Kestävän maatalouden uutiskirje 1/2019


Uutiskirje / 19.03.2019

Kevättä kohti

Edessäsi on Baltic Sea Action Groupin kestävän ja Itämeri-ystävällisen maatalouden uutiskirje. Vasta lanseerattu uutiskirje sisältää JÄRKI-hankkeen, Carbon Action -hiilipilotin ja muun BSAG:n kestävään maatalouteen kytkeytyvän toiminnan. Uutiskirje ilmestyy edelleen JÄRKI-uutiskirjeen aikataululla neljä kertaa vuodessa, mutta levikki on nyt laajennettu kaikkiin BSAG:n uutiskirjeen vastaanottajiin.

BSAG on koonnut yhteen ainutlaatuisen Carbon Action -hiilipilotin, jossa tutkitaan ja edistetään hiilen varastoitumista maatalousmaahan yhteistyössä yli sadan hiiliviljelijän, tutkijoiden ja yritysten kanssa. Maaperä on BSAG:n kestävän maatalouden toiminnan ydintä, sillä hyvällä maaperän hoidolla saadaan monia hyötyjä: paremmat sadot tuottajalle, ravinteiden ja pintamaan vesistöhuuhtoumien väheneminen ja luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen. Ilmastonmuutokseen maan kasvukunto kytkeytyy kahta kautta: hiilen varastoinnilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja hyväkuntoinen maaperä auttaa sopeutumaan ilmastonmuutokseen, kuten kuivuuksiin ja rankkasateisiin.

JÄRKI jatkuu edelleen, kiitos siitä kuuluu pitkäaikaisille rahoittajillemme Louise ja Göran Ehrnroothin säätiölle sekä Sophie von Julinin säätiölle, jotka ovat myöntäneet jatkorahoituksen vuosille 2019-2023. Vuoden alusta JÄRKI siirtyi kokonaan BSAG:n toiminnaksi, ts. Luonnon- ja riistanhoitosäätiö (LRS) jäi siitä pois. Tiivis yhteistyö säätiöiden välillä jatkuu. JÄRKI-hankkeen nettisivut siirretään vuoden 2019 alkupuoliskolla BSAG:n sivujen alle. JÄRKI toimii laajasti kestävän maatalouden edistäjänä.

Lopuksi vielä erityismaininta luonnon monimuotoisuuden merkityksestä. Uudet raportit uhanalaisista eliölajeista sekä luontotyypeistä pakottavat meidät entistä pontevampiin toimiin. Luonnon monimuotoisuus on näkyvästi esillä toiminnassamme myös tulevina vuosina.

Eija Hagelberg

Projektijohtaja, BSAG

Kuva: Jenny Jyrkänkallio-Mikkola / WWF

Vesitalous- ja maaperäilta tänään!

Tervetuloa tänään 19.3.2019 klo 16 alkaen Siuntion Kylpylään tai klo 17 alkaen seuraamaan netin välityksellä ruotsinkielistä Vesitalous- ja maaperäiltaa, jonka järjestävät BSAG:n JÄRKI-hanke yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa: Raaseporin kaupunki, Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry. ja WWF. Illan asiantuntijoita ovat professori Kristina Lindström, agronomi Jussi Knaapi, viljelijä Mathias Weckström, erikoissuunnittelija Harri Aulaskari, toiminnanjohtaja Helena Äijö sekä Ruotsista Katrine Möller Sörensen Tullstorpså-projektista http://www.tullstorpsan.se/. Tilaisuuden juontaa agronomi Gustav Rehnberg. Illan pääohjelma on luontoiltatyyppinen asiantuntijapaneeli, jossa viljelijät voivat esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Lisätietoa tapahtumasta: https://www.vesientila.fi/fi/vesistokunnostus/tapahtumakalenteri/?itemid=14750&a=viewItem&fbclid=IwAR0cZFGFTrFPxxIPlDKh6QMOceN65v-C0gLYM2bHGagKvIuyoDIe33BjsHg

Linkki tilaisuuden striimaukseen: https://www.youtube.com/watch?v=_hE1IvuaAy8&feature=youtu.be

