Kestävän maatalouden uutiskirje 3/2020


Uutiskirje / 1.09.2020

 

Seosviljely on tulevaisuutta. Perinteisempien palko-viljaseosten ohella uudet mahdollisuudet houkuttelevat. Testissä Luonnonvarakeskuksen koeruudulla härkäpapu ja värikasvi pietaryrtti.
Kuva: Sanna Söderlund 

MONOKULTTUURISTA MONIKULTTUURIIN

Haasteelliset säät ovat jälleen koetelleet kasvinviljelyä ja aiheuttaneet viljelijöille harmaita hiuksia: liian märkää, liian kuivaa, vuoron perään, väärään aikaan.  Hyvä sato on ykköstavoite myös ympäristön kannalta, Itämerestä ilmastoon: epäonnistuneessa sadossa resurssit on heitetty hukkaan.

Verrattuna monokulttuuriin on monipuolisessa viljelyjärjestelmässä suurempi todennäköisyys, että joku kasvi menestyy. Viljelyjärjestelmien monipuolistamiseksi meillä on jatkuva tarve tutkia ja kokeilla, mitä kaikkea Suomessa voitaisiin viljellä. Luken erikoiskasvipäivässä Jokioisilla keskityttiin uutuuksiin. Värikasvit, kuten morsinko ja eksoottisen kuuloiset ravintokasvit, kuten hirssi ja soijapapu voivat kuulua yleisesti viljelykasveihimme jo muutaman vuoden kuluttua, kunhan koko ketju saadaan toimimaan. Mahdollisuuksia löytyy lisää, kun otetaan mukaan vaihtoehtoiset viljelymenetelmät: seos-, rivi- ja kaistaviljely. Seosviljelyssä hyödynnetään kumppanuuskasveja, ja on todennäköistä, että edes yksi seoksen kasveista selviää ennakoimattomissa sääolosuhteissa.

Uusissa lajeissa ja menetelmissä löytyy haasteita, mutta ne ovat ratkaistavissa, onhan ihminen käynyt kuussakin. Siksi kannustamme tutkijoita, päättäjiä, neuvojia ja viljelijöitä rohkeaan etukenoon: uusia ratkaisuja tarvitaan ympäristön, ruokaturvan, kannattavuuden ja viljelijöiden hyvinvoinnin takia. Joskus uusi konsti voikin olla parempi kuin pussillinen vanhoja.

Baltic Sea Action Group toivottaa hyvää syksyä uutiskirjeen lukijoille!

Carbon Action Svenskfinland –hankkeen webinaareissa opitaan maan kasvukunnosta ja maaperän mikrobeista. Kuva: Sanna Söderlund​

CARBON ACTION SVENSKFINLAND –HANKKEEN WEBINAARISARJA ALKAA

Keväällä käynnistynyt Carbon Action Svenskfinland -hanke tarjoaa syksyn aikana mielenkiintoisia, ruotsinkielisille viljelijöille suunnattuja webinaareja. Hankkeen ensimmäisessä webinaarissa 8.10 BSAG:n Anne Antman esittelee hiiliviljelyn perusteita ja maanviljelijä Patrick Nyström kertoo miten ja miksi hän omalla Verkatakkilan tilallaan tekee työtä maan kasvukunnon parantamiseksi. Verkatakkilan tilaan voi tutustua ruotsiksi ja suomeksi. Ilmoittaudu mukaan webinaariin tästä. Webinaarisarja jatkuu 28.10 professori Kristina Lindströmin (Helsingin yliopisto) luennolla. Lindström kertoo maaperän mikrobeista ja niiden vaikutuksesta mm. ravinteiden saatavuuteen ja viljelykasvien kasvuun. Carbon Action –sivuston tapahtuma -osioon päivitetään syksyn mittaan lisätietoa tulevista webinaareista.

Verkatakkilan tilan Sirkku Puumala ja Patrick Nyström ovat monipuolisesti mukana Carbon Actionissa – niin suomeksi kuin ruotsiksikin! Kuva: Sanna Söderlund

CARBON ACTION –HIILITILAT ESITTÄYTYVÄT

Keväällä 2020 on alkanut Tilaesittelyt-sarja, jossa esitellään Carbon Action –hiilitiloja. Lue lisää ja kuuntele samalla Carbolla on asiaa! -podcasteista hiiliviljelijöiden ajatuksia tältä kesältä.

