden viljelijöiden käyttöön. Lue lisää ja liity Klubiin 

Tammikuussa ilmestyi Jussi Heinonsalon toimittama Hiiliopas. Lähes 20:n asiantuntijan voimin kirjoitettu opas perehdyttää lukijan maaperän hiileen, sen varastoihin ja prosesseihin, mittaustapoihin sekä siihen, mikä vaikuttaa hiilen varastoitumiseen ja miten sitä voidaan edistää. Lue lisää . 

Carbon Action -alustalla toimivan MULTA-hankkeen ensimmäinen julkaisu ilmestyi helmikuussa, kun Policy Brief ”Maatalousmaan hiilivaraston hoito vaatii viljelymenetelmien päivittämistä” näki päivänvalon. Policy Briefin kirjoittivat Kristiina Regina (Luonnonvarakeskus), Tuomas Mattila (Suomen ympäristökeskus) sekä Juuso Joona (Helsingin Yliopisto). Lue lisää .

Toukokuussa julkaistiin suunnittelija ja viljelijä Eliisa Malinin kirjoittama Kerääjäkasviopas. Opas tarjoaa perustietoa kerääjäkasveista sekä vinkkejä ja ohjeita kerääjäkasvien käytön aloittamiseen. Kerääjäkasvit lisäävät monimuotoisuutta, parantavat maan kasvukuntoa ja vähentävät ravinnevalumia vesistöihin. Lue lisää .

Kuva: Janne Gröning

Yritysyhteistyö 

BSAG:n keskeinen toimintaperiaate on olla ratkaisukeskeinen katalysaattori ja yhteen saattaja. Näin maksimoimme vaikuttavuutemme Itämeren ja ilmaston hyväksi. Kokoamme yhteen kaikki tarvittavat tahot Itämeren pelastamiseksi. Siksi tiivis ja käytännönläheinen yhteistyö myös yritysten kanssa on meille hyvin tärkeää.  

Haemme aina kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan mallin kumppanuudelle, mikä myös näkyy alkuvuoden 2020 yritysyhteistyössä. Olemme saaneet pari uutta Itämerisitoumusta, kun pitkäaikainen kumppanimme Sinebrychoff uudisti sitoumuksensa ja Origin by Ocean antoi uuden sitoumuksen. Meillä myös jatkuu kiinnostava lahjoituskumppanuutemme kiinteistösijoitusyhtiö Assain kanssa. Olemme myös saaneet arvokasta pro bono -apua Bainilta ja GoforeltaMeillä on myös useita kiinnostavia kumppanuuskeskusteluja käynnissä, joista pääsemme toivottavasti kohta kertomaan lisää.  

Kiitokset kaikille kumppaneillemme! Näin saamme aikaiseksi sellaista, mitä kukaan ei pystyisi toteuttamaan yksin. Työmme on hyvin pitkäjänteistä ja esimerkiksi uuden Itämerisitoumuksen valmistelu voi kestää jopa yli vuoden. Näin varmistamme toimien aidon vaikuttavuuden Itämeren kannalta ja sopivuuden kullekin yritykselle.  

Kuva: Suvi Matvejeff

Saara Kankaanrinta mukana kestävää elvytystä suunnittelevassa työryhmässä

BSAG:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta kutsuttiin mukaan ympäristöministeriön työryhmään, jonka tehtävänä on pohtia ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä elvytystoimia koronakriisin jälkeen. Lue lisää.

Kuva: Suvi Matvejeff

EU:n kiertotalouden toimintaohjelma (Circular Economy Action Plan) hahmottuu – paikallisia, alueellisia ja ylikansallisia ratkaisuja tarvitaan 

Osana uutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal) komissio on päivittänyt myös kiertotalouden toimintaohjelman (COM/2020/98). Kiertotalousohjelman tarkoitus on ohjata Eurooppa polulle kohti ilmastoneutraaliutta vuonna 2050 ja kytkeä taloudellinen kasvu ja luonnonvarojen kulutus irti toisistaan. Tämä on mahdollista uudistavan kasvun mallilla, jolla pysytään planetaaristen rajojen puitteissa turvaten luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien säilyvyys. Toimintaohjelma konkretisoituu, kun lähivuosina eri sektoreiden eurooppalaista lainsäädäntöä ja arvoketjujen toimintaa linjataan tavoitteiden mukaiseksi.   

SuMaNu -hanke, jossa BSAG toimii viestintävastuullisena, laati yhteisen kannanoton kiertotalousohjelmasta Euroopan alueiden komitean järjestämään kuulemiseen. Usean tason ratkaisujen tarpeellisuutta ja ravinteiden kierron hallintaa korostava kannanotto on luettavissa SuMaNu -hankkeen sivuilta 

Kuva: Janne Gröning

Lukuvinkit

BSAG:n ja Carbon Actionin kotisivuilla julkaistut blogitekstit ovat kuluneen kevään aikana käsitelleet lukuisia aiheita maaperän mikrobeista systeemitason muutoksiin.  

11.3.2020: BSAG:n perustajan ja hallituksen puheenjohtajan Saara Kankaanrinnan blogiteksti systeemisen muutoksen tarpeesta, jossa Carbon Action voi toimia suunnannäyttäjänä.

14.4.2020: Marraskuussa järjestettävän Soil at risk -symposiumin järjestäjät Minttu Jaakkola (Maj ja Tor Nesslingin Säätiö), Outi Silfverberg (Ympäristötiedon foorumi), sekä Pieta Jarva ja Laura Höijer (BSAG) kirjoittivat yhdessä maaperästä.  Soil at risk- symposiumin sivuilla myös muita tuoreita blogeja ja videoita, kannattaa tutustua niihin ja Ilmoittautua mukaan symposiumiin!

27.5.2020: Ilmatieteen laitoksen tutkimuskoordinaattori Layla Höckerstedt kirjoitti MULTA-hankkeessa tehtävästä hiilensidonnan todentamisjärjestelmän kehitystyöstä. 

1.6.2020: BSAG:n toimitusjohtaja Michaela Ramm-Schmidt kirjoitti viheliäisistä ongelmista, systeemitason muutoksesta sekä yhteistyön merkityksestä: 

 

Lisää blogitekstejä löydät BSAG:n kotisivuilta sekä Carbon Actionin sivuilta.

Voit liittyä uutiskirjeen postituslistalle tässä.

Jos haluat poistua listalta, ota yhteyttä elena.belle@bsag.fi.

 

Lahjoita