Skip to content

BSAG launches campaign for “Virtual Baltic Sea Party” (press release in Finnish)

Virtuaalinen Itämeripuolue (VIMP) on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) aloite eduskuntavaalien alla. Tavoitteena on kerätä yhteen kaikista eri puolueista ne ehdokkaat, jotka ovat halukkaita ajamaan Itämeren asiaa eduskunnassa. Virtuaalinen Itämeripuolue julkaistaan maanantaina 28.3. Facebookissa ja BSAG:n Internet-sivuilla.
Virtuaalisen Itämeripuolueen tavoitteena on tuoda yhteen Itämerestä kiinnostuneet kansanedustajat yli puoluerajojen ja saada ehdokkaat vaikuttamaan tulevaan hallitusohjelmaan. Lisäksi tavoitteena on herättää äänestäjien kiinnostus eduskuntavaaleihin ja Itämeri-asioihin.
”Pohdimme koko ajan uusia keinoja vaikuttaa Itämeren tilan kohentamiseen. Nyt vaalien yhteydessä lanseeraamme VIMPin, koska haluamme tarjota äänestäjille mahdollisuuden tunnistaa ne ehdokkaat, jotka tultuaan valituksi aikovat ajaa Itämeri-asiaa eduskunnassa,” sanoo BSAG:n perustajajäsen ja VIMPin ideanikkari Anna Kotsalo-Mustonen.
Facebookissa toteutettavassa kampanjassa äänestäjien huomio herätetään leikkisällä profiloinnilla, jossa sekä ehdokkaat että äänestäjät voivat profiloida itsensä erilaisiksi Itämeri-hahmoiksi – hylkeeksi, alliksi, kivinilkaksi tai silakaksi. VIMPin kampanja ohjaa äänestäjät Facebookiin hakemaan Itämeri-kelpoista ehdokasta, oli äänestäjän varsinainen puoluekanta mikä hyvänsä.
Itämeripuolueen jäsenenä ehdokas voi osallistua ensimmäistä kertaa Suomessa hallitusohjelman Itämeri-osion muotoiluun Facebookissa. SYKE:n moderoima keskusteluryhmä on avoin kaikille Facebook-käyttäjille, ja Itämeripuolueen jäsenten toivotaan tuovan keskusteluun omia näkemyksiään ja tavoitteitaan Itämeren tilan parantamiseksi.
VIMPissä kukin ehdokas kampanjoi omilla, virallisen puolueensa ehdokasnumeroilla. Ne Itämeripuolueen jäsenet, jotka valitaan eduskuntaan, tekevät julkisen Itämerisitoumuksen, jonka toteutumista BSAG seuraa. Sitoumus tulee osaksi niitä lähes 180 sitoumusta, joita eri tahot ovat Itämerelle antaneet reilun viimeisen vuoden aikana.
MTV3:n ja Radio Novan lisäksi kampanjaa toteuttamassa on vahvasti ollut mukana Markkinointitoimisto Taivas pro bono -panoksella.
Lisätietoja:
Anna Kotsalo-Mustonen, BSAG:n perustajajäsen ja VIMP -idean äiti, anna.kotsalo-mustonen@bsag.fi, 0500 200 480
Henna Auno, VIMPin kampanjapäällikkö, henna.auno@bsag.fi, 040 575 2680
Linda Lindfors, BSAG:n viestintäpäällikkö, linda.lindfors@bsag.fi, 040 543 9820
Katso myös: www.bsag.fi, www.twitter.com/BSAG_ ,http://www.facebook.com/pages/Baltic-Sea-Action-Group/133067280099805 ja maanantaina 28.3. alkaen: www.bsag.fi/itameripuolue,www.facebook.com/itameripuolue​

Read also

Read more
image/svg+xml