Uudistavan maatalouden uutiskirje 1/2021


Uutiset / 31.03.2021

Kevättä kohti!

Takana on webinaaripainotteinen talvi. On jännä juttu, miten nopeasti olemme tottuneet tähän uuteen tilanteeseen, jossa ei pidetä seminaareja, vaan kaikki ajankohtainen tieto jaetaan webinaarien kautta. Viljelijöille tämä on osoittautunut erinomaiseksi toimintatavaksi, sillä nyt webinaaria voi seurata omalta työpaikalta eli maatilalta käsin, tai katsoa tallenteita itselleen sopivana aikana.

Nyt kun vielä eletään eristäytyneisyyden aikaa, on hyvä kartuttaa osaamista, joka hyödyttää niin omaa toimintaa kuin Itämerta. Helmikuussa avattu Uudistavan viljelyn e-opisto tarjoaa tähän uudenlaisen työkalun. Uudistavan viljelyn e-opisto mahdollistaa maan kasvukuntoa parantavan, Itämeri- ja ilmastoviisaan viljelyn opiskelun kummallakin kotimaisella, maksuttomasti.

Kurssi pitää sisällään teoriaosuuksia sekä reilun viikon päästä 8.4. julkistettavat peltotehtävät. Kurssimateriaaleista löytyy tietoa viljelyn kehittämiseen, peltojen kunnostukseen sekä ympäristön huomioimiseen. Mukavaa on se, etteivät nämä asiat sulje toisiaan pois. Kurssista löytyy varmasti jonkun verran tuttua, mutta taatusti myös jokaiselle uutta asiaa, joten tervetuloa alati kasvavaan oppijoiden joukkoon! Syksyllä kurssi on saatavilla myös ääniversiona.

Kevät käynnistyy, luonto herää ja pelloilla alkaa kohta kuhina. Toivotamme erinomaista kasvukauden alkua koko maahan!

Iloisin terveisin,

BSAG:n uudistavan maatalouden tiimi

PS! Längre ner hittar du nyheter på svenska från Carbon Action Svenskfinland.

Uudistavan viljelyn e-opiston verkkokurssin on jo aloittanut yli 600 ihmistä. Liity kasvavaan joukkoon!

Uudistavan viljelyn e-opisto on avattu!

Uudistavan viljelyn e-opisto kokoaa yhteen tieteellistä tietoa ja viljelijöiden käytännön osaamista niin, että oppia voi soveltaa suoraan omalla tilalla maaperän ja satojen parantamiseksi. Carbon Action -toimintaan pohjautuva kurssi tuo tiedon helposti ja ilmaiseksi jokaisen saataville. Uudistavan viljelyn e-opisto on suunnattu kaikille viljelijöille ja erityisesti ensimmäiset neljä lukua sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kursen Grunderna i regenerativt jordbruk är öppnad!

Onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk kombinerar vetenskaplig kunskap med jordbrukares praktiska erfarenheter så att informationen kan tillämpas på den egna gården för att förbättra marken och skördarna. Kursen, som grundar sig på Carbon Action-verksamheten, gör informationen gratis och lättillgänglig för alla. Grunderna i regenerativt jordbruk riktar sig till jordbrukare, men i synnerhet de fyra första kapitlen lämpar sig för alla intresserade.

Pölyttäjä työn touhussa. Mm. pölyttäjäasiaa agendalla kevään webinaareissa. Kuva: Siim Lukka/Unsplash

Tulevia webinaareja

14.4. klo 9–12 Pölyttäjiä peltomaisemaan

Webinaarissa kuullaan, kuinka viljely-ympäristöissä esiintyvien pölyttäjien hyvinvointia voidaan edistää. Puheenvuoroissa käsitellään mm. pölyttäjäystävällisiä kasvivalintoja, kesantojen ja luonnonhoitopeltojen merkitystä sekä kasvinsuojeluaineiden vaikutuksia pölyttäjiin. Lue lisää ja ilmoittaudu täältä.

19.4. klo 15–17 Webinar: Sustainable manure and nutrient management

Kansainvälisen SuMaNu -hankkeen webinaarissa pohditaan, miten lannan- ja ravinteiden kestävä käyttö toteutetaan maatilalla ja miten tätä voidaan tukea politiikalla. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan englanninkieliseen webinaariin.

20.4. klo 10–11.30 Carbon Action Klubin jäsenille: Laidunnuslomakkeen täyttö

Webinaari on jatkoa 3.2. pidetylle Hiiltä maksimaalisesti sitova laidunnus -webinaarille. Holistic management -kouluttaja Philipp Mayer näyttää, miten laidunnuswebinaarissa esitelty laidunnuksen suunnittelulomake täytetään käytännössä. Tule oppimaan ja täyttämään oma lomakkeesi. Philipp esittelee ensiksi lomakkeen periaatteet ja jää sen jälkeen avustamaan osallistujia täytössä. Lue lisää ja liity Klubiin.

