Elävä Itämeri

Yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisuuden suojelemiseksi

Elävä Itämeri -hanke pyrkii Itämeren monimuotoisuuden suojeluun hyödyntäen jo olemassa olevaa, laajaa VELMU-aineistoa. Etenkin Suomen rannikkoalueilta löytyy runsaasti erilaisia elinympäristöjä, jotka tarjoavat asuinpaikkoja monenlaisille eliöille. Monimuotoisuus on kuitenkin uhattuna rehevöitymisen, ilmastonmuutoksen ja erilaisten ihmispaineiden takia.

Elävä Itämeri kasvattaa tietoisuutta vedenalaisesta monimuotoisuudesta ja yksityisten tahojen roolista monimuotoisuuden suojelussa. Tavoitteena on myös kehittää suojelupolkuja, jotta arvokkaiden alueiden suojelu olisi niitä omistaville yksityisille tahoille nykyistä helpompaa ja selkeämpää. Tämä on erityisen tärkeää, sillä tutkimusten mukaan suuri osa suojelua kaipaavista arvokkaista alueista sijaitsee yksityisillä vesialueilla.

Tällä hetkellä valtaosa monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmista vedenalaisista elinympäristöistä jää suojelualueiden ulkopuolelle. Monimuotoisuus keskittyy yleensä verraten pienille alueille, joten oikein kohdennettuna pienetkin suojelualueet voivat tuoda runsaasti lajeja ja elinympäristöjä suojelun piiriin.

BSAG:n ohella hankkeessa ovat mukana Suomen ympäristökeskus (SYKE), Metsähallitus, Tvärminnen eläintieteellinen tutkimusasema, Åbo Akademi, ELY-keskus sekä ympäristöministeriö. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman VELMU:n kanssa. Hanketta rahoittaa Ålandsbankenin Itämeriprojekti.

Pilottikohteena hankkeessa toimii Gullkronan saari, jonka ympärillä sijaitsee runsaasti monimuotoisuuden kannalta arvokkaita elinympäristöjä. Veden alla elävää lajistoa kartoitettiin Metsähallituksen toimesta tarkemmin vuoden 2019 syksyllä, ja vesialueelta löytyi mm. rakkohaurua ja sinisimpukkaa.

Hankkeen omille nettisivut löytyvät osoitteesta elavaitameri.fi.

Lahjoita