Kestävän maatalouden uutiskirje 3/2019


Uutiskirje / 3.09.2019


Kohta saadaan taas tuoretta kaurapuuroa! Tiesitkö, että kaura on syväjuurinen kasvi? Se voi parantaa maan kasvukuntoa, napata vettä ja ravinteita syvältä maasta, sekä viedä hiiltä syvälle maahan.
Kuva: Eija Hagelberg / BSAG

Uudistusmielistä syksyä!

Muutos lienee ainoa pysyvä asia myös ruuantuotannossa. Se on sekä vahvuus että heikkous, uhka että mahdollisuus. Muutokseen on joka tapauksessa sopeuduttava, tai putoaa kelkasta. Kuluttajien vaihtelevat toiveet ja vaatimukset, arvaamattomat sääolosuhteet, muutaman vuoden välein päivittyvä maatalouspolitiikka, muuttuva ilmasto ja niin edelleen – on siinä haasterypästä ruuan tuottajille ja muille maataloussektorilla työskenteleville. Kestävästi tuotettu, korkea ja korkealaatuinen sato on aina juhlan aihe, joten kippis kaikille onnistujille!

Hyvää satoa kerääville yhteistä lienee ainakin uudistumishalu ja oman oppimisen kehittäminen. Uusia avauksia tarvitaan jatkuvasti, oli kyse sitten uusista satokasveista, oheiskasveista, kasvinsuojelusta tai viljelyjärjestelmistä. Kestävä maatalous -termin rinnalle on viime aikoina hiipinyt kunnianhimoinen termi regeneratiivinen eli uudistava maatalous. Tästä kuullaan vielä paljon lisää, joten kannattaa ottaa termiä haltuun.

BSAG:ssa seurataan innokkaasti regeneratiivisen maatalouden uusia avauksia maailmalla. Muualle sopivat toimintamallit saattavat tarvita pientä hiomista soveltuakseen tänne meille, joten siksi käytännön kokeilut ovat suorastaan välttämätön osa uudistumista. On siis syytä opiskella aktiivisesti uutta ja ravistella omia luutuneita näkemyksiään, niin muutostakin sietää paremmin.

BSAG sekä sen alla toimivat Carbon Action, Järki ja SuMaNu toivottavat uudistavaa, uudistuvaa ja avarakatseista syksyä uutiskirjeen lukijoille.

 Agrometsätalouden mahdollisuudet ovat moninaiset pellolla tehtävistä toimista metsään asti. Kuvassa taustalla Qvidjan tilan tryffelitarha. Etualalla pakurikäävän ymppäämistä koivupölleihin opastaa Suomen Agrometsä Oy:n Henri Lokki. Kuva: Sanna Söderlund / BSAG

Peltometsäviljely: mahdollisuuksien maailma, tulevaisuuden toivo

Agrometsätalouden potentiaali ilmastonmuutoksen hillitsijänä nostettiin voimakkaasti esiin tuoreessa IPCC:n maankäyttöä tarkastelevassa raportissa. Lisäksi agrometsätalous tuottaa monimuotoisuutta luonnolle ja mahdollistaa viljelyn monipuolistamisen. Suomen agrometsätalousverkosto järjesti 17.6.2019 Paraisilla Qvidjan tilalla peltometsäviljelyseminaarin, johon kokoontui yli 60 kiinnostunutta kuulijaa.

Lue juttu tästä.

Suosittu seminaari saa jatkoa 12.9.2019 Livian ammattiopistolla Kaarinassa. Tähän Tuorlan seminaariin on tulossa alan huippunimiä, kuten yksi peltometsäviljelyn guruista Iso-Britanniassa: viljelijä ja neuvoja Stephen Briggs.

Ilmoittaudu viimeistään 4.9.2019 täällä.

 

Kuva: Frank Steinmann

Carbon Action ja SuMaNu esillä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tilaisuuksissa

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden EDSCE (European Days For Sustainable Circular Economy) Kestävyyspäivät järjestetään Finlandia-talolla 30.9.-1.10. Tapahtuman sivut löytyvät täältä.

Kestävyyspäivien puhujiin lukeutuu mm. maaperän hiilen varastoinnin huippuasiantuntija Dr. Jean François Soussana, joka kuuluu myös Carbon Action -alustalla toimivan stn MULTA -hankkeen kansainväliseen tutkimusverkostoon. Dr. Soussana on yksi IPCC:n maankäyttöä koskevan raportin pääkirjoittajista, minkä lisäksi hän on keskeinen toimija hiilen varastoimista peltomaahan ajavassa 4/1000 -aloitteessa.

EDSCE-tilaisuuden avajaispäivänä 30.9. esitellään Carbon Actionia tapausesimerkkinä osana paneelikeskustelua, johon osallistuvat mm. Dr. Soussana sekä Sitran Mari Pantsar-Kallio.

Samana päivänä SuMaNu -hanke on esillä tilaisuuden sivutapahtumana ’’Circular economy in agriculture – how to advance nutrient circulation, soil quality and healthy environment’’. Tapahtuman päätteeksi tarjotaan lounas Carbon Action -hiilitilojen tuotteista.

Lisäksi 2.10 on sivutapahtumana vierailu Qvidjan kokeilutilalle, jossa voi tutusta mm. Carbon Actionin kenttäkokeisiin.

Tapahtumien ilmoittautuminen on edelleen auki, mutta kannattaa toimia nopeasti! Huomioithan, että sivutapahtumiin pitää ilmoittautua erikseen.

 Pölyttäjäkasvit ja erilaiset pölyttäjiä suosivat elinympäristöt ovat ruuantuotannon edellytyksiä. Niille soisi enemmän huomiota myös EU:n maankäytön suunnittelussa sekä yhteisessä maatalouspolitiikassa. Kuvassa hunajakukkaa.
Kuva: Eija Hagelberg / BSAG

Hallitusohjelman hyvät ympäristö- ja ilmastotavoitteet näkyviin maatalouspolitiikkaan

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistus ohjelmakaudelle 2021-2027 on edennyt kansallisten toimeenpanostrategioiden viimeistelyvaiheeseen ministeriön kokoamassa työryhmässä. Työryhmä sai eväitä työhönsä pääasiassa alkuvuoden aikana järjestetyistä yli 30:stä sidosryhmätyöpajasta, joiden muistiot on nyt julkaistu maa- ja metsätalousministeriön sivuilla.

Hallitusohjelma nostaa vahvasti esille peltojen hiilen sidonnan ja ravinteiden kierrätyksen edistämisen. Työpajoista syntyikin konkreettisia kehitysehdotuksia koskien näiden tavoitteiden edistämistä. Nämä ovat sekä elinkeinolle, että koko yhteiskunnalle kestäviä ja tehokkaita keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen varautumiseksi, vesien tilan ja luonnon monimuotoisuuden kohentamiseksi sekä huoltovarmuuden vahvistamiseksi.

Nyt täytyy yhdessä varmistaa, että ohjauskeinot tukevat hallitusohjelman toimeenpanoa. On nähtävissä huolestuttavia merkkejä, että osa maista on haluttomia tekemään suuria uudistuksia kansallisissa toimeenpanostrategioissa. Nämä strategiat pääpiirteissään valmistuvat vuoden loppuun mennessä. CAPin uudistamista ja kestävöittämistä on jatkettava, jotta saamme paitsi hallitusohjelman, myös yhteisiä ympäristö- ja ilmastotavoitteita toteutettua. Suomella on EU:n puheenjohtajamaana hieno mahdollisuus vaikuttaa neuvoston yhteiseen kantaan. Myös Euroopan Parlamentti ja MEPit voivat niin tahtoessaan jättää oman jälkensä.

 

stn MULTA -hanke käynnistyi virallisesti kick-off -tilaisuuden myötä 16.8.2019. Kuva: BSAG

stn MULTA -hankkeessa pureudutaan yhteisvoimin ruokajärjestelmän kestävyyteen

Carbon Action -alustalla toimiva Strategisen tutkimuksen rahoittama stn MULTA (Maanviljelyn monihyötyiset ratkaisut ilmastokestävään ruokajärjestelmään) -hanke käynnistyi virallisesti elokuussa kick-off -kokouksen myötä. Ilmatieteen laitoksen, BSAG:n, Helsingin yliopiston, Zürichin yliopiston, Suomen Ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen muodostaman stn MULTA -tutkimuskonsortion myötä Carbon Action -alustan monitieteinen tutkimusverkosto laajenee entisestään. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö ja tutkimus maaperän hiilensidonnan todentamisesta ja hiiltä sitovan viljelyn edistämisestä.

Hankkeesta lisää Carbon Actionin kotisivuilla.

Uutinen hankkeesta täällä.

 

Muuttuvissa olosuhteissa kamppailevaa maataloutta tutkitaan pelloilla ja laboratoriossa. Tutkimustulosten jalkauttaminen viljelijöille, neuvojille ja muille maatalouden ammattilaisille on jäänyt vähäiseksi. MAANEUVO-hanke tarttuu tähän haasteeseen. Kuva: Eija Hagelberg / BSAG

MAANEUVO-hanke helpottaa tieteellisen tutkimuksen viemistä käytäntöön

Carbon Action -alustalla toimivassa MAANEUVO-hankkeessa hiiliviljelyyn liittyvä tieteellinen tutkimus tuodaan kansantajuisesti viljelijöiden ja maatalouden neuvojien käyttöön. Hanketta rahoittaa Maa- ja vesitekniikan tuki ry, ja BSAG:n ohella mukana ovat Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Suomen Ympäristökeskus, sekä ProAgria Etelä-Suomi.

Hankkeesta lisää Carbon Actionin kotisivuilla.

Uutinen hankkeesta täällä.

 

Monimuotoisuuden vaikutusta peltomaan hiilensidontaan tutkitaan parhaillaan Viikissä. Koeruutuja on yhteensä 60. Kuva: Jussi Heinonsalo / Helsingin yliopisto

Tutkimus monimuotoisuuden vaikutuksesta pellon hiilensidontaan on käynnistynyt

Maj ja Tor Nesslingin rahoittama ’’Luonnon monimuotoisuuden vaikutus pellon hiilensidontaan’’ -hanke on käynnistynyt vauhdikkaasti. Hanke on Ilmatieteen laitoksen, BSAG:n, Helsingin yliopiston, Zürichin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen. Viikin Koe- ja tutkimustilan alueelle keväällä perustettu monivuotinen kenttäkoe vertaa neljää eri monimuotoisuuden tasoa ohran monokulttuuriviljelyyn.

Hankkeesta lisää Carbon Actionin kotisivuilla.

 


Hiiliviljelystä kiinnostuneet Carbon Action -yritystalustan edustajat pääsivät tutustumaan Qvidjan koetilaan kesäkuussa. Kuva: Michaela Ramm-Schmidt / BSAG

Carbon Action -yritysalusta laajenee

Carbon Action -yritysalusta on laajentunut, kun mukaan liittyivät Apetit ja Fazer. Yritysalustan kesäkuulumisia pääset lukemaan tästä.

 

Qvidjassa hiiliviljelijät tutkivat maaperän rakennetta Tuomas Mattilan johdolla.

Kuva: Anna Klemelä / BSAG

Hiiliviljelijät maanläheisinä kesäretkellä

Carbon Action -hiiliviljelijöiden kesäretki suuntautui Varsinais-Suomeen, jossa tutustuttiin neljään eri hiilitilaan. Paraisilla Qvidjan tilalla paneuduttiin erityisesti maaperän saloihin, juuriin ja nurmiin. Kaksipäiväisen retken toisena päivänä kierrettiin Carbon Actionissa mukana olevan Livian ammattiopiston Tuorlan opetusmaatilan peltoja. Lopulta tutustuttiin Loimaalla Tuomas Levomäen tilaan, sekä Koneviestin viljelymenetelmäkoekenttään agronomi Jussi Knaapin esityksen myötä. Viimeinen etappi oli lihanautoja kasvattava Luomu-Heikkilä. Hienoja hiilitiloja kaikki tyynni, lue lisää.

 

Siuntion Maaperäpäivässä ihmeteltiin myös rengaspaineita. Paineen lasku pienentää tiivistymisriskiä ja on siksi erittäin suositeltavaa. Ja tietenkin pellolle mennään silloin, kun rakenne kestää parhaiten, sen kaikki tiesivätkin. Kuva: Sanna Söderlund / BSAG

Kiehtova maaperä taas kerran!

Jo kolmatta kertaa maaperätiimimme iskuryhmä järjesti menestyksekkäästi maaperän salaisuuksiin sukeltaneen tilaisuuden Gårdskullan tilalla läntisellä Uudellamaalla 27.6. Tilaisuus oli koko päivän mittainen ja asiantuntijaluentojen jälkeen päästiin tositoimiin kaivelemaan maata ja näkemään sadevesisimulaattorin toimintaa. Maaperätiimi koostuu seuraavista tahoista: ProAgria Etelä-Suomi, BSAG, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, WWF ja Raaseporin kaupunki.

Lue juttu tästä.

 

Hiiliviljelijä Timo Ikolan (oik.) tilalla Isossakyrössä. Paikalla myös hiiliviljelijät Pasi Ketelä ja Uusitalon varttuneempi isäntä. Kuva: Sanna Söderlund / BSAG

Hiiliroadtrip vei Suomen ympäri

Carbon Actionin työmyyrät Jenni Jääskeläinen, Eija Hagelberg ja Sanna Söderlund hyppäsivät autoon ja kiersivät vajaan viikon pituisen lenkin tutustumassa erilaisiin Carbon Action -hiilitiloihin. Matkan varrelle osui 13 upeaa hiilitilaa, ja viimeisessä aktiivinen isäntä oli järjestänyt tapahtumankin vierailun ympärille! Ikimuistoinen reissu kirvoitti tukkukaupalla ideoita ensi kesälle, joten tiedossa on huikea laajennusosa kesällä 2020! Voit lukea minimatkapäiväkirjaa tästä (käytettävyys on paras mobiililaitteella)

 

Metrin syvyydestä otetut maaperänäytteet kertovat maaperän ja maankäytön historiasta.
Kuva: Antti Lähde / BSAG

Metrin maanäytteiden otto alkamassa valikoiduilla hiilitiloilla

Syyskuun alussa aloitetaan metrin maanäytteiden otto valikoiduilta Carbon Action -tiloilta. Muut näytteenotot ja mittaukset intensiivitiloilla alkoivat jo elokuun alussa. Samalla viljelijät ovat päässeet kertomaan paitsi tilansa historiasta, myös kokemuksistaan Carbon Action -alustalta.

”Alkuun kaikki tuntui todella erilaiselta ja uudelta verrattuna siihen viljelyyn mihin on aina tottunut ja oppinut. Nyt tästä hiilen sidonnasta on jo tullut haaste, johon haluaa ehdottomasti tarttua. Ihan uusia ajatuksia herännyt ja voisi sanoa, että muuttanut koko ajatusmaailmaa.” Lisää hiiliviljelijöiden mietteitä luettavissa täältä.

 

Kuva: Petri Lyytikäinen

Uudistuksia Järki-hankeperheen sekä Carbon Action -alustan kotisivuilla

Kestävän maatalouden parissa työtä tekevän Järki-hankeperheen kotisivut ovat siirtyneet BSAG:n kotisivujen alle. Sinne on koottu kuvaukset menneistä Järki-hankkeista, sekä niihin liittyvää materiaalia. Uudistunut Järki-osio löytyy täältä.

Myös nopeasti laajenevan Carbon Action -alustan kotisivuille on tullut paljon uutta. Carbon Actionin sivuille pääset tästä.

 

Osallistumalla tapahtumiin oppii takuulla aina jotain uutta. Kuvassa Maveka-hankkeen järjestämän viljelijämatkan osallistujia Brunnbyn maatalousnäyttelyssä Ruotsissa heinäkuussa. Kuva: Eija Hagelberg / BSAG

Muita tulevia tapahtumia

7.9. Lasten maatalousnäyttely Mansikki Jokioisilla

9.9. Nature Friendly Farming -työpaja Brysselissä

5.10. Itämeri Maraton Hangossa. Juoksun ohella Hangossa on tarjolla erilaista Itämereen liittyvää ohjelmaa. Maratonin osallistumismaksuista osa lahjoitetaan BSAG:n Itämeri-työhön. Lue lisää.

8.10. Laidunseminaari Helsingissä

6.-11.10. Comparing organic and conventional agricultural cropping systems – What can be learned from the DOK and other long-term trials? –konferenssi Sveitsissä

26.11. Toimiva, tuottava peltomaa
– onko peltosi viljelyvarma myös tulevaisuudessa?

Viljelijäseminaari Tammelan Mustialassa 26.11.

29.11. Ilmastoviisas maatilayritys – suuri ilmastokeskustelu maatilan roolista ja ratkaisuista ilmastonmuutoksen hillinnässä -tilaisuus Helsingissä
Säätytalolla klo 9.30-12.30 järjestettävässä tilaisuudessa julkaistaan Ilmastoviisas maatilayritys -kirja. Keskustelussa mukana alan johtavia asiantuntijoita, tutkijoita ja maatilayrittäjiä.

 

Kuva: Elena Belle / BSAG

Lukuvinkit

EIP-AGRI Focus Group: Moving from source to sink in arable farming -loppuraportti

Uusi arvio Suomen pintavesien ekologisesta tilasta, julkaistu 27.8.2019 (Suomen ympäristökeskus)

IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) uusi raportti ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä

BLOGI: Maaperästä ratkaisu moneen
Maaperän mikrobiologina uransa aloittanut BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer valottaa mitä maaperä merkitsee hänelle, ja miten monipuolisesti maaperä liittyy BSAG:n toimintaan.

BLOGI: Hiiliviljelijän matkassa
Carbon Action -alustan opiskelijajäsen Jenni Parviainen oli mukana seuraamassa hiilitilan maanäytteiden ottoa.

Carbon Action edistää täyttä höyryä tuoreen IPCC:n maankäyttöä koskevan raportin suosituksia.

Maaperä ilmastotalkoissa -julkaisu
BSAG:n, Nesslingin säätiön ja Ympäristötiedon foorumin toukokuussa yhdessä järjestämän Eloisa pelto -seminaarin puheenvuoroista koottu julkaisu viljelymaan roolista ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.

Soil Association: The Agroforestry Handbook
Viljelijöille ja neuvojille suunnattu käsikirja peltometsäviljelystä.

Lahjoita