fbpx

Varainhankinnan perusteet

Itämeren pelastamisen on laskettu maksavan miljardeja euroja. Elävä Itämeri säätiö eli  Baltic Sea Action Group (BSAG) on perustamisestaan vuodesta 2008 lähtien pyrkinyt etsimään tehokkaita keinoja pelastustyön vauhdittamiseksi. 

Yksi Itämeri-työmme työkaluista on Itämeri-sitoumus. Sitoumus on teko tai prosessi, jolla on positiivinen vaikutus Itämereen. Olemme keränneet sitoumusprosessin kautta yli 250 erilaista toimijaa valtionpäämiehistä pienyrityksiin toimimaan yhteisen Itämeremme hyväksi. Kuluneen kymmenen vuoden aikana emme olisi yksin voineet toteuttaa yli 250 erilaista projektia. 

Lisäksi BSAG on käynnistänyt hankkeita, jotka pyrkivät eri tavoin parantamaan Itämeren tilaa. Näihin kuuluvat esim. Carbon Action –hiilipilotti sekä RaKi-ekosysteemi. Itämeri-sitoumuksen ja hankkeiden lisäksi teemme työtä usealla muulla eri tavalla. Lue niistä lisää ältä. 

BSAG:n toimintamalli perustuu rakentavaan yhteistyöhön yhteiskunnan eri osa-alueiden kanssa. BSAG toimii aloitteentekijänä ja katalyyttina edistäen konkreettisia tekoja, joilla ratkaista Itämeren ongelmia. Tämä on haasteellinen mitattava, jos käytetään perinteistä projektikohtaista hallintokuluindikaattoria. Osaamisemme kulmakivi on tarvittavien toimijoiden tunnistaminen, aktivoiminen ja sitouttaminen, mikä vaatii onnistuakseen toimivaa hallintoa. Tämän vuoksi hallinnon kulut ovat meillä suuret. 

Tukijamme voi kauttamme mahdollistaa tärkeiden prosessien läpiviemistä pienelläkin lahjoituksella. Jotta saisimme kerättyä lisää osaamista ja tärkeitä toimijoita Itämeriasiaa tukemaan, tarvitsemme varoja normaaliin toiminnan kuluihin, eli palkkoihin ja työvälineisiin ja –paikkaan. Kaiken muun tarvittavan pyrimme saamaan sitoumuksina yrityksiltä, eli silloin auttajat auttavat auttajaa. 

Haluamme toimia läpinäkyvästi ja siksi BSAG:n toimintakertomus on julkinen. Tämän lisäksi tilinpäätöksemme on saatavilla pyynnöstä. Raportoinnissa kerromme miten varat ovat jakautuneet eri toiminta-alueiden välillä ja miten pyrimme työllämme ratkomaan Itämeren ongelmia. 

Kuten säätiön perustuskirjassa sanotaan, BSAG:n hallitus päättää säätiön varojen käytöstä. Tällöin yksittäisellä lahjoittajalla ei ole päätösvaltaa BSAG:n toimintaan. Varainhankinnassa noudatamme siitä annettuja virallisia ohjeita. Tukijamme pyrimme pitämään tietoisena toiminnastamme esim. BSAG:n uutiskirjeen kautta. 

Ydinajatuksemme on, että kukin auttaa parhaiten tekemällä sitä missä on paras. Näin auttaminen tapahtuu tehokkaimmin niin Itämeren kuin koko yhteiskunnankin kannalta. BSAG saa tehokkaasti sitoutettua niin yritykset, organisaatiot, valtioiden päämiehet, hallitukset kuin muutkin päätöksentekijät Itämeren hyväksi tehtävään työhön. Jokainen toimija voi hyödyntää omat vahvuutensa ja osaamisensa ja kehittyä siinä. 

BSAG etsii toimijoita useilta yhteiskunnan sektoreilta, jolloin saamme enemmän aikaiseksi kuin tekemällä yksittäisiä projekteja omin voimin. Monet yksilöt ja tahot tekevät mahtavaa työtä Itämeren hyväksi, mutta muutosvauhti on vielä liian hidas eikä kaikkia tarpeellisia osapuolia ole löydetty. 

Varainhankintastrategiamme mukaisesti etsimme aktiivisesti rahallista tukea yrityksiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta. Tämän lisäksi etsimme yrityksiä, joiden osaaminen, tuotteet, palvelut tai kontaktit voivat auttaa meitä Itämerityössä, joko suoraan tai välillisesti. 

BSAG:n toimintamallia hyödyntämällä pienimmälläkin lahjoituksella voi saada suuria aikaan. Lahjoitus voi auttaa työntekijäämme löytämään ratkaisun ongelmaan tai saamaan mukaan taitavan toimijan, joka tuntee ravinteiden kierrätyksen tai vaarallisten aineiden kaltaisia erityisaloja. Kun löydetään tekijä, jolla on sekä osaamista että tahtoa, alkavat asiat yleensä tapahtua nopeasti.​​ Koemme onnistuneemme, kun työmme on saanut aikaan konkreettista toimintaa, mutta jonka tekijänä on ko. toiminnon paras osaaja.

Liity postituslistallemme

Pidä itsesi ajan tasalla uusimmissa Itämereen liittyvissä kysymyksissä.

Lahjoita