Strong interest in the “Virtual Baltic Sea Party” (press release in Finnish)


News / 29.03.2011

Virtuaalinen Itämeripuolue kovaan nousuun
Internetin yhteisöpalvelu Facebookissa lanseerattu Virtuaalinen Itämeripuolue (VIMP) on kahden päivän aikana hyväksynyt jäsenekseen 33 eduskuntavaalien ehdokasta. Ehdokkaat tulevat useista eri puolueista ja yhdeksästä vaalipiiristä.
VIMP on eduskuntavaaleja varten luotu Baltic Sea Action Groupin aloite.
Päästäkseen VIMPin jäseneksi ehdokkaan pitää luvata toimia kansanedustajana niin, että ympäristötuet maksetaan järkevästi.
Itämeripuolueen jäsenenä ehdokas voi osallistua ensimmäistä kertaa Suomessa Facebookissa tapahtuvaan hallitusohjelman Itämeri-osion muotoiluun.
Keskusteluryhmä näkyy kaikille Facebook-käyttäjille, ja Itämeripuolueen jäsenet tuovat keskusteluun omia näkemyksiään ja tavoitteitaan Itämeren tilan parantamiseksi. Tavoitteena on saada Itämeripuolueen jäsenten ajatukset esille tulevan hallituksen hallitusohjelmaan.
Kahden päivän aikana VIMP on saanut jo yli 360 ”tykkääjää” Facebook-sivuilleen ja hallitusohjelmakeskustelussa on esitetty ensimmäiset puheenvuorot.
VIMPissä kukin ehdokas kampanjoi omilla, virallisen puolueensa ehdokasnumeroilla. Ne Itämeripuolueen jäsenet, jotka valitaan eduskuntaan, tekevät julkisen Itämerisitoumuksen, jonka toteutumista seuraa mm. BSAG. Sitoumus tulee osaksi niitä lähes 180 sitoumusta, joita eri tahot ovat Itämerelle antaneet reilun vuoden aikana.
VIMPin tavoitteena on kerätä yhteen kaikista puolueista ne ehdokkaat, jotka ovat halukkaita ajamaan Itämeren asiaa eduskunnassa. Toisaalta halutaan antaa äänestäjille mahdollisuus vaikuttaa omalla valinnallaan Itämeren tilaan.
Markkinointitoimisto Taivas, MTV3:n ja Radio Novan ovat pro bono -panoksella vahvasti mukana toteuttamassa VIMPin kampanjaa.
http://www.bsag.fi
https://www.bsag.fi/ehdokkaat
http://www.facebook.com/itameripuolue
http://twitter.com/#!/BSAG_
For more information, please contact:
Anna Kotsalo-Mustonen, BSAG:n perustajajäsen ja VIMP -idean äiti, anna.kotsalo-mustonen@bsag.fi, 0500 200 480
Henna Auno, VIMPin kampanjapäällikkö, henna.auno@bsag.fi, 040 575 2680
Linda Lindfors, BSAG:n viestintäpäällikkö, linda.lindfors@bsag.fi, 040 543 9820​

READ MORE NEWS

Donate

Eläköön Itämeri!

Anna joululahjaksi elämää Itämerelle.

Lahjoita

You have Successfully Subscribed!