Hoppa till sidans innehåll

Östersjön är vår passion. Vi är initiativtagare och förenare. Kom med, tillsammans kan vi rädda Östersjön!

Donera

Ge Östersjön liv i gåva

Till kunder, vänner, samarbetspartner. Ge en betydelsefull immateriell gåva för att rädda vårt hav.

image/svg+xml

Hjälp Östersjön komma i sommarform

Genom stora och små åtgärder, på egen hand och tillsammans, kan vi skydda Östersjön, klimatet och den biologiska mångfalden.

Ville Wahlberg, verkställande direktör, BSAG

SAMARBETA MED OSS

Företag

Kaksi satamatyöntekijää juttelevat, taustalla rahtilaiva.

Jordbrukare

Viljelijät Sirkku Puumala ja Patrik Nyström arvioivat maan rakennetta pellolla.

Östersjövän

Laituri ja tyyni Itämeri.
image/svg+xml

Östersjöns tillstånd, klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald
är sammanlänkade. Lyckligtvis är också lösningarna det.

 

Saara Kankaarinta, grundande medlem i BSAG
image/svg+xml

TILLSAMMANS SKYDDAR VI ÖSTERSJÖN

På land

Regenerativt jordbruk

1 200  klubbmedlemmar
100 pilotgårdar
14 företag

främjar regenerativt jordbruk i Carbon Action-samarbetet.

Under havsytan

Marinbiologisk mångfald

4800 hektar havsnatur med stor artrikedom skyddas i Östersjön.

Till havs

Sjöfart

2 hamnar
7 rederier
9 företag

har åtagit sig att i samarbete med oss minska utsläppen av näringsämnen till Östersjön.

Tanya Santalahti vihreällä pellolla. Taustalla metsän raja.
Petra Gräsbeck istuu kivellä sammaleisessa metsässä.
Pieta Jarva seisoo vihreällä pellolla. Taustalla näkyy metsän raja.

Östersjöns räddare

Årtionden av arbete för att rädda Östersjön har gett resultat.

Tillsammans har vi lyckats minska utsläppen av näringsämnen som orsakar övergödningen, men Östersjön behöver fortfarande vår hjälp.

Det finns otaliga sätt att rädda Östersjön, varje handling räknas. Låt dig inspireras av raeportagen och vägarna du kan välja för att hjälpa vårt enda hav.

Räddare

Intensivkurs i regenerativt jordbruk

Intensivkursen i regenerativt jordbruk är ett mångsidigt informationspaket om regenerativt jordbruk för företag i livsmedelssystemet.
Onlinekursen är kostnadsfri, tar cirka två timmar att genomföra och är öppen för alla som är intresserade av hållbar livsmedelsproduktion.

Case

Ett marint skyddsområde på 4800 ha

Havsnaturen kring Gullkrona ö har en stor artrikedom, men området var tidigare bara delvis skyddat. Vattnen kring Gullkrona blev ett pilotobjekt för havsnaturskydd på BSAG:s initiativ och samtidigt det största privata skyddsområdet i Skärgårdshavet.

UPM är med i BSAG:s Ship Waste Action-initiativ och vi utmanar andra befraktare att komma med. Vi transporterar miljontals ton gods varje år. Att lossa avloppsvatten i hamn är inte svårt, men det kräver samarbete och koordinering. Vi har fått väldigt positiv respons av hamnar och rederier – alla är redo för förändring.

Sami Lundgren, hållbarhetschef, UPM

Delta

SKYDDA ÖSTERSJÖN VARJE DAG

Skydda Östersjöns marinbiologiska mångfald och minska miljöbelastningen genom att göra hållbara val i din vardag. Bekanta dig med tio skyddsåtgärder nu!

Aktuellt

image/svg+xml