Maan puolustuskurssi

Ensimmäinen Baltic Sea Action Groupin järjestämä ja ympäristöministeriön rahoittama Maan puolustuskurssi järjestettiin 14.-16.8.2018 Qvidjan tilalla Paraisilla. Kolmena päivänä järjestetyn kurssin tavoitteena oli perehdyttää kutsuvieraat maaperän hyvinvointiin, sekä maaperän tärkeyteen Itämeren suojelussa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Terve maaperä pidättää ravinteita tehokkaasti, minkä lisäksi se kykenee sitomaan ja varastoimaan hiiltä ilmakehästä. Hiilen varastoiminen pysyvästi maaperään on ainoa tällä hetkellä tunnettu keino kääntää ilmastonmuutosta.

Maaperää käsiteltiin kurssilla monitieteisesti, perehtyen esimerkiksi maanviljelytekniikoiden historiaan ja maaperämikrobien elämään. Kurssin vieraat pääsivät jalkautumaan Qvidjan pelloille, jossa lapioprofiilinäytteiden avulla tarkasteltiin hyvä- ja huonokuntoisen peltomaan eroja. Mikrobeja tarkasteltiin mikroskoopin avulla, ja kuultiin samalla niiden monista rooleista maaperän ja kasvien hyvinvoinnin edistäjinä. Kurssilaisille esiteltiin myös BSAG:n, Sitran ja Ilmatieteenlaitoksen Carbon Action -hiilipilottihanketta, jossa tutkitaan tarkemmin maaperän hiilensidontakykyä.

Monokulttuuriin, intensiiviseen maanmuokkaukseen, sekä torjunta-aineiden ja teollisten lannoitteiden käyttöön perustuva maanviljely köyhdyttää maaperää, vaarantaa sadot, päästää ravinteet vesistöihin ja vapauttaa hiiltä. Maaperän köyhtyminen vaarantaa ruokaturvan, ja aiheuttaa tälläkin hetkellä sotia ja konflikteja maailmalla. Esimerkiksi Syyrian tapahtumat osoittavat, kuinka huonoon kuntoon päässyt maaperä aiheuttaa inhimillistä kärsimystä.

Maankäytössä tulisi pyrkiä monimuotoisuuden tukemiseen, ravinteiden kierrätykseen, biologiseen typensidontaan ja hiilensidontapotentiaalin kasvattamiseen. Jatkuva kasvipeitteisyys ja monipuolinen lajisto ovat avaimia hyvinvoivaan maaperään. Hyväkuntoinen maa myös kestää paremmin ilmastonmuutoksen myötä yleistyviä ääreviä säätiloja; rankkasateet eivät pääse huuhtomaan maata pois pelloilta, ja toisaalta kuivuudensietokyky paranee hyväkuntoisen maan pidättäessä runsaasti vettä.

Maan puolustuskurssin seuraava etappi oli syksyllä 2018 Brysselissä järjestetty aamiaistilaisuus, joka järjestettiin Euroopan parlamentissa yhteistyössä MEP Sirpa Pietikäisen ja MEP Anneli Jäätteenmäen kanssa.

Ympäristöministeriö on rahoittanut Maan puolustuskurssia 38 500 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Maan puolustuskurssilla jaetut materiaalit löydät täältä:

Maaperä, ilmasto, Itämeri -esite

Maaperäsanasto

Maan puolustuskurssin tietovisa

”A nation that destroys its soils destroys itself”
Roosevelt, 1937

 

 

Lahjoita