Carbon Action Klubi tarjoaa jäsenilleen uunituoretta tietoa – maan kasvukunto keskiössä. Kuva: Sanna Söderlund

LIITY OSAKSI EDELLÄKÄVIJÖIDEN JOUKKOA – TERVETULOA CARBON ACTION KLUBIIN!

Keväällä perustettuun Carbon Action Klubiin on liittynyt hiiliviljelystä ja uudistavasta maanviljelystä kiinnostuneita viljelijöitä ympäri Suomea. Uudet jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi! Klubin jäsenenä saat kahden kuukauden välein ilmestyvän uutiskirjeen ja pääset esimerkiksi kuuntelemaan hiiliviljelykouluttajiemme laadukkaita verkkoluentoja. Talvella on tulossa useita Klubi-webinaareja, joiden aiheina ovat muun muassa kerääjäkasvit, nurmituotanto, laidunnus, ravinteiden kierrätys ja niittokorkeus.

Lue lisää Klubista ja liity mukaan täältä.


Pellon vesitalouden hallinta on tärkeässä roolissa maan kasvukunnon parantamisessa. Kuva: BSAG

JATKUVATOIMISET KOSTEUSANTURIT ANTAVAT TIETOA PELLON VESITALOUDESTA

Pellon vesitalous on tärkeässä roolissa paitsi hyvän sadon tavoittelussa, myös vesistöjen suojelussa. Carbon Action –alustalla toimivassa STN MULTA-hankkeessa etsitään keinoja hyödyntää peltomaahan asennettujen kosteusantureiden mittaustuloksia. Lue lisää Tuomas Mattilan ja Reija Heinosen blogista täältä.


Eläintuotannossa syntyvien ravinteiden kierrätys on välttämätöntä Itämeren hyvinvoinnin takia.
Luonnonlaitumilla ravinteiden kierrätys tapahtuu luonnonmukaisesti. Kuva: Saara Kankaanrinta

TULE KESKUSTELEMAAN RAVINTEIDEN KIERRÄTYKSESTÄ

Euroopan unioni on aluepolitiikassaan tukenut useita kestävää maataloutta ja ravinteiden kierrätystä edistävää hanketta ja aloitetta. EU:n Itämeren alueen strategiassa ravinteiden kierrätystä on erityisesti edistetty kahdella politiikka-alueella ’Biotalous’ ja ’Ravinteet’, mikä tällä hetkellä konkretisoituu kahden alustahankkeen BSR Water:in ja SuMaNu:n työssä. Hankkeet kokoavat viimeisimmän tiedon ja parhaat käytännöt Itämeren alueella ja antavat näiden sekä sidosryhmäkeskustelujen pohjalta suosituksia mm. ravinteiden kierrätyksen tehostamiseksi.

Seuraava mahdollisuus osallistua keskusteluihin ja jakaa näkemyksiä on 30. syyskuuta ravinteiden kierrätystä koskevassa kansainvälisessä, etäyhteyksin toteutettavassa asiantuntijatyöpajassa. Tilaisuuteen toivotaan asiantuntijoita ja asiasta kiinnostuneita laajalti sekä maatalouden että vesihuollon puolelta ja niihin kytkeytyviltä aloilta. SuMaNu ja BSR Water järjestävät työpajan osana EUSBSR:n vuosifoorumia. Työpajan tuloksia hyödynnetään hankkeiden suositusten tarkentamisessa ja sen anti esitellään EUSBSR vuosifoorumissa. Lisätietoa työpajasta ja ilmoittautumisohjeet täältä. Marraskuussa (26.11.) järjestetään SuMaNun suosituksista myös kansallinen suomenkielinen keskustelutilaisuus, johon ilmoittautuminen avataan myöhemmin

Lue SuMaNu-hankkeesta BSAG:n sivuilla.

Carbon Action sosioteknisen muutoksen mallin kautta tulkittuna. Kuva: BSAG

SYSTEEMINEN MUUTOS – MITÄ SE TARKOITTAA? ESIMERKKINÄ CARBON ACTION

Carbon Action alustan isona tavoitteena on systeeminen muutos kohti uudistavaa eli regeneratiivista maataloutta. Tämä muutos on myös keskeinen osa tavoitteissa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kestävää ruokajärjestelmää.

