Hoppa till sidans innehåll

Nokian Tyres minskar miljöbelastningen från sina sjötransporter

Aktiv Sjötransport

ÅTAGANDE AV NOKIAN TYRES

Nokian Tyres bidrar till skyddandet av Östersjön som en del av sitt omfattande hållbarhetsarbete. Företaget minskar miljöbelastningen i sin leveranskedja genom att avleda avloppsvatten från sjötransporter till land.

ORGANISATION

Nokian Tyres

AKTIV

Åtagandet har gjorts 2023

TIDSPERIOD

2023–2026

Nokian Tyres utvecklar och tillverkar premiumdäck för människor som värdesätter säkerhet och ansvar. Företagets huvudsakliga hållbarhetsmål fokuserar på att utveckla säkrare och alltmer miljövänliga produkter, minska koldioxidutsläppen i linje med Science Based Targets-programmet, skapa en ännu säkrare arbetsmiljö, övervaka leverantörernas ansvar och förbättra medarbetarnas välbefinnande.

Nokian Tyres gör ett Östersjöåtagande för perioden 2023–2026. Med sitt Östersjöåtagande kommer Nokian Tyres att främja miljövänlig hantering av fartygsgenererat avloppsvatten från sin marina transport på Östersjön och öka medvetenheten om den cirkulära ekonomin för fartygsgenererat avfall både på och runt Östersjön samt utanför området.

Åtagandet fokuserar på samarbete inom BSAG:s initiativ Ship Waste Action.

Målen för åtagandet

1

Att bidra till Ship Waste Action-initiativet genom att främja att fartygsgenererat avloppsvatten från Nokia Tyres sjötransporter levereras till mottagningsanordningar i finska hamnar och utvidgningen av tillvägagångssättet till andra hamnar runt Östersjön. Under åtagandeperioden kommer Nokian Tyres att:

a) Kräva att fartygsgenererat avloppsvatten från last under direkta fraktavtal levereras till mottagningsanordningar i finska hamnar.

b) Instruera speditörer att säkerställa att fartygsgenererat avloppsvatten från last som passerar genom dem släpps ut vid mottagningsanordningar i finska hamnar.

2

Stödja Ship Waste Action-initiativet genom Nokian Tyres egna aktiviteter och aktivt främja cirkulär ekonomi. Under åtagandeperioden kommer Nokian Tyres att:

a) öka sin egen samt redares och speditörers medvetenhet om mottagningsanordningarna för avloppsvatten i andra hamnar i Östersjön.
b) övervaka antalet och utvecklingen av sina avtalspartner som är engagerade i initiativet.
c) kommunicera om initiativet i samarbete med BSAG.

3

Främja den cirkulära ekonomin för fartygsgenererat avfall även utanför Ship Waste Action-initiativet. Under åtagandeperioden kommer Nokian Tyres att:

a) för sin del öka medvetenheten bland sina egna avtalspartner om cirkulär ekonomi för fartygsgenererat avfall även i sina sjötransporter utanför Östersjön. Nokian Tyres transporterar gods på alla större sjötransportrutter i världen.

Med detta åtagande ansluter sig Nokian Tyres till Ship Waste Action-företagsnätverket, som gör det möjligt för operatörer att arbeta tillsammans och utveckla sina egna aktiviteter för att främja den cirkulära ekonomin för avloppsvatten. Dessutom åtar sig Nokian Tyres att lyfta fram Ship Waste Action-verksamheten i sin egen kommunikation.

Åtagandet gäller i tre år och dess framsteg kommer att granskas årligen tillsammans med BSAG.

KONTAKTA OSS

Tanya Santalahti

Specialist, företagssamarbete, regenerativt jordbruk

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

image/svg+xml