30.6.2021 Virtuaalinen Soil at Risk -symposio

Soil at Risk -symposio kokoaa yhteen tutkimusta ja käytännön tietoa maatalousmaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Symposion järjestävät yhteistyössä Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Ympäristötiedon foorumi ja BSAG. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

LumoVesi-työkalu auttaa kohdentamaan oikeat ja vaikuttavimmat toimenpiteet pelloille ja peltojen ulkopuolella. Kuva Eija Hagelberg

LumoVesi-työkalusta apua kohdentamiseen

BSAG osallistui vuosina 2018-2021 Luonnonvarakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteiseen LumoVesi-hankkeeseen (”Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa”). Tutkijoiden kanssa kehitettiin LumoVesi-työkalu, jonka tavoitteena on auttaa kohdentamaan vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä toimenpiteitä pelloilla ja peltojen ulkopuolella. Täältä saat työkalun käyttöösi.

Lääkekasvi kalmojuuri soveltuu kosteikkoviljelyyn. Kosteikkoviljelyssä viljeltävien lääkekasvien kilohinta voi peitota muut viljelykasvit mennen tullen. Kuva: Eija Hagelberg

Uusi Carbon Action julkaisu: Kosteikkoviljelyn kasviopas

Kosteikkoviljelyllä voidaan tehokkaasti hillitä turvepellon kasvihuonekaasupäästöjä ja vähentää ojitukseen liittyviä negatiivisia ympäristövaikutuksia – ja kuitenkin pitää pelto aktiivisessa viljelyssä. Tuore Veera Naukkarisen kirjoittama Kosteikkoviljelyn kasviopas esittelee 12 potentiaalista kosteikkoviljelykasvia, jotka menestyvät Suomen olosuhteissa. Lue kasvien hyödyntämismahdollisuuksista ja viljelystä, ja ota haltuun käytännön vinkkejä kosteikkoviljelystä.

Hiiltä maksimaalisessa sitovassa laidunnuksessa keskeisintä on antaa laidunlohkoille mahdollisimman pitkät lepojaksot laidunnusjaksojen välillä. Kuva Eija Hagelberg.

Uusi Carbon Action julkaisu: Laidunnusopas

Laidunnusta voi toteuttaa lukemattomin eri järjestelyin. Tuomas Mattilan ja Pyry Saarisen kirjoittamassa Laidunnusoppaassa keskitytään järjestelyihin, joilla turvataan mahdollisimman pitkä kasvustojen lepoaika laidunjaksojen välillä. Pitkistä lepojaksoista on hyötyä sekä hiilensidonnalle ja monimuotoisuudelle että karjankasvattajalle: vaikka intensiivinen laidunlohkojen vaihto teettää työtä, tehokas ja hyvin suunniteltu laidunkierto tuo lisää tuottavuutta ja pituutta laidunkauteen.

SYKE:n tutkija Tuomas Mattila ja   BSAG:n Laura Höijer webinaarissa. Kuva: Marko Mettenranta​

Carbon Action tiedewebinaarissa esiteltiin tuoreita tuloksia maaperän hiilensidonnasta ja vesiensuojelusta

Miten hiiltä varastoivat toimenpiteet vaikuttavat vesistönsuojeluun? Carbon Action tiedeseminaarissa aiheeseen päästiin syvälle. Uusien tutkimustulosten valossa synergiaa on. 9.3.2021 järjestetyn englanninkielisen webinaarin nauhoite ja siitä tehty kattava yhteenveto löytyvät täältä. Yhteenvetoa seminaarista suomen kielellä löytyy tästä blogista.

Riitta ja Matti Lehtisen tilalla on lypsylehmiä ja nuorkarjaa. Kaikki tilan eläimet ovet suomenkarjaa. Kuva: Marjo Aspegren

Carbon Action tilat: Miekon-Liskin tila

Carbon Action -hiilitilojen esittelyt jatkuvat. Tällä kertaa esittelyssä on Tammelassa sijaitseva Miekon-Liskin tila, jota viljelevät Riitta ja Matti Lehtinen.

Carbon Action palkittiin kansainvälisessä maaperäkisassa

Carbon Action palkittiin 16.3.2021 korkeatasoisesta työstään ’Diploma of Recognition’ -palkinnolla ’Land and Soil Management Award ’ -kisassa. Lue lisää.

Katso videolta, miksi kaupunkiin tarvitaan lisää niittyjä.​

Kaupunkiniittyjä hiiltä sitomaan

Maatalousmaan lisäksi myös kaupunkien ja kuntien viheralueilla voidaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään, vesistöjen suojeluun sekä pölyttäjähyönteisten ja muiden lajien elinympäristöjen tukemiseen. BSAG on ollut mukana toteuttamassa vähällä käytöllä olevien nurmikoiden niityttämistä Helsingissä.

