fbpx

Lahjoita Itämerelle

Miksi Itämeri ja BSAG?

Itämeri on tällä hetkellä kriittisessä tilassa – sitä pidetään yhtenä maailman saastuneimmista meristä. Itämeri voidaan vielä pelastaa mutta toimiin on ryhdyttävä heti.

Itämeren vakavimmat ongelmat ovat rehevöityminen, vaaralliset aineet, meriliikenteen riskit ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Nämä ongelmat ovat yhteenkietoutuneet. Rehevöityminen tai vaaralliset aineet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan samalla myös Itämeren tilasta.

BSAG, Baltic Sea Action Group, viralliselta nimeltään Elävä Itämeri säätiö, on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka pääpaikka on Suomessa.

BSAG:n toiminta perustuu yhteistyön virittämiseen eri toimijoiden välillä, mukaan lukien Itämeren valtioiden korkein johto, viranomaiset ja yksityissektori. BSAG toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoimalla yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja ja tuoden kaikki ne tahot yhteen, joiden panosta tarvitaan Itämeren pelastamiseksi.

BSAG:n toimintamallia hyödyntämällä pienimmälläkin lahjoituksella voi saada suuria aikaan. Lahjoitus voi auttaa työntekijäämme löytämään ratkaisun ongelmaan tai saamaan mukaan taitavan toimijan, joka tuntee ravinteiden kierrätyksen tai vaarallisten aineiden kaltaisia erityisaloja. Kun löydetään toimija, jolla on sekä osaamista että tahtoa, alkavat asiat yleensä tapahtua nopeasti.​​

Lisätietoa lahjoitusmuodoista:

Elena Belle
+358 40 775 0686
elena.belle@bsag.fi​

Keräyslupa

Keräysluvan haltija: Elävä Itämeri säätiö

Keräysluvan numero: RA/2016/521

Keräysluvan kattama aika ja alue: Keräyslupa on voimassa välillä 01.11.2016 – 31.10.2021 koko Suomessa poislukien Ahvenanmaan alue.

 

LAHJOITA