Skip to content

Members of Finnish Parliament committed to help the Baltic Sea (press release in Finnish)

Kansanedustajat sitoutuvat Itämeren pelastamiseen
Kolme viikkoa vanha Virtuaalinen Itämeripuolue nousi viidenneksi suurimmaksi
eduskuntapuolueeksi
Itämeren pelastustoimien nopeuttamiseksi Internetissä lanseerattu Virtuaalinen Itämeripuolue (VIMP) on noussut eduskunnan viidenneksi suurimmaksi puolueeksi 32 edustajalla. Ehdokkaat tulevat useista eri puolueista ja kuudesta eri vaalipiiristä. VIMPiin kuuluvat kansanedustajat on listattu sivulla www.bsag.fi/itameripuolue. VIMP on eduskuntavaalien alla luotu Baltic Sea Action Groupin aloite, jonka kampanja käynnistettiin 28. maaliskuuta.
Tavoitteena on saada Itämeripuolueen jäsenten ajatukset esille uuteen hallitusohjelmaan yhteistyössä SYKEn asiantuntijoiden kanssa. Itämeripuolueen jäsenenä ehdokkaalla on mahdollisuus osallistua ensimmäistä kertaa Suomessa Facebookissa tapahtuvaan hallitusohjelman Itämeri-osion muotoiluun. Itämeripuolueen jäsenet toivat jo ennen vaaleja esille omia näkemyksiään ja tavoitteitaan Itämeren tilan parantamiseksi.
VIMP on verkosto, joka luo siinä mukana oleville kansanedustajille mahdollisuuden
nopeuttaa Itämeren tilan parantamista. VIMPin tavoitteena on:
• Tuoda Itämerestä kiinnostuneet edustajat yhteen
• Saada Itämeripuolueessa mukana olevat kansanedustajat yli puoluerajojen käyttämään Itämeren tilan parantamiseksi niitä keinoja, joita kansanedustajilla on
• Vaikuttaa Itämeren kaikkiin ongelmiin
• Vaikuttaa tulevaan hallitusohjelmaan, jotta Itämeri olisi hyvässä ekologisessa tilassa vuonna 2021
Ne Itämeripuolueen jäsenet, jotka valittiin eduskuntaan, saavat tehdä oman julkisen Itämerisitoumuksen. Itämerisitoumukset ovat työkalu, jolla BSAG on saanut erilaisia toimijoita – valtiot, yksityishenkilöt, yritykset ja järjestöt, tekemään konkreettisia tekoja Itämeren hyväksi. Sitoumukset ovat julkisesti nähtävillä BSAG:n nettisivuilla. Onnistuneen VIMP -aloitteen myötä
Itämeri saanee kymmeniä uusia sitoumuksia.
Suunnittelutoimisto Taivas, Tuotantoyhtiö 7th Heaven Productions, MTV3:n ja Radio Nova ovat olleet pro bono -panoksella vahvasti mukana toteuttamassa VIMPin kampanjaa.
Katso myös:
http://fi.bsag.fi/
http://www.facebook.com/itameripuolue
www.facebook.com/VIMPhallitusohjelma
https://www.bsag.fi/commitments/all-commitments
Lisätietoja:
Anna Kotsalo-Mustonen, BSAG:n perustajajäsen, anna.kotsalo-mustonen@bsag.fi,
0500 200 480
Henna Auno,VIMPin kampanjapäällikkö, henna.auno@bsag.fi, 040 575 2680
Virtuaalisen Itämeripuolueen (VIMP) on lanseerannut Baltic Sea Action Group (BSAG). BSAG:n taustalla on Elävä Itämerisäätiö, jonka tavoitteena on pelastaa Itämeri. Itämeren suurimpiin
haasteisiin kuuluvat merenkulun turvallisuus, rehevöityminen, uhat luonnon monimuotoisuudelle ja vaaralliset aineet. BSAG kokoaa yhteen kaikki pelastustyöhön tarvittavat tahot koko Itämeren alueelta.www.facebook.com/VIMPhallitusohjelma ​

Read also

Read more
image/svg+xml