Sitoumusten seuranta

​​BSAG seuraa kaikkien hyväksyttyjen sitoumusten edistymistä. Pidämme yhteyttä sitoumuksentekijöihin ja analysoimme ja raportoimme vuosittain kaikkien sitoumusten edistymisestä. Sitoumuksentekijät päivittävät saavuttamiaan tuloksia tätä varten kehitetyssä verkkopalvelussa ja kertovat julkisesti, mitä he ovat tehneet tavoitteensa saavuttamiseksi.

Kaikki sitoumukset ovat julkisia, joten kuka vain voi seurata yksittäisen tai kaikkien sitoumusten edistymistä.

Valtaosa sitoumuksista on joko käynnissä olevia tai on jo saatu päätökseen. Jokunen sitoumus on kuitenkin rauennut esteiden tai epäonnistumisten vuoksi. ​

Sitoumusraportit:

Commitment Overview Report 2015-2018

Sitoumusraportti 2015

Kirja sitoumuksista 2013 

Valtioiden sitoumukset

SYKE: sitoumusten evaluointi 10.02.2011

Lahjoita