Testamenttilahjoitus - turvaa elävä Itämeri tuleville sukupolville

Testamenttilahjoitus Itämeri-työlle

Tekemällä testament​tilahjoituksen BSAG:n Itämeri-työn hyväksi, voit osoittaa tahtosi suojella Itämerta, ja siten mahdollistaa Itämeren eteen tehtävän työn jatkuvuuden. Testamenttilahjoitus käytetään kokonaisuudessaan Itämeren hyväksi, sillä yleishyödyllisenä säätiönä BSAG ei maksa testamenttilahjoituksista veroa.

Testamenttilahjoituksella olet mukana turvaamassa rakkaallle Itämerellemme valoisampaa tulevaisuutta. Kaikki Itämeri-työtä tukevat lahjoitukset ovat arvokkaita, ja testamenttilahjoitus voi olla esimerkiksi osalahjoitus.

Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli haluat keskustella lahjoittamisesta

Jos suunnittelet omaisuutesi testamenttaamista hyvään tarkoitukseen, tarjoamme mielellämme lakimiesapua testamentin laadintaan. Testamentti kannattaa laatia, jotta lain testamentilta vaatimat määräykset olisivat päteviä.

Lisätietoja testamenttilahjoittamisesta sekä BSAG:n Itämeri-työstä antaa säätiön asiamies
Mathias Bergman: mathias.bergman@bsag.fi, p. +358 50 380 7155

Käytäthän testamenttia tehdessäsi säätiön virallista nimeä: Elävä Itämeri säätiö.

Keräyslupa

Keräysluvan haltija: Elävä Itämeri säätiö
Keräysluvan numero: RA/2016/521
Keräysluvan kattama aika ja alue: Keräyslupa on voimassa välillä 01.11.2016 – 31.10.2021 koko Suomessa poislukien Ahvenanmaan alue.

LAHJOITA