Edelläkävijäviljelijä Gabe Brownin video nyt tekstitettynä suomeksi

Pohjois-Dakotassa tilaa viljelevä Gabe Brown on yksi maan kasvukuntoa palauttavan (regeneratiivisen) viljelyn pioneereja maailmassa. Vuoden vaihteessa päättyneessä BSAG:n Järki Pelto -hankkeessa tekstitetyllä videolla Brown kertoo viljelymenetelmistään ja ajatuksistaan. Noin tunnin mittaisen videon voi katsoa vaikka porukalla, ja keskustella sitten, miten näitä oppeja voisi hyödyntää suomessa. Brown on kirjoittanut myös kirjoja, muun muassa Dirt to Soil -nimisen teoksen.

Video on katsottavissa: https://youtu.be/4zRzR1MAyRc

Kuvakaappaus videolta Maan kasvukunnon elvyttäminen diversiteetin avulla. Tekstitys: Juha ja Jussi Knaapi

 

Jussi Knaapi esittelee sadesimulaattoria Puontin peltopäivässä Järki-hankkeen osastolla. Tiedon jakaminen on BSAG:n maataloustyön ytimessä. Kuva: Eija Hagelberg / BSAG

 

Rahoitusta kestävän maatalouden hyväksi tehtävään työhön

Louise ja Göran Ernroothin säätiö sekä Sophie von Julinin säätiö myönsivät jatkorahoitusta BSAG:n kestävän maatalouden edistämiseksi tehtävään työhön. Työtä tehdään Järki-hankkeessa sekä Carbon Action -alustalla. https://www.bsag.fi/fi/kestavan-maatalouden-edistamiselle-jatkorahoitusta/

Maj ja Tor Nesslingin säätiö rahoittaa Carbon Action -alustan osuutta luonnon monimuotoisuuden vaikutuksesta peltojen kykyyn varastoida hiiltä. Nesslingin säätiö rahoittaa lisäksi koulutusta hiiliviljelijöille. https://www.bsag.fi/fi/carbon-action-hiilipilotin-tutkimus-laajenee-yhteistyon-voimalla/

MTK:n Säätiö rahoittaa Carbon Action -hiilitilojen maanäytteiden analysointia. Analysoinnin avulla selvitetään mm. hiilen määrää maaperässä. https://www.bsag.fi/fi/mtkn-saatio-rahoittamaan-carbon-actionin-maanayteanalyyseja/

Carbon Actionissa mukana olevien hiiliviljelijöiden kanssa tehtävän työn etenemisestä pääset lukemaan lisää täältä: https://www.bsag.fi/fi/carbon-action-hiilipilotin-viljelijakuulumiset/

Carbon Actionin kolmas viljelijäkoulutus talvisessa Hauhossa

Carbon Action -hiiliviljelijät tapasivat toisiaan Hauholla Ilorannassa 6.2. – 7.2.2019. Tapaamisessa kuultiin asiantuntijaluentoja syväjuurisista kasveista, uusimmasta hiilitutkimuksesta maailmalta ja Suomesta sekä hiiliviljelyn toimenpiteistä, joiden ympärille muodostettiin pienryhmiä. Hiiliviljelijät ovat innovatiivisia ja aktiivisia toimijoita, jotka kehittävät maataloutta ennakkoluulottomasti kestävään suuntaan. Lue lisää Hauhon tapaamisesta: https://www.bsag.fi/fi/hiilipoluilta-hiilihighwaylle-hauholla/

 

Valio mukaan Carbon Actioniin

Jotta maatalouden kestävät, maaperän kuntoa ja hiilen varastointia parantavat toimet saadaan laajasti käyttöön, mukaan tarvitaan myös yrityksiä. Valio on yksi ensimmäisistä mukaan lähteneistä, ja huhtikuussa järjestetään ensimmäinen hiiliviljelykoulutus Valion viljelijöille. BSAG:n ja Valion yhteistyön taustoista Carbon Action -alustalla voit lukea lisää täältä https://www.bsag.fi/fi/bsag-ja-valio-yhteistyohon/

