Ny verkställande direktör för BSAG


Uutiset / 10.10.2019

Baltic Sea Action Groups styrelse har utnämnt Michaela Ramm-Schmidt till stiftelsens nya verkställande direktör fr.o.m. 9.10.2019 som en följd av att Johan Schmidt har slutat hos oss. Vi leder stiftelsen tillsammans som ett kompletterande arbetspar.

Michaela har ansvarat för BSAG:s företagssamarbete från början av detta år och hon deltar aktivt bl.a. i Carbon Action -arbetet. Hon fortsätter med dessa uppgifter även inom den mera omfattande nya rollen som också innefattar ansvar för stiftelsens förvaltning.

Michaela har en stark och mångsidig erfarenhet av ledarskap så vi tror att hon kommer att lyckas fint i sin nya uppgift. Michaela är juris magister till utbildningen och hon slutför som bäst en Executive MBA -examen vid Henley Business School. Hon har jobbat med ansvarsfull affärsverksamhet de senaste åren. Vi får snart höra mer om hennes tankar i form av en blog.

Tack för samarbetet hittills och låt oss fortsätt med samma iver också i framtiden!

Med Östersjö-hälsningar,
Laura Höijer
Direktör för innehåll
Baltic Sea Action Group

LUE LISÄÄ UUTISIA

Lahjoita