Järki-projekten på svenska

Förnuftiga insatser på bred front inom jordbruket

Järki är en samling projekt som strävar efter att skydda våra vatten och naturens mångfald så att matproduktionen kan fortsätta på ett tryggt, hållbart och produktivt sätt. Jordbrukarna är de viktigaste samarbetsparterna i Järki-arbetet som har pågått sedan 2009.

Projektens paraplynamn Järki, som betyder förnuft, syftar till vad det är fråga om. Projekten söker fram och förmedlar kunskap om förnuftiga åtgärder för att främja lantbrukets vattenvård och naturens mångfald. Åtgärderna främjas på flera nivåer.

Östersjön behöver syre. För att Östersjön, som är ett grunt hav där vattenväxlingen är beroende av saltpulser, ska bli rent och överleva behövs förnuftiga, gärna fort verkande insatser. BSAG deltar i projekt som bland annat genom att kontrollera näringsavrinning, förbättra gödselhanteringen och förbättra åkermarkens kvalitet för oss mot ett mer levande och renare Östersjön.

I Järki-projekten söks lösningar för att nå en renare och hälsosammare framtid med hjälp av vetenskap, forskning och yrkesutövare. Hållbarhet och cirkulär ekonomi är nyckelorden i lösningarna och genom samarbete kan vi använda dem i praktiken.  Lösningar söks också i stöddjungeln. Information om god praxis förmedlas genom aktiv och mångsidig kommunikation. Jordbrukare och andra utövare står i nyckelposition i projekten, men arbete utförs både på gräsrots- och beslutsfattarnivå. Trots att projektens praktiska arbete utförs i huvudsak i södra och sydvästra Finland sträcker sig samarbetsnätverket över hela landet och även utomlands.

JÄRKI finansieras av Sophie von Julins samt Louise och Göran Ehrnrooths fonder.

 

Kontakt

Projektchef FM Eija Hagelberg
Baltic Sea Action Group
eija.hagelberg (at) bsag.fi
tfn +358 500 609 526

 

Sant eller falskt?

Lär dig om jordbrukets miljöfrågor genom 23 allmänna påståenden. Svaren till påståendena är opartiska och argumenteringen går både för och emot påståendena.  För infopaketet har 25 forskare och professorer intervjuats och dessutom har svar grävts fram från många skriftliga källor. Infopaketet finns här: 23 påståenden om jordbrukets miljöfrågor.

 

Utbildningsmaterial

För att förmedla kunskap om god praxis har Järki-projekten har producerat så kallade Järki Fakta -infopaket som ger en introduktion i Östersjövänligt och förnuftigt jordbruk. Infopaketen hittar du längre ner och du kan läsa dem och ladda ner dem genom att klicka på Lataa tästä på sidans högerkant.

 

Kretsloppsjordbruk

Mångfald

Näringsbelastning

Växttäcke

Klimatförändring

Växtskick

Vattenhushållning

Betesgång

Multiproduktion

Framtiden

Gödselkraft

Naturvård

Viltåker

Bekämpningskonst

Blåbärsskogen

Kolsänka

Markmyller

Vassmöjligheter

Kretsloppsgödsel

Skogsskötsel

Lahjoita