Baltic Slurry Acidification -hanke päättyi

Lannan happokäsittelytekniikoita tutkinut ja niiden käyttöönottoa edistänyt kolmivuotinen hanke Baltic Slurry Acidification tuli päätökseensä helmikuun lopussa. Happokäsittelyllä voidaan merkittävästi vähentää Itämereen päätyvää typpikuormitusta. Baltic Slurry Acidification -hankkeesta lisää täällä: https://www.bsag.fi/fi/maatalouden-ymparistotiedon-vaihtopaivilla-lannan-happokasittelylla-typpi-talteen/

Baltic Slurry Acidification -hankkeen tuloksia viedään eteenpäin tänä vuonna alkavassa SuMaNu -klusterissa. SuMaNu:sta lisää täällä: https://www.bsag.fi/fi/uusi-hanke-summaa-yhteen-nelja-polkua-ravinteiden-kestavampaan-kayttoon/

Tulisiko EU:n tukea ruoantuotantonsa tehokkuutta ja tuottavuutta, uusia innovaatioita, monipuolisuutta, ympäristöä, eläinten hyvinvointia, maaseudun kehittämistä vai jotain muuta? CAP-suunnitelma on monien eri näkemysten kompromissi. Kuvassa kaistaviljelyä Hollannissa.
Kuva: Eija Hagelberg / BSAG

 

CAP-uutisia

Seuraava EU:n yhteisen maatalouspolitiikan rahoituskausi (CAP = Common Agricultural Policy) alkaa virallisesti vuonna 2021, mutta aikataulusta tullaan myöhästymään vähintään yhden vuoden verran: mm. EU:n parlamenttivaalit ja komission vaihdokset hidastavat CAP:n etenemistä. Nyt vielä odotellaan komissiolta jäsenmaille yhteisiä isoja tavoitteita, yhteistä viitekehystä ja EU:n minimivaatimuksia.

Kansallisella tasolla työtä on jo MMM:n toimesta aloitettu, ja tänä keväänä on järjestetty useita työpajoja, joissa on haettu sidosryhmien ehdotuksia CAP27-suunnitelman valmistelun tueksi. Jäsenmailla tulee olemaan nyt enemmän valtaa tukikokonaisuutensa sisällöstä ja valvonnasta kuin aikaisemmin. Omia mielipiteitä voi tuoda esille 31.3.2019 asti myös MMM:n avaamassa Ota kantaa-kyselyssä. BSAG seuraa EU:n maatalouspolitiikan kehittymistä.

CAP-asioista voit lukea lisää Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta: https://mmm.fi/cap27/ajankohtaista

BSAG:n tulevia tapahtumia

Rikkoja torjumaan

JÄRKI järjestää torstaina 28.3. klo 9.30-16 Tampereen Vapriikissa maatalousneuvojille keskustelevan työpajan otsikolla ”Luonnonmukainen rikkojen torjunta, minimimuokkaus, hiilensidonta ja hyvä sato – mahdoton tehtävä?”. Alustajina neuvojat Reijo Käki, Juuso Joona ja Heikki Ajosenpää sekä tutkija Timo Lötjönen Lukesta. Ilmoittautuminen 20.3. mennessä tämän linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/F5D512BC2501B72F

Lisätiedot: Eija Hagelberg, 0500 609 526 eija.hagelberg@bsag.fi

’’Eloisa pelto – Hiiliviljelyn tutkimusta ja käytäntöjä’’ tiedeseminaari 22.5.2019

Carbon Action -alustan tutkimusta koostavassa seminaarissa kuulemme tutkijoiden ja tekijöiden puheenvuoroja hiiliviljelyn mahdollisuuksista ja haasteista sekä siitä, miten monitieteinen tutkimus etenee ja mitä tutkimusta tarvitaan lisää. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä BSAG, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Ympäristötiedon foorumi. SEB pankki tarjoaa seminaarille tilat Itämeri-yhteistyönä BSAG:n kanssa. Lisätietoja: www.ymparistotiedonfoorumi.fi/eloisa-pelto/

Peltometsäviljelyn teemapäivä Qvidjassa 17.6.2019

Kiinnostavatko uudet näkökulmat puiden mahdollisuuksista peltoviljelyssä sekä metsän hyödyntämisestä muuhunkin kuin puuntuotantoon? Nyt niitä on tarjolla, sillä BSAG järjestää yhdessä monien muiden toimijoiden kanssa peltometsäviljelyyn (Agroforestry) keskittyvän teemapäivän Qvidjan kartanolla Paraisilla 17.6.2019. Seuraa sivujamme, ilmoitamme tapahtumasta lähempänä tarkemmin.

https://www.facebook.com/jarkihanke/

www.carbonaction.fi

Muita tulevia tapahtumia

1.4.2019 Millä eväillä tuleviin kasvukausiin? Ratkaisuja maan kasvukunnon hoitoon, maatilojen kannattavuuteen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen -työpaja

Järjestäjä: Luonnonvarakeskuksen hankkeet Ilmastonmuutokseen varautuminen maataloudessa (VILLE) ja Uudenmaan peltojen ravinnekierto kuntoon – vesistöt hyvään tilaan (UusiRaha) sekä MTK-Satakunta.

https://www.ilmase.fi/site/kutsu-tyopajaan-milla-evailla-tuleviin-kasvukausiin-ratkaisuja-maan-kasvukunnon-hoitoon-maatilojen-kannattavuuteen-ja-ilmastonmuutokseen-varautumiseen/

 

3.4.2019 Pellot ja vedet kuntoon – viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden yhteistyöllä

Järjestäjä: OSMO – Osaamista ja työkaluja resurssitehokkaaseen maan kasvukunnon hoitoon yhteistyöllä-hanke.

https://luomu.fi/tapahtuma/pellot-ja-vedet-kuntoon-viljelijoiden-neuvojien-ja-tutkijoiden-yhteistyolla/

 

9.4.2019 Forum for Agriculture, Brysseli

http://www.forumforagriculture.com/register/

 

25.-27.4.2019 Baltian suurin maatalousnäyttely Maamess, Tartto

https://maamess.ee/en/

 

5.5.2019 Lehmien laitumellelasku -tapahtumat keväällä, mm. Helsingin Viikissä

https://www.stadissa.fi/tapahtumat/48795/lehmien-laitumellelasku-tapahtuma

 

13.-17.5.2019 EU Green Week, Brysseli

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_en

Lukuvinkit

Suomen meriympäristön tila 2018 -raportti kuvaa meriympäristön tilaa vuosina 2011-2016. Raportti on osa Suomen merenhoitosuunnitelmaa. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/274086

 

Mauritz Vestberg & Sari Timonen (toim.): Rihman kiertämät

Kirja esittelee sienijuurisymbioosia ja sen merkitystä kasvien ja ekosysteemien hyvinvoinnille.

https://hyotykasviyhdistys.fi/shop/rihman-kiertamat/

 

Gabe Brown: Dirt to Soil – One Family’s Journey into Regenerative Agriculture

Kirjassaan Gabe Brown kertoo, kuinka päätyi maan kasvukuntoa elvyttävän viljelyn pariin omalla maatilallaan Pohjois-Dakotassa.

https://www.amazon.com/Dirt-Soil-Familys-Regenerative-Agriculture/dp/1603587632

 

Suomen lajien Punainen lista 2019 kokoaa yhteen arviot Suomen lajien uhanalaisuudesta. Suomen lajiston uhanalaisuusarviointia voidaan pitää yhtenä maailman kattavimmista arvioinneista. Sen mukaan joka yhdeksäs arvioiduista lajeista on uhanalainen.

https://www.ymparisto.fi/punainenlista

 

OSMO-hankkeen tutkimusjulkaisut käsittelevät maan kasvukuntoa, esimerkiksi viljelymaan mururakennetta.

https://luomu.fi/tietopankki/tutkimusjulkaisuja-osmo-hankkeesta/

 

Lahjoita