Tätä muutosta pyritään kiteyttämään yhteen kuvaan tuoreessa blogissa.


LIFE CarbonFarmingScheme -hanke tuottaa tietoa keinoista, joilla maa- ja metsätalouden
harjoittajia voitaisiin kannustaa hiiltä sitoviin monihyötyisiin toimenpiteisiin. Kuva: Sanna Söderlund

HIILENSIDONNAN KANNUSTIMET TESTISSÄ UUDESSA HANKKEESSA

Viljelijöiden ja metsänomistajien toimilla on huomattava potentiaali ilmastonmuutoksen hillinnässä ja siihen sopeutumisessa. Parhaimmillaan toimenpiteet tuottavat lisäksi monihyötyisiä ekosysteemipalveluita. LIFE CarbonFarmingScheme -projektin tavoitteena on edistää uuden tyyppisten hiilensidonnan kannustimien käyttöönottoa maa- ja metsätaloudessa Euroopassa. Hankkeen edetessä BSAG tulee yhdessä hiilimarkkina-alusta Puron kanssa kutsumaan viljelijöitä, metsänomistajia ja hallintoa yhteistyöhön testaamaan hiiliviljelyn kannustin- ja korvausmalleja. Lue lisää hankkeesta täältä.


Menovinkit

  • 30.9.  Workshop: Unlocking the nutrient recycling potential in the Baltic Sea Region. EU:n Itämeren alueen strategian (EUSBSR) puitteissa toteutettava kansainvälinen ravinteiden kierrätykseen keskittyvä työpaja, englanninkielinen, etäyhteyksin. Lisätiedot.
  • 1.10. Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä -seminaarin järjestelyyn muutos, seminaari järjestetään etäyhteyksien kautta. Ohjelma päivittyy piakkoin sivuille: https://www.tukisaatio.fi/.
  • 8.10. klo 10, online. Carbon Action Svenskfinland -hankkeen webinaari. Maanviljelijä Patrick Nyström ja Anne Antman BSAG:sta keskustelevat aiheesta ”Jordbrukaren, odlingsmarken och klimatet – hur vinner alla tre på kolinlagrande jordbruk?”.
  • 13.10. MATO-tutkimusohjelman neljäs vuosiseminaari järjestetään verkkoseminaarina tiistaina 13.10. klo 9:30 alkaen. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumisohjeet tulevat syyskuun alkupäivinä MATO-verkkosivuille.
  • 28.10. klo 10, online. Carbon Action Svenskfinland -hankkeen webinaari. Professori Kristina Lindström Helsingin yliopistosta pitää luennon aiheesta ”Hur markens mikroorganismer påverkar näringsämnenas tillgänglighet och växternas tillväxt” Lisätietoa tulossa pian Carbon Action –sivuston tapahtuma -osioon.
  • 12.11. Seminaari: Yhdessä kohti luonnonvarojen kestävää käyttöä.
  • 26.11. SuMaNu -hankkeen kansallinen keskustelutilaisuus hankkeessa työstetyistä kestävän lannan-, ravinteiden ja ravinnekierrätyksen politiikkasuosituksista. Tietoa tapahtumasta tulossa hankkeen sivuille ja Twitterissä aihetunnisteella #SuMaNu.
  • Tulossa: Soil at risk. Tapahtuma siirtyy kesälle 2021. Lisää tietoja päivittyy tänne.

Luku- ja kuunteluvinkit

  • Hannu Känkänen, Jarmo Ketola & Pasi Valkama 2020: Uusia tuloksia kerääjäkasveista: UusiRaHa-hanke. Luonnonvarakeskus, Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2020.
  • Tunnetko erikoiskasveja? Tee tästä Maaseudun Tulevaisuuden testi

Seuraava Kestävän maatalouden uutiskirje ilmestyy 1.12.2020.

Voit liittyä uutiskirjeen postituslistalle tässä.
Jos haluat poistua listalta, ota yhteyttä elena.belle@bsag.fi.

Lahjoita