Uusittu Itämeri-sitoumus heijastaa myös BSAG:n toimintaperiaatteita: pitkäjänteistä työtä, kokonaisvaltaista ymmärrystä ja kumppanuuksien luomista. Kuva: Janne Gröning

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumus saa jatkoa

Salaojituksen Tukisäätiön Itämeri-sitoumuksen kolmannella kaudella säätiö jatkaa maankuivatukseen ja pellon vesitalouden hallintaan liittyvän tiedon levittämistä ja sidosryhmien keskinäisen yhteistyön lisäämistä. Tietoa tarvitaan Itämeri-ystävällisessä ja tuottavassa peltoviljelyssä. Lue lisää sitoumuksesta.

Juurivoima-seos kauran aluskasvina on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun jo perustamisvuonna. Kuva: Juuso Joona

Juuson Juurivoima -nurmiseos hoitaa maata – ja auttaa Itämerta monella tapaa

Suomalaisen nurmen asiantuntija Naturcom ja hiiliviljelykouluttaja Juuso Joona ovat kehittäneet Juuson Juurivoima -nurmiseoksen, jonka avulla voidaan maksimoida maaperän hiilensidonta ja sen rakenteen korjaaminen. Tämä on eduksi niin maaperälle, ilmastolle kuin Itämerelle. Eikä tässä vielä kaikki! Juuson Juurivoima -seosta ostamalla voit tukea BSAG:n Itämeri-työtä yhdessä Naturcomin kanssa. Lue lisää.

Möjligast långa återhämtningsfaser gynnar kolinlagring. Foto: Eija Hagelberg

Nytt från Carbon Action Svenskfinland:

Ny publikation från Carbon Action: Betesguiden

Betesgång kan organiseras på åtskilliga sätt. Tuomas Mattilas ja Pyry Saarinens Betesguide, som publicerats inom ramen för Carbon Action, fokuserar på sätt att organisera betesgången så att man kan åstadkomma möjligast långa återhämtningsfaser för växterna före nästa avbetningsfas. Långa återhämtningsfaser gynnar såväl kolinlagringen och den biologiska mångfalden som djurhållaren: trots att intensiv rotation är arbetsdrygt ökar effektiv och välplanerad betesgång produktiviteten och förlänger betessäsongen.

Webbinarium 9.4 kl. 10–11.30: Täckdikning – problemlösning och planering

Helena Äijö, verksamhetsledare för Täckdikningsföreningen, berättar om hur man kan sköta om täckdiken för att undvika och lösa problem. Vad ska man beakta vid täckdikning? Vad ingår i förundersökningen före man kan påbörja täckdikningen? Vad kostar det och hur kan man få investeringsstöd? De här och många fler frågor får vi svar på av dräneringsplanerare Mikael Blomqvist från Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Läs mer och anmäl dig här!

Carbon Action Klubi on edelläkävijäviljelijöiden oma tiedonvälityskanava.

Tervetuloa Carbon Action Klubiin!

Noin vuosi sitten perustettu Carbon Action Klubin jäsenmäärä lähenee jo tuhatta! Liittymällä Klubiin varmistat sen, että tieto mielenkiintoisista tapahtumista kulkeutuu sinulle ensimmäisten joukossa. Täältä saat lisätietoa ja pääset ilmoittautumaan. Tervetuloa mukaan!

Menovinkit

31.03.2021 09–12 ProAgrian SmartFarming Talk Show. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

8.4.2021 klo 10–12.30 Päästöistä säästöiksi – uutta nurmen hiilensidonnasta ja lietteen ammoniakkipäästöjen vähentämisestä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen täältä.

12.4. klo 13–15 Ympäristösopimusinfo: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

13.4. klo 13–15 Ympäristösopimusinfo: Kosteikkojen perustaminen ja hoito. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Käy myös katsomassa Maaseutuverkoston Tapahtumakalenteria, ja lisää sinne omat tapahtumasi!

Amerikkalaisen Kiss the ground -verkoston menovinkkilistalta löydät maaperään liittyviä tapahtumia eri puolilta maailmaa.

Luku- ja kuunteluvinkit ​

Kerääjäkasvit parantavat maan kasvukuntoa ja ne sopivat kaikille maatiloille. Eliisa Malinin Kerääjäkasviopas tarjoaa käytännön ohjeita kerääjäkasvien hyödyntämiseen Suomessa. Löydät oppaan täältä.

Carbolla on asiaa -podcastsarja kuljettaa kuuntelijan kesäisille Carbon Action hiilitiloille. Asiaa viljelystä ja elämästä! Löydät kaikki viisi jaksoa täältä.

Tutkimusraportti: Insektisidiruiskutusten vaikutuksista peltoympäristön pölyttäjiin. Löydät raportin täältä.

Seuraava Uudistavan maatalouden uutiskirje ilmestyy kesäkuussa 2021.

LUE LISÄÄ UUTISIA

Lahjoita