Carbon Action Svenskfinland

Ruotsinkielinen hanke maatalousmaan hiilensidonnasta

Carbon Action on BSAG:n käynnistämä alusta, jonka päätavoitteena on tutkia, todentaa ja edistää hiilen varastoitumista peltomaihin. Peltomaiden hiilensidonta hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa maan kasvukuntoa. Hiiltä sitova maaperä myös pidättää paremmin vettä ja ravinteita, ja hiiliviljely onkin tärkeä osa kestävää ruuantuotantoa. Carbon Action -alusta tuo yhteen tutkijoita, yrityksiä ja maanviljelijöitä. Carbon Action Svenskfinland on ruotsinkielinen osahanke, jonka tavoitteena on tarjota maatalousmaan hiilensidontaan liittyvää tietoa myös ruotsiksi.

Carbon Action on tarjonnut viljelijöille suomenkielisiä koulutustilaisuuksia, webinaareja ja erilaisia aiheeseen liittyviä materiaaleja, ja Carbon Action Svenskfinland -hankkeen kautta näitä pystytään jatkossa tarjoamaan myös ruotsinkielellä. Hanke tulee tekemään yhteistyötä mm. ruotsinkielisten maatalousneuvojien kanssa, joiden välityksellä tietoa saadaan leviämään nopeammin ja laajemmalle.

Carbon Action Svenskfinland -hanketta rahoittavat Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliitto SLC, Jordfonden ja Svenska Kulturfonden. Hankkeen kesto on 2,5 vuotta. Luvassa on seminaarien, materiaalien ja peltopäivien lisäksi myös pienryhmätoiminnan aktivoimista ruotsinkielisellä alueella Suomessa. Kouluttajina toimivat parhaat asiantuntijat, joita on tarkoitus kutsua myös Ruotsista. Toiminta on suunnattu kaikille suomenruotsalaisille viljelijöille ja se on osallistujille ilmaista.

